22 юли 2010

Какво е медитация?


Цитати от книги на Шри Чинмой

Медитацията е божествен дар.

Медитацията опростява външния ни живот и енергетизира вътрешния ни живот.

Медитацията ни дава един естествен и спонтанен живот - живот, който става толкова естествен и спонтанен, че не можем да дишаме, без да сме съзнателни за своята собствена божественост.

Медитация означава съзнателно себеразширяване. Медитация означава узнаването или откриването на собственото истинско Аз. Чрез медитацията ние преминаваме отвъд ограниченията, несъвършенствата и обвързаностите.

Медитацията е динамизъм във вътрешните измерения на съзнанието. Когато медитираме, ние всъщност навлизаме в по-дълбоката част на съществото ни. Тогава можем да извадим на преден план богатството, което имаме дълбоко в себе си.

Медитацията е като спускане на морското дъно, където всичко е тихо и спокойно. На повърхността може да има вълнение, но това не се отразява на дълбините. В най-дълбоките си недра морето е изцяло мълчание. Когато започнем да медитираме, ние първо се опитваме да достигнем собственото си вътрешно съществуване - т.е. дъното на морето. И тогава, когато нахлуят вълни от външния свят, ние оставаме незасегнати. Мислите не могат да ни засегнат, защото целият ни ум е изпълнен със спокойствие, тишина, единение. Като рибите в морето са те - скачат и плуват, но не остават следа. По същия начин, когато сме в най-висшата си медитация, ние чувстваме, че сме морето и животните в него не могат да ни въздействат. Чувстваме, че сме небето и всички прелитащи птици не могат да ни засегнат. Нашият ум е небето, а сърцето ни е безпределното море.

Това е медитацията.

Следва 17-минутно Ръководство по медитация "Вътрешна и външна хармония" по горния текст.По материали от Интернет.

 . 

Тибетска книга за живота и смъртта


Согиал Ринпоче

В този мащабен и всеобхватен труд известният учител по будистка медитация Согиал Ринпоче обединява древната мъдрост на Тибет със съвременните изследвания за живота, смъртта и същността на Вселената. С невиждан досега размах книгата хвърля светлина върху величествената представа за живота и за смъртта, която лежи в основата му. Ринпоче представя простите и в същото време могъщи техники, изграждащи сърцевината на тибетската традиция, така че всеки, независимо от своята религия или обществено положение, да може да преобрази живота си, да се подготви за смъртта и да помогне на умиращите. Пред нас е едно ясно, вдъхновяващо и детайлно въведение към медитацията, към разбирането на кармата и прераждането, на изпитанията и удовлетворението от духовния път. Това е не само шедьовър на духовността, но и наръчник, пътеводител, справочник и източник на свещено вдъхновение.

"Когато за първи път дойдох на Запад, бях шокиран от контраста между отношението към смъртта, с което аз бях закърмен, и това, което заварих. Въпреки целия си технологичен напредък западното общество не разбира истински смъртта, това, което се случва в смъртта или след нея.

Какво се надявам да постигна с тази книга? Да вдъхновя една тиха революция в начина, по който гледаме на смъртта и се грижим за умиращите, и в начина, по който гледаме на живота и се грижим за живите".

Согиал Ринпоче.

Книгата в електронен вид можете да изтеглите тук...

 .

20 юли 2010

Християнско богословие - Предговор


Християнско богословие

Милард Ериксън

Предговор към българското издание

През последните години у нас бяха издадени и продължават да се издават много книги с богословско съдържание. Една част от тях са под средното равнище, друга - с ярко изразена тенденциозна конфесионалност, а трети отговарят на естествените духовни потребности на съвременния човек.

Обективно погледнато, трудът на Милард Дж. Ериксън "Християнско богословие" е в третата група. Ето някои основания за това: 1) Авторът представя актуални проблеми от областта на систематичното богословие. 2) Разглежда ги без предубеденост и в широк мащаб. 3) Осветлява ги през различни призми, като изхожда от съвременните изисквания и потребности, без да пренебрегва традиционното. 4) Използва примери и сравнения, взети от съвременния живот, и с това допринася за по-лесно възприемане на религиозните истини. 5) Книгата е написана с топлота и религиозна убеденост.

Както е естествено да се очаква, тук е налице конфесионален елемент, но той е предложен в коректна и изискана форма. Тъй като авторът не познава православието, издателството реши да вмъкне и бележки под линия (обозначени със звездичка *), за да бъдат представени и някои православни концепции с цел да се обогати цялостното изследване.
Според Милард Ериксън е добре читателят да е запознат с библейския текст и с историята на християнството, както и с новозаветния гръцки език. Но, както сам той отбелязва, и онези, които нямат такива познания, могат също да ползват книгата.

Този труд запълва една съществена празнота в областта на систематичното богословие и дава отговор на редица въпроси в сферата на вярата. Сигурно ще има читатели, които няма да се съгласят с някои от богословските концепции на автора. Това е нормално. Но всеки, който чете задълбочено написаното, ще има солидна основа за размисъл и вглъбяване, за теоретично и практическо обогатяване, за религиозно преживяване. А всичко това осмисля и оправдава превода и издаването на "Християнско богословие" на български.

Проф. Д-р Тотю Коев.


 . 

19 юли 2010

Maha Mrityunjaya Mantra


Велика, побеждаваща смъртта мантра

Маха Мритюнджая мантра е една от най-мощните древни санскритски мантри. Тя е зов за просветление и е практика за пречистване на кармата на душата на дълбоко ниво. Смята се също така, че е много полезна за психическото, емоционалното и физическото здраве.


Научете я и я повтаряйте за здраве и дълголетие.

Om Tryambakam Yajamahe
Sugandhim Pushtivardhanam
Urvarukamiva Bandhanan
Mrityor Mukshiya Maamritat

Ние пеем във възхвала на трите очи на Всемогъщия Бог,
Който прониква, поддържа и подхранва всичко като аромат.
Можем да се освободим от страха от болестите и смъртта,
И да получим нектара, който слага край на цикъла на прераждането.

AUM/OM: Абсолютна реалност. Тази, която включва трите състояния на грубия, финия и каузалния свят, трите нива на съзнание, несъзнаване, подсъзнание, и трите универсални процеса на идването, това, което е, и отпътуването. Абсолютното мълчание отвъд трите нива е мълчание след AUM. AUM се добавя в началото на всички мантри.
- - -
Tryambakam: Trya означава три. Ambakam означава очи. Това са трите очи на абсолюта, които са в процес на създаване, съществуване и прекратяване на съществуването. Те символизират и трите първични божества Брама, Вишну и Шива. С тази дума ние се обръщаме към Бога като Всезнаещ (Брама), Вездесъщ (Вишну) и Всемогъщ (Шива).
- - -
Yajamahe: Ние пеем във възхвала. Ние се радваме в медитация за всичко това.
- - -
Sugandhim: означава „Неговия аромат” (на знания, присъствие и сила, т.е. три аспекта), който е символ на най-доброто и винаги се разнася около нас. Ароматът се свързва с радостта, че ние осъзнаваме, виждаме и чувстваме Неговите добродетелни дела.
- - -
Pushtivardhanam: Pooshan се превежда като Поддръжник на този свят, Той Е Отец (баща) на всички. Pooshan е и вътрешният двигател на всички знания, синоним на Слънцето и символизира Брама, Всезнаещият Създател.
- - -
Urvarukamiva: Urva означава голям, мощен, смъртоносен. Arukam означава болест. Така Urvaruka означава непреодолима, смъртоносна болест. Болестите са също три вида, причинени от отрицателното въздействие на трите злини - невежеството, лъжата (невъзможността на сетивата ни да възприемат истината около нас) и слабостта (ограничението, което ни налага физическото тяло).
- - -
Bandhanan: означава обвързаност. Заедно с Urvarukamiva, това означава "Аз съм обвързан със смъртоносни и непреодолими заболявания".
- - -
Mrityor: означава невежеството, неистина.
- - -
Mukshiya: означава освобождение - физическо, умствено, духовно. Избавление от смъртта (както от преждевременна смърт в този физическия свят, така и от безкрайния цикъл на смърт и прераждане), в името на Mukshiya (Нирвана или окончателно освобождаване от прераждане).
- - -
Maamritat: означава "Моля, дайте ми малко Amritam (подмладяващ нектар). Прочетено с предходната дума, това означава, че ние се молим за "Amrit", за да се избавим от смъртта и болестите, и да сложим край на цикъла на прераждането.

Можете да чуете как звучи тази мантра в два варианта.
По материали от Интернет.


П. П. 2022 г.: Мантрите произлизат от Индия и са подходящи за вярващите от Изтока. Ние сме православни християни и предпочитаме Молитвата.


.

Християнско богословиеМилард Ериксън


СъдържаниеПредговор към българското изданиеПЪРВА ЧАСТ
Изучаване на Бога


1. Що е богословие
Естеството на религията
Определение за богословие
Мястото на систематичното богословие върху богословската карта
Нуждата от богословие
Отправната точка на богословието
Богословието като наука
Защо точно Библията?

2. Богословието и философията
Различните връзки между богословието и философията
Някои философии от XX век
Богословска употреба на философията

3. Методите на богословието
Богословската сцена днес
Как се „изготвя" богословие
Степени на авторитет па богословските твърдени

4. Богословието и критическото изучаване на Библията
Формален критицизъм
Редакционен критицизъм
Структурален критицизъм
Читателски критицизъм
Насоки за оценяване на критическите методи

5. Осъвременяване на християнското послание
Обвинението в анахронизъм
Трайните неща в християнството
Два подхода за осъвременяване па богословието
Критерии за неизменност

6. Богословието и неговият език
Езикът на богословието и верификационният анализ: Обвинението в безсмисленост
Езикът на богословието и функционалният анализ
Отговори на обвинението в безсмисленост
Теория за речевия акт

7. Постмодернизъм и Богословие
Определяне на постмодернизма
Типове постмодернистично богословие
Изучаването на богословие в постмодернистичната епоха

ВТОРА ЧАСТ
Опознаване на Бога


8. Божието общо откровение
Естеството па откровението
Източници на общото откровение
Реалност и ефикасност на общото откровение
Общото откровение и отговорността на човека
Приложения на общото откровение

9. Божието специално откровение
пределение и необходимост от специално откровение
Видът на специалното откровение
Изражения на специалното откровение
Специалното откровение - пропозиционално или личностно?
Писанието като откровение

10. Опазване на откровението: вдъхновение
Определение за вдъхновение
Фактът на вдъхновението
Въпроси, възникващи при формулирането на теория за вдъхновението
Теории за вдъхновението
Метод за формулиране на теория за вдъхновението
Обхватът на вдъхновението
Интензитет на вдъхновението
Един модел на вдъхновение

11. Достоверността на Божието Слово: непогрешимост
Различни концепции за непогрешимост
Значение на непогрешимостта
Непогрешимостта и аномалиите
Определяне на непогрешимостта
Помощни въпроси

12. Силата на Божието Слово: авторитет
Определение за авторитет
Религиозен авторитет
Установяване значението и божествения произход на Библията
Вътрешното действие на Светия Дух
Обективни и субективни компоненти на авторитета
Различни възгледи за просветлението
Библията, разумът и Духът
Традицията и авторитетът
Историческа и нормативна авторитетност

ТРЕТА ЧАСТ
Кой е Бог

13. Божието величие
Същност на атрибутите
Класификация на атрибутите
Атрибути на Божието величие

14. Божията доброта
Нравствени качества
Любовта и справедливостта на Бога - има ли противопоставяне?
Най-добрият подход за изследване атрибутите на Бога

15. Божията близост и отвъдност: Иманентност и трансцедентност 
Иманентност
Трансцедентност

16. Божието триединство: Светата Троица
Библейското учение
Исторически постановки
Най-важните елементи в доктрината за Светата Троица
В търсене на аналогии

ЧЕТВЪРТА ЧАСТ
Как Бог действа

17. Божият план.
Ключови определения
Учението на Библията
Естеството па Божия план
Логически приоритет: Божият план или човешките действия?
Един умерен калвинистки модел
Различни интерпретации на историята

18. Божието първоначално дело: Сътворението
Причини да изследваме доктрината за Сътворението
Елементи на библейското учение за Сътворението
Допълнителната творческа работа на Бога
Богословско значение ни доктрината
Доктрината за Сътворението и нейната връзка с науката
Уникалността на Божието творческо дело
Следствия от доктрината за Сътворението

19. Божието продължаващо действие: Провидение
Провидението като поддържане
Провидението като управление
Провидението и молитвата
Провидението и чудесата

20. Злото и Божият свят: Един особен проблем
Същност на проблема
Някои разрешения на проблема
Теми за разискване относно проблема за злото

21. Божиите специални пратеници: Ангелите
История на доктрината
Добрите ангели
Злите ангели
Ролята на доктрината за ангелите

ПЕТА ЧАСТ
Човешкото естество

22. Въведение в доктрината за човешкото естество
Важността на доктрината за човешкото естество
Представите за човека
Християнският възглед за човека

23. Произход на човека
Въпроси за изучаване
Смисъл на думата „произход"
Положението на Адам и Ева
Възгледи за сътворението на човека
Възраст на човечеството
Богословско значение на Сътворението на човека

24. Божият образ у човека
Съответните текстове от Писанието
Възгледи относно Божия образ у човека
Оценка на възгледите за Божия образ у човека
Заключения относно естеството на образа
Следствия от доктрината за Божия образ у човека

25. Органическата натура на човека
Основни възгледи за структурата на човека
Библейски съображения
Философски съображения
Един алтернативен модел - условно единство
Следствия от условното единство

26. Универсалност на човешкото естество
Всички раси
Двата пола
Хора с различен икономически статус
Различните възрасти
Неродените
Несемейните

ШЕСТА ЧАСТ
Грехът

27. Естеството на греха
Взаимовръзка между учението за греха и другите доктрини
Трудности при обсъждането на греха
Методи за изучаване на греха
Обозначения за греха в Библията

28. Източникът на греха
Различни концепции за източника на греха
Библейското учение
Съпоставка ни различните възгледи и изводи. Лечение на греха

29. Резултатите от греха
Влияния върху взаимоотношенията с Бога
Последици върху грешника
Последици върху взаимоотношенията с другите хора

30. Разпространение на греха
Пределите на греха
Интензивност па греха
Теории за първородния грях
Първородният грях: библейски осъвременен модел

31. Социално измерение на греха
Трудността да разпознаем греха на обществото
Учението на Библията
Стратегии за преодоляване греха на обществото

СЕДМА ЧАСТ
Личността на Христос

32. Съвременни проблеми относно методите в христологията
Историята и христологията
Личността и делото на Христос
Въплъщението, разгледано като митология

33. Божествеността на Христос
Библейското учение
Исторически отклонения от убедеността в пълната Христова божественост
Функционална христология
Изводи и следствия, произтичащи от божествеността на Христос

34. Човешкото естество на Христос
Важността на доктрината за човешкото естество на Христос
Свидетелствата на Библията
Ранни ереси относно човешкия облик на Иисус
Съвременни форми на омаловажаване човешкия облик на Иисус
Безгрешността на Иисус
Изводи и следствия, произтичащи от доктрината за човешкото естество на Иисус

35. Единството в личността на Христос
Цели на главата
Значимост на разглеждания въпрос и основни затруднения в него
Библейски сведения
Погрешни представи в ранната история на Църквата
Други опити да се разреши проблемът
Основни постулати в доктрината за двете природи в една личност

36. Девственото рождение
Значимост на разглежданата тема
Доказателства за девственото рождение
Възражения срещу девственото рождение
Богословско значение на девственото рождение

ОСМА ЧАСТ
Делото на Христос

37. Въведение към темата за делото на Христос
Цели на глава
Функциите на Христос
Етапите в Христовото дело

38. Теории за изкуплението
Важността на изкуплението
Общ обзор на теориите за изкуплението

39. Централната тема на изкуплението. Основополагащи фактори
Учението на Новия Завет
Основният смисъл на изкуплението
Възражения срещу наказателно-заместническата теория
Наказателно-заместническата теория - връзки с останалите теории
Следствия от заместническото изкупление

40. Обсег на изкуплението
За кого умря Христос?
Каква е целта на Христовото изкупление?

ДЕВЕТА ЧАСТ
Светият Дух

41. Личността на Светия Дух
Значимост на доктрината за Светия Дух
Трудности в разбирането на Светия Дух
Историческо развитие на доктрината за Светия Дух
Естеството на Светия Дух
Изводи от доктрината за Светия Дух

42. Делото на Светия Дух
Делото на Светия Дух по времето на Стария Завет
Делото на Светия Дух в живота на Иисус
Делото на Светия Дух в живота на християнина
Чудотворните дарби днес
Изводи относно делото на Светия Дух

ДЕСЕТА ЧАСТ
Спасението

43. Представи за спасението
Елементи, по конто се различават представите за спасението
Съвременни представи за спасението

44. Произход на спасението: предопределение
Историческо развитие на доктрината за предопределението
Различните възгледи за предопределението
Едно предложение за разрешаване на проблема
Изводи и следствия от предопределението

45. Начало на спасението: субективни аспекти
Ефективно призоваване
Логически ред: ефективно призоваване, обръщение и новорождение
Обръщение
Новорождение
Изводи и следствия от ефективното призоваване, обръщението и новорождението

46. Начало на спасението: обективни аспекти
Единение с Христос
Оправдание
Осиновление

47. Продължение на спасението
Освещение
Християнският живот

48. Последна фаза на спасението
Устояване в спасението
Прославяне

49. Средства за получаване и обхват на спасението
Възгледи относно средството за получаване на спасението
Обхват на спасението

ЕДИНАДЕСЕТА ЧАСТ
Църквата

50. Естеството на Църквата
Определение за Църква
Библейски образи за Църквата
Особени проблеми
Приложение

51. Ролята на Църквата
Функции на Църквата
Сърцето на служението на Църквата: благовестието
Характерът на Църквата

52. Управлението на Църквата
Форми на църковно управление
Конструиране на система за църковно управление за днес

53. Влизане в Църквата: кръщение
Основни възгледи за водното кръщение
Разрешаване на спорните въпроси

54. Пребиваване в Църквата: Господна вечеря
Въпроси, по които има съгласие
Въпроси, по които има несъгласие
Основни възгледи
Разглеждане на спорните въпроси

55. Единството на Църквата
Аргументи за единството на Църквата
Възгледи за естеството на единството
Историята и настоящото състояние на икуменизма
Въпроси, повдигнати от евангелските вярващи
Насоки за действие

ДВАНАДЕСЕТА ЧАСТ
Последните неща

56. Въведение в есхатологията
Статутът на есхатологията
Класификация на есхатологиите
Съвременни теории в есхатологията
Заключения относно есхатологията

57. Индивидуална есхатология
Смъртта
Междинно състояние
Следствия от доктрините за смъртта и междинното състояние

58. Второто идване на Христос и последващите събития
Второто идване
Възкресението
Последният съд
Значение на Второто идване и неговите следствия

59. Възгледи за Милениума и за Голямата скръб
Възгледи за Милениума
Възгледи за Голямата скръб

60. Последно състояние на нещата
Последното състояние на праведните
Последното състояние на нечестивите
Следствия от доктрината за последното състояние на нещата

Заключителни мисли

Именен и предметен показалец 
Господнята молитва


Отче наш, Който си на небесата!
Да се свети Твоето име,
да дойде Твоето Царство,
да бъде Твоята воля,
както на небето, тъй и на земята;
насъщния ни хляб дай ни днес,
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на длъжниците си;
и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия;
защото Твое е царството, и силата, и славата вовеки.
Амин!

= = =

The Lord's Prayer

Our Father, Who art in Heaven,
Hallowed be Thy Name.
Thy Kingdom come.
Thy Will be done
On Earth as it is in Heaven.
Give us this day our daily bread.
Forgive us our trespasses
As we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation
But deliver us from Evil.
For Thine is the Kingdom, the Power, and the Glory
For ever and ever.
Amen.

 .

Символ на вярата


Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята,
на всичко видимо и невидимо.

И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния,
Който е роден от Отца преди всички векове:
Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен,
роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало.
Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата
и се въплъти от Светия Дух и Дева Мария и стана човек.
И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан.
И възкръсна в третия ден, според Писанията.
И възлезе на небесата и седи отдясно на Отца.
И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви
и царството Му не ще има край.

И в Светия Дух, Господа, Животворящия, Който от Отца изхожда,
Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина,
и Който е говорил чрез пророците.

В една света, съборна и апостолска Църква.

Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете.

Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век.

Амин.


=  =  =

The Nicene Creed

I believe in one God, Father Almighty, Creator of
heaven and earth, and of all things visible and invisible.

And in one Lord Jesus Christ, the only-begotten Son of God, begotten of the Father before all ages;
Light of Light, true God of true God, begotten, not created, of one essence with the Father
through Whom all things were made.
Who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man.
He was crucified for us under Pontius Pilate, and suffered and was buried;
And He rose on the third day, according to the Scriptures.
He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father;
And He will come again with glory to judge the living and dead. His kingdom shall have no end.

And in the Holy Spirit, the Lord, the Creator of life, Who proceeds from the Father, Who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, Who spoke through the prophets.

In one, holy, catholic, and apostolic Church.

I confess one baptism for the forgiveness of sins.

I look for the resurrection of the dead, and the life of the age to come.

Amen.


 . 

Молитва на Св. Франциск от АсизиГосподи, направи ме инструмент на Твоя мир;
при омразата нека посея любов;
при обидата - прошка;
при съмнението - вяра;
при отчаянието - надежда;
при мрака - светлина;
при тъгата - радост.
О, Всемогъщи Боже, благослови ме
не да търся утешение, а да утешавам;
не да бъда разбиран, а да разбирам;
не да бъда обичан, а да обичам;
защото давайки получаваме,
защото като прощаваме, биваме опростени,
и защото умирайки се раждаме за Вечен Живот.
Амин.

= = =

Peace Prayer of St. Francis

Lord, make me an instrument of Thy peace;
where there is hatred, let me sow love;
when there is injury, pardon;
where there is doubt, faith;
where there is despair, hope;
where there is darkness, light;
and where there is sadness, joy.
O Divine Master, grant that I may not so much seek
to be consoled as to console;
to be understood, as to understand;
to be loved as to love;
for it is in giving that we receive,
it is in pardoning that we are pardoned,
and it is in dying that we are born to Eternal Life.
Amen


 . 

10 юли 2010

Книгите на Уейн Дайър


Сега ми е ясно
Издадена (оригинал / на български): 2014 / 2017

След като в продължение на четири десетилетия е учител по самоусъвършенстване, Уейн Дайър размишлява върху ключовите преживявания, променили живота му. „Сега ми е ясно“ е поглед към един изумителен учител, но също така ни дава и ключ към личната ни пътека към просветлението...

Сбъднати желания
Как да овладеете изкуството на проявяването
Издадена (оригинал / на български): 2012 / 2015

Всичко съществуващо някога е било въображаемо. И всичко, което ще съществува някога, първо трябва да се появи във въображението...Промяната
Преходът от амбицията към смисъла.
Издадена (оригинал / на български): 2010 / 2010

Книгата излиза малко след едноименния филм The Shift. Тя илюстрира как и защо да направим преход от Амбицията към Смисъла. Този преход елиминира чувството ни за отделеност и направлява...
Повече за книгата можете да прочетете тук...

Сбогом, извинения!
Как да променим саморазрушителните мисловни навици
Издадена (оригинал / на български): 2009 / 2012

Дори да знаете как и какво трябва да мислите, промяната на мисловните навици, които са били с вас още от детството, може да се окаже трудна задача...

Промени мислите си, промени живота си 
Мъдростта на Дао в действие!
Издадена (оригинал / на български): 2007 / 2009

Промени мислите си и наблюдавай как животът ти се променя!
Това е книга-пътешествие из строфите на един древен текст, "Дао Дъ Дзин" - великото произведение на китайския мъдрец Лао Дзъ, написано преди повече от 2500 години. Повече за Дао ще намерите тук...

Вдъхновението
Издадена (оригинал / на български): 2006 / 2008

"Това, което предлагам в тази книга, е съзнанието, че можем да се завърнем към вдъхновението, а то е истинският смисъл на нашия живот."
Ползата от вдъхновения живот:
Мислите ви разбиват оковите си; Умът ви се извисява над ограниченията; Съзнанието ви се разширява във всички посоки; Превръщате се в източник на вдъхновение за другите.

Живот в равновесие
Издадена (оригинал / на български): 2006 / 2007

Как изглежда животът, след като постигнете равновесие между Духа и формата?
В живота ви ще настъпи значителна промяна, когато коригирате дисбаланса между физическата и духовната си същност.
Откъс от книгата можете да прочетете тук...

Силата на намерението
Как да сътвориш твоя свят такъв, какъвто искаш да бъде
Издадена (оригинал / на български): 2004 / 2005

Променете начина, по който гледате на нещата, и ще видите как нещата се променят.
Вие сте създадени от любовта, трябва да бъдете любов, за да осъществите намеренията си!
Портрет на човека, свързан с полето на намерението вижте тук...
10 тайни на успеха и вътрешния мир
Издадена (оригинал / на български): 2001 / 2008

Десетте "тайни" на успеха и вътрешния мир, представени тук, са валидни независимо дали сте в началото на пътя, наближавате края му или сте на някое друго място от пътуването. Резюме можете да прочетете тук...
Има духовно решение за всеки проблем
Издадена (оригинал / на български): 2001 / 2005

Мисленето е източникът на проблемите - пише Дайър. - Сърцето ви крие отговора за тяхното решаване".
Проникновена, но и прагматична, тази книга е за самосъзнанието и канализирането на целебната енергия вътре във всички нас.
В книгата е направен подробен анализ на прочутата Молитва на Св. Франциск от Асизи.

Мъдростта на вековете 
Духовни послания за всекидневна употреба
Издадена (оригинал / на български): 1998 / 2000

Това е една своеобразна антология от писания, стихове и слова на някои от по-големите мислители през последните двадесет и пет века. В оригинални есета д-р Дайър ни предлага да си изясним същността на всеки откъс от мъдрите послания и, което е най-важно, да ги обвържем със съвременния живот.


Проявете съдбата си
Издадена (оригинал / на български): 1997 / 2008

Управляват ли се решенията и действията в живота ви от егото?
Вярвате ли вътрешно на себе си и своите решения?
Обичате ли онова, което правите, и правите ли онова, което обичате?
Как би се променил животът ви, след като се научите да привличате онова, което желаете - мир и любов, кариера и финансово благополучие?
Вашата свещена същност
Издадена (оригинал / на български): 1995 / 2009

В тази освобождаваща и обогатяваща книга д-р Уейн Дайър ни учи как да се свържем със силата на свещената си същност и независимо какво правим, да изживяваме всеки ден с усещане за по-голямо удовлетворение и покой.Мъдрост за всеки ден
Издадена (оригинал / на български): 1993 / 2003

"Когато ни нараняват, хората правят единствено онова, на което са способни при дадените обстоятелства. Ако не простим, ще позволим на тези стари рани да продължават да болят". Откъс от книгата можете да прочетете тук...

Истинска магия
Или как да направим чудеса всеки ден
Издадена (оригинал / на български): 1992 / 1998

В тази книга авторът ни учи как да постигаме по-висша степен на съзнание. Най-напред ни кара да си представим кое ни прави щастливи, а после ни предлага конкретни стратегии как да го осъществим. Във всеки аспект на индивидуалния ни живот - телесно здраве, финанси, интимни взаимоотношения, личностно израстване - винаги има място за чудеса. 
Ще го видиш, когато повярваш в него
Издадена (оригинал / на български): 1989 / 1996

Книгата, с която започна моето дълго пътуване в Духа.
Българският тираж отдавна е изчерпан.
Ако някой ми я предложи за закупуване, ще бъда много благодарен.

Небето е пределът
Концепция за неограничения човек.
Издадена (оригинал / на български): 1980 / 2011

Целта на тази книга е да ви покаже, че що се отнася до вашия потенциал за щастие, израстване, съзидателност, конструктивност в обществото - всичко, което цените като човешко същество - и което можете да постигнете, е буквално неограничено.


Бъди господар на живота си
Издадена (оригинал / на български): 1978 / 1997

"Бъди господар на живота си" не е просто книга, която обяснява "защо", но и е надеждно помагало, което ни учи "как" да гледаме на себе си и на околния свят, за да престанем да бъдем жертви на другите и да поемем юздите на собствения си живот.


Вашите слаби места
Издадена (оригинал / на български): 1976 / 1989

Първата книга на Уейн Дайър. Написва я за две седмици, след като намира сили да прости на баща си - алкохолик, който го изоставя още като бебе. Дайър напуска работата си като преподавател и тръгва да разпространява книгата сам из Щатите.
Портрет на човек, освободил се от слабите си места можете да видите тук...  


Вижте също няколко Статии за Уейн Дайър


По материали от Интернет. 

 .

09 юли 2010

Поискай и ще ти бъде дадено


Как да осъществим желанията си

Автор: Естер Хикс, Джери Хикс

Тази прекрасна книга от Естер и Джери Хикс, в която е изложено учението на група Нефизически учители, представящи себе си под името Абрахам, ще ви помогне да се научите да материализирате желанията си и да заживеете радостния живот, който заслужа-вате. Ще разберете как взаимоотношенията, здравето, парите и работата ви се влияят от мислите ви и от Вселенски закони, които управляват вашата Времево-пространствена реалност. Ще откриете техники и начини, които ще ви помогнат да се отпуснете и да заживеете по-щастливо.

Ваше свещено право е да имате живот, изпълнен с всичко онова, което според вас е добро.

Тази книга ще ви помогне да получите щастието, което наистина е свещено право на всеки един от нас.

В книгата е публикувана една интересна Скала на човешките емоции:

Скала на емоциите 1. Радост | Знание | Сила | Свобода | Любов | Признателност
 2. Страст
 3. Ентусиазъм / Нетърпение | Щастие
 4. Положително очакване | Вяра
 5. Оптимизъм
 6. Надежда
 7. Задоволство
 8. Скука
 9. Песимизъм
 10. Неудовлетвореност | Раздразнение | Нетърпение
 11. Претовареност
 12. Разочарование
 13. Съмнение
 14. Тревога
 15. Обвиняване
 16. Обезсърчаване
 17. Гняв
 18. Отмъстителност
 19. Омраза | Ярост
 20. Завист
 21. Несигурност | Вина | Нищожност
 22. Страх | Скръб | Депресия | Отчаяние | Безсилие
Анализирайте на кое място от спиралата се намирате в момента и се опитайте да се изкачите поне едно стъпало нагоре. Всичко е във вашите ръце!


Използвани са материали от Интернет.
.

.

08 юли 2010

Лечебна медитация с използване на цветове


по книгата на Д-р Майкъл Нютън 
"Следите на душите"

Много от клиентите ми споделят, че медитацията с цветове ги изпълва с чувство за духовна сила. Онези, които са имали проблеми с физическото здраве, казват, че най-добър резултат се постига с медитация по тридесет минути веднъж дневно или два пъти по петнадесет-двадесет минути. Моля, имайте предвид, че не предлагам тези стъпки като лекарство за физически заболявания. Силата на мисълта и способността за съсредоточаване на всеки човек е различна, както и същността на здравословния проблем. Все пак мисля, че контактът с по-висшето ни „аз" би могъл да подсили имунната система.

1.  Започнете с успокояване на съзнанието си. Простете на хората всички истински и предполагаеми постъпки, с които са ви навредили. Отделете пет минути за пречистване, в които визуализирайте цялата си отрицателна мисловна енергия, включително страховете, свързани с болестта си, като черен цвят. Представете си прахосмукачка, която се придвижва от върха на главата до ходилата на краката ви, всмуква мрака на вашата болка и страдание и освобождава тялото ви от него.

2.  Сега създайте светлосив ореол над главата си, представляващ духовния ви водач, когото викате на помощ, мислено изпращайки послания за обич. В продължение на още пет минути се съсредоточете върху дишането си и бройте вдишванията и издишванията. Внимателно ги регулирайте, докато мислите за спокойствие и се отърсвате от напрежението. Искате да хармонизирате дишането си с ритъма на тялото.

3. От този момент започнете да мислите за своята по-висша съзнателност като издуващ се бяло-златист балон, който ще закриля тялото ви. Мислено си кажете: „Искам тази част от мен, която е безсмъртна, да защити смъртната." Сега започнете най-дълбоката си концентрация. Ще изтеглите чистата бяла светлина от балона и ще я изпратите като мощен лъч към органите на тялото си. Силата на имунната ви система е в белите кръвни телца. Представете си ги като сапунени мехури, които се движат из тялото ви. Мислете как белите мехурчета атакуват черните ракови клетки и ги разбиват със силата на светлината, която побеждава мрака.

4.  Ако сте подложени на химиотерапия, подпомогнете това лечение, като изпратите виолетов лъч, подобен на светлина от инфрачервена лампа, до всички части на тялото си. Това е духовният цвят на мъдростта и душевната сила.

5.  Сега насочете зелен цвят към увредените от рака клетки. В най-трудните периоди бихте могли от време на време да смесвате този цвят със синьото сияние на водача си. Изберете предпочитан нюанс и мислете за зеленото като за течност, която съживява органите ви.

6. Последната ви стъпка е още веднъж да създадете синия светлинен ореол около главата си, за да укрепите умствената сила и издръжливост на отслабналото тяло. Разстелете го по очертанията на тялото си като защитна обвивка. Почувствайте лечебната сила на тази светлина на любовта и отвътре, и отвън. Внушете си, че сте в състояние на пълно спокойствие, и завършете, като си преповторите някоя мантра, както един клиент: „лекувай, лекувай, лекувай".

Ежедневната медитация изисква воля, но оказва много благотворно влияние. Няма правилен начин за медитиране. Всеки трябва да намери програма, която съчетава интелектуалната и емоционалната му система по начин, съответстващ на нуждите му. Дълбоката медитация води до висша духовна съзнателност и временно освобождаване на душата от личността. В това състояние тя е способна да се пренесе в друга реалност, извън нашето измерение, където всичко в съсредоточеното съзнание се слива в едно цяло.


Вижте Майкъл Нютън - Пътят на душите

По материали от Интернет. 

.

Майкъл Нютън - Пътят на душите


"Страхувате ли се от смъртта? Чудите ли се какво ще стане с вас след като умрете? Възможно ли е да притежавате душа, която е дошла от някъде другаде и която ще се завърне там след като тялото ви умре, или това е просто самозалъгване, защото се страхувате?"...

В тази забележителна книга са разгледани различни случаи на хора, приведени в състояние на свръхсъзнание. Докато са под дълбока хипноза, те описват какво им се е случило между техните минали прераждания на земята. Те дават подробни описания на това: какво е да се умре; кого срещате веднага след смъртта; какво представлява отвъдния свят; къде отиваме и какво правим като души; защо избираме да се върнем в определени тела.

След като я прочетете, вие ще постигнете по-добро разбиране за безсмъртието на човешката душа и ще можете да посрещате всекидневните предизвикателства с по-дълбоко чувство за цел. Ще започнете да разбирате причините, стоящи зад събитията във вашия собствен живот.

Ще се освободите от страха от смъртта...

Вижте Лечебна медитация с използване на цветове по книгата "Следите на душите" от същия автор. 

По материали от Интернет.


.

06 юли 2010

Аланис Морисет за "Разговори с Бога"


от книгата на Нийл Доналд Уолш "Разговори с Бога за младите"

През годините понякога съм се удивлявала на това колко много емоции съм преживяла и колко много въпро­си съм си задавала, както и на пламенната страст, ко­ято е подклаждала тези емоции. Разбирах, че въпросите, които са ме вълнували, са свързани с целия спектър на моя живот. Те се отнасят до всичко като се започне с това „Кой е Бог и къде оти­ва човек след смъртта?"... до въпросите „Защо съм тук?" и „Защо се чувствам толкова зле по отношение на тялото си?", както и „Защо съществува такъв срам, свързан със секса?" и „Защо има войни?"... както и мили­они други въпроси - твърде много, за да бъдат изброени.

Изпитвах вътрешна съпротива към отговорите, които ми се дават в училище и тези, към които се насоч­ва вниманието ми. Имаше отговори, които докосваха сърцето ми, а други, които ме караха да се чувствам ли­шена от избор, зависима от някаква авторитарна власт, упражнявана над мен и които искаха да ми внушат, че животът има една-единствена цел и всичко трябва да бъде насочено към нея, ако искам да успея (казваше ми се и това какво означава „да успееш в живота").

Понякога ми се внушаваше нетолерантност и осъждане, пренебрежение към другите и чувство на съ­перничество. Всякакви подобни внушения (а и множество други) бяха в противоречие с моите вътрешни усе­щания. Те ми изглеждаха объркващи, подвеждащи, непо­следователни и лицемерни. Но въпреки всичко, това бя­ха възгледите, залегнали в основата на мирогледа, в който бях възпитавана. Внушаваше ми се, че съществува разделение между хората, че едни са по-добри, а дру­ги по-лоши, че нищо не е достатъчно, така че трябва да се борим, за да се доберем до каквото можем, че аз съм лошата, ако моите желания се различават от онова, ко­ето се приема за правилно от моите учители, от моя­та социална среда и обществото като цяло. Тези и много други внушения аз възприех не без съпротива, не без чувство на обърканост, но когато ги опитах, разбрах, че на моменти те всички се свеждат до едно и също. Някои съм изпробвала само за част от се­кундата и съм отхвърляла, други съм изпробвала години наред преди да ги отхвърля, а някои изпитвам и досега. По онова време взех окончателното решение да не се връщам повече към религията, която бях изоставила още дванадесетгодишна заради нейните лицемерни вну­шения, нейната закостенялост и нетърпимост към чуждото мнение.

Най-трудното беше, че отхвърлянето й ме изпра­вяше пред необходимостта и предизвикателството да установя напълно нови отношения с Бога. При липсата на религия, аз се озовах в положение да не зная откъде да започна и, макар да вярвах в Бога, минаха години от момента, в който скъсах с религията до момента, кога­то отново се свързах с Бога, на когото бях намерила ед­но ново определение по начин, който ми изглеждаше ясен и правилен. Един ден, връщайки се от пътуване, аз се уединих в задния двор - мястото, където често сядах в моменти на дълбок размисъл. В мен се бе породил някакъв вътре­шен конфликт между чувството на дълбока, неописуе­ма благодарност, че ми бе дадено да преживея толкова много и чувството на неудовлетворение, объркване и разочарование от това, че тези мои преживявания ми носеха (наред с всичко друго) и много самота и отчуждение от света. Бях постигнала всичко, на което ме бяха научили семейството и светът като цяло. Сега, когато се за­мислех, си давах сметка, че тези постижения бяха есте­ствен резултат на моите усилия. Но това бяха усилия, мотивирани от много и твърде различни неща. Установих, че сред всичките ми мотиви, се откро­яваха два.

Първият и най-основен, бе моето желание да раз­бера и изразя себе си и света, в който живея и след то­ва да споделя тези лични откровения и любовта си към хората, защото имах чувството, че това би могло да накара и други хора да намерят потвърждение на своите преживявания, да им даде кураж и утеха, ако можеха да намерят себе си в онова, което споделям. Струваше ми се, че ние хората бихме чувствали по-силна връзка помежду си, ако открием, че имаме сходни преживявания. И когато аз дам израз на своята любов, вдъхновявам и другите да обичат и дори само начинът, по който изразявам преживяванията си, би могъл да да­де възможност и на другите да се самоопределят в за­висимост от това дали им допада или не. Вторият мотивиращ импулс бе желанието ми да работя добре и свръх сили, без да ме е грижа за себе си, за да удовлетворя онова любопитство по отношение на успеха, който обществото настояваше, че трябва да постигна, за да имам някаква стойност като човек. На онзи етап от своя живот бях стигнала гребена на вълната според оценките на обществото и все пак чувствах, че нещо ми липсва и бях решена да разбера какво е тo . И така заминах за Индия с намерението да се отърся от натиска да работя със съсипваща ско­рост, отидох, за да размисля и да погледна от обектив­на перспектива собствения си живот.

Шегувах се с един приятел, че онова, заради което отидох в Индия, бих могла спокойно да постигна и в зад­ния двор на нашата къща, но по-лесно бе да се намирам някъде, където не чувах непрестанно „Кога излиза след­ващата ви плоча?" (Един сам по себе си напълно безоби­ден въпрос, но от него никак не се чувствах по-леко по онова време). И най-важното, когато отидох в Индия, аз се върнах към самата себе си. Макар и това усещане за обръщане към себе си да не ми бе непознато, никога не го бях изпитвала на такива дълбоки нива. Открих един по-удивителен пейзаж, отколкото където и да било преди. Това бе пътуване в буквалния и преносния смисъл и аз го предприех след първата доза успех и висок общест­вен статус, който бях постигнала, след като бях се изя­вила и преживяла всички последици от това. Тласкана от желанието да изпитам онзи вътрешен мир, който все още ми беше непознат, аз почувствах необходимост да се освободя от всичко. Желаех да се ос­вободя от всякакви материални придобивки и от всич­ки символи на обществен статус. Чувствах се готова да извърша всичко необходимо, за да скъсам с илюзиите и да постигна вътрешен мир. Дори бях готова да се откажа от желанието си да изразявам самата себе си чрез писане и музика, които ми носеха утеха и удовлетворе­ние още от времето на моята младост. Искам да кажа, че бях готова на всичко, за да по­стигна вътрешен мир, но не знаех именно какво е това всичко. През по-голямата част от времето нищо не правех и това не ми донесе радостта, която смятах, че е мое право (явно не се нуждаех да загубя всичко, за да намеря мир и просветление... Но именно волята да направя всичко необходимо и откритото съзнание да се разви­вам в непознати за мен територии изигра решаваща ро­ля най-сетне за да ги намеря.) Бях готова да се откажа от всякакви очаквания спрямо другите и от техните очаквания по отношение на мен самата. Исках да разбера кои са истинските ми приятели, преоцених всички приятелства. Спомням си, че казах на един приятел, че ми е чудно дали не ми е до­шло време да умирам, защото се чувствах по този на­чин (очевидно, че не е било и това ме радва). Наблюда­вах гласовете в главата си, които ми внушаваха какво­то и да било друго, освен любов (и досега продължавам да превъртам тези записи). Исках да съм наясно по отношение на истинската си цел в живота, да се развивам, да изразявам, да опре­делям и обичам себе си и да зачитам и вдъхновявам същото у другите с всички сили. Преразгледах много от нещата, на които ме бяха учили, за да разбера дали са ми полезни в служба на тази цел. Твърде красиво и порази­телно време (щастлива съм, че чувствам това ниво на прераждане, когато се пробудя сутрин - не през цялото време, но много често).

Животът ми не се промени външно толкова, кол­кото ми се искаше, но вътрешната промяна се отрази на отношението ми към много неща. Имаше една книга, способна да промени човешкия живот, която взех със себе си при своето пътуване до Индия. Тя оказа върху мен огромно влияние и ми помог­на да достигна до най-дълбоките истини в себе си и та­зи книга беше „Разговори с Бога", първата книга от Нийл Доналд Уолш. Една приятелка ми я даде малко преди да тръгна. Мисля, че тя бе разбрала от какво се нуждая и бе решила, че тази книга ще ме вдъхнови и ще ми даде прозрението, което бях готова да получа. Кни­гата ми даде всичко това и много повече.

Откривайки тази книга аз веднага се почувствах не толкова самотна... Почувствах се по-добре разбрана, повече приемана, не толкова луда. Много пъти по време на четенето се просълзявах, намирайки себе си в това, кое­то четях. Получавах утеха, вдъхновение и себеутвърждаване. Имах чувството, че съм в единение с це­лия живот, че съм подкрепяна, получих признание. Бог в тази книга беше такъв, какъвто винаги съм си предста­вяла Бога, безусловно любящ, последователен и без очак­вания. Имах чувството, че съм се завърнала у дома. Аз зная, че книгата бе дошла при мен в съвършено точен момент от живота. Зная също, че приятелство­то с подобна книга ме спаси от ненужното страдание и самотата на годините, предхождащи нейната поява. Толкова съм щастлива да зная, че тази книга е тук и се­га и ти можеш да я прочетеш в този миг от своя живот. Много съм щастлива да зная, че сега има версия на това послание, достъпна за млади хора.

Може би ще се почувстваш докоснат от тази кни­га така, както бях и аз, а също и от всички книги „Раз­говори с Бога" и може би ще разбереш, че много хора от всички поколения са горди и радостни да узнаят, че ти си част от изграждането на бъдещето.

Силно те прегръщам, за да ти влея кураж и отво­реност на съзнанието, каквито са необходими, за да прочетеш подобна книга и ти благодаря много за прино­са ти на тази земя, независимо каква форма може да приеме той, независимо дали може да бъде счетен за го­лям или твърде незначителен според собственото ти определение.

Благодаря ти!

Вярвам, че и светът ти е благодарен за това, че си такъв, какъвто си, тук и сега.

Всичко най-хубаво! Изпращам ти много любов!По материали от Интернет.


.

05 юли 2010

Нийл Доналд Уолш - Разговори с Бога


Един необикновен диалог

Знаех, че тази книга е за всекиго и че трябва да бъде издадена, защото е чудесен дар за всички, които наистина търсят отговори и които наистина се интересуват от въпросите; за онези, които са поели на поход към истината с искреност в сърцето, копнеж в душата и с отворено съзнание. И това в общи линии сме всички ние...

Диалогът започва…

Хайде, давай сега. Питай ме нещо. Каквото и да е. Аз ще съумея да те упътя как да намериш отговора. Ще използвам цялата Вселена, за да го сторя. Така че бъди нащрек. Тази книга далеч не е единственото Ми средство. Може да Ми зададеш въпрос и след това да оставиш книгата настрана.

    * Но наблюдавай.  
    * Слушай...

Думите на следващата песен, която чуеш. Информацията в следващата статия, която прочетеш. Историята в следващия филм, който гледаш. Случайно промълвените думи на следващия човек, когото срещнеш. Или шепота на следващата река, следващия океан, следващия бриз, които погалят ухото ти...

Всичките тези средства са Мои, всичките тези пътища са отворени за Мен. Ще ти говоря, ако ще слушаш. Ще дойда при теб, ако ме поканиш. Тогава ще ти покажа, че винаги съм бил тук.

Винаги и по всички начини...

Нийл Доналд Уолш е роден в католическо семейство в Милуоки, Уисконсин. От 15 годишна възраст се увлича по духовни учения. Пръв негов духовен учител е неговата майка. Днес Нийл е посветен изцяло на духовното познание. Книгите му са световни бестселъри, а програмата му е препълнена с пътешествия във всички краища на земята.

По материали от Интернет. 

.