20 февруари 2017

Евангелие от Тома - извадки


Това са тайните думи,

изречени от 

Живия Иисус

и записани от 

Дидимус Юда 

Тома.1. Иисус каза: "Този, който разкрие значението на тези думи, няма да вкуси смърт."

2. Иисус каза: "Тези, които търсят, не трябва да спират да търсят, докато не намерят. Когато намерят, те ще се удивят и ще царуват над всичко."

3. Иисус каза: "Ако вашите водачи ви кажат, че царството е на небесата, птиците в небето ще са там преди вас. Ако ви кажат, че то е в морето, рибите в морето ще са там преди вас. Царството е във вас и извън вас.
Когато познаете себе си, ще узнаете и ще разберете, че сте деца на живия Отец. Но ако не познаете себе си, вие ще живеете в бедност, и ще сте бедност."

5. Иисус каза: "Узнай какво е пред лицето ти и това, което е скрито от теб ще ти се разкрие."

14. "...Това, което влиза в устата ви няма да ви оскверни, а по-скоро това, което излиза от нея ще ви оскверни."

22. Иисус видя да кърмят бебета. Той каза на учениците си: "Тези бебета, които сучат, са като тези, които влизат в Царството на Отца."
Те му казаха: "Тогава трябва ли ние да влезем в Царството като бебета?"
Иисус им каза: "Когато превърнете двете в едно и направите вътрешното като външно и външното като вътрешно и горното като долно и когато превърнете мъжа и жената в едно цяло така, че мъжът да не е мъж нито жената да е жена; когато направите око на мястото на око и ръка на мястото на ръка, и крак на мястото на крак, и образ на мястото на образ, тогава вие ще влезете в Царството."

23. Иисус каза: "Аз трябва да избера един от хиляда и двама от десет хиляди, и те ще застанат като един."

24. Неговите ученици казаха: "Покажи ни мястото, където си Ти, защото трябва да го търсим."
Той им каза: "Този, който има уши нека слуша. Има светлина вътре в човека от светлина и тя осветява целия свят. Ако тя не свети, е тъмно."

25. Иисус каза: "Обичайте своите приятели като своята собствена душа. Пазете ги като зеницата на окото си."

27. "Ако не се въздържате от света, няма да намерите Царството; ако не спазвате съботата като събота, няма да видите Отца."

28. Иисус каза: "Аз застанах насред света, в плът и кръв се появих пред тях. Намерих ги всички пияни и не открих нито един жаден. Моята душа изпита болка за децата на човечеството, защото са слепи в сърцата си и не виждат, че са дошли в света празни и ще си отидат от света празни.
Но през това време те са пияни. Когато изтрезнеят, ще променят своите пътища."

29. Иисус каза: "Ако плътта се е появила заради духа, това е чудо, но ако духът се е появил заради тялото, това е чудо на чудесата.
Още се чудя как такова голямо богатство е достигнало до живот в такава бедност."

31. Иисус каза: "Никой пророк не е добре дошъл в своята родина; докторите не лекуват тези, които ги познават."

41. Иисус каза: "Който има нещо в ръцете си, ще получи още, а от този, който няма нищо, ще бъде лишен дори от малкото, което има."

42. Иисус каза: "Бъдете минувачи."

49. Иисус каза: "Поздравления за вас, които сте самотни и избрани, защото вие ще откриете Царството. Защото вие сте дошли от него и ще се завърнете отново Там."

50. Иисус каза: "Ако ви попитат: Откъде идвате, отговорете: Ние сме дошли от Светлината, от мястото, където Светлината се появява от Самосебе Си."

54. "Блажени са бедните, защото тяхно е Царството на небесата."

58. "Блажен е човекът който се е мъчил и е открил живот."

67. "Тези които знаят всичко, но не познават себе си, са пропуснали всичко."

74. Той каза: "Господи, има много хора около коритото за вода, но няма нищо в кладенеца."

75. Иисус каза: "Много хора чакат пред вратата, но тези, които са самотни ще влязат в сватбената стая."

77. Иисус каза: "Аз съм Светлината, която е над всички неща. Аз съм всичко: чрез мене всичко идва и при мен ще се завърне.
Разцепи парче дърво, Аз Съм там.
Вдигни камък и ще Ме намериш там."

80. Иисус каза: "Този който е познал света е открил тялото и за този, който е открил тялото, светът не е достоен."

82. Иисус каза: "Който е близо до мене е близо до огъня и който е далеч от мен е далеч от Царството (на Отца)."

89. Иисус каза: "Защо измивате чашата отвън? Не разбирате ли, че този, който е създал външността е създал и вътрешността?"

90. Иисус каза: "Елате при мене, защото моето иго е леко и моята власт е блага и ще намерите покой за себе си."

91. Те му казаха: "Кажи ни кой си, за да повярваме в тебе."
Той им каза: "Вие сте пред лицето на Небето и земята и не сте познали кой е във вашето присъствие и не знаете как да преживеете настоящия момент."

92. Иисус каза: "Търсете и ще намерите.
Преди аз не ви казах нещата, за които ме питахте. Сега искам да ви ги кажа, но вие не ги търсите."

93. "Не давайте това, което е свято на кучетата, за да не го захвърлят на торището.
Не хвърляйте бисери на свинете, за да не ги унищожат."

94. Иисус каза: "Който търси ще намери и на този, който почука, ще му се отвори."

95. Иисус каза: "Ако имате пари, не ги давайте с лихва. По-скоро ги дайте на някого, който не може да ви ги върне."

96. Иисус каза: "Царство на Отца е като жена. Тя взема малко мая, слага я в тесто и прави с него големи хлябове. Който има уши, нека слуша."

106. Иисус каза: "Когато направите от двете едно, тогава ще станете Синове Божии, ще кажете на планината да се премести и тя ще се премести."

113. Учениците Му казаха: "Кога ще дойде Царството?"
Иисус каза: "То никога няма да дойде, като го очаквате. Никой няма да каже виж тука е, или там е. По-скоро Царството на Отца е разстлано върху земята и хората не го виждат."

114. Симон Петър им каза: "Накарайте Мария Магдалина да ни напусне, защото жените не заслужават живота."
Иисус каза: "Аз ще я водя така, че да я направя мъж и да може също да се превърне в жив дух, подобно на вас мъжете. Защото всяка жена, която се превърне в мъж, ще влезе в Небесното Царство."


Източник: http://gnosis.org/naghamm/gosthom.html


 . 

09 февруари 2017

Божият закон

или Десетте Божи заповеди


Кратка форма

1. Аз съм Господ, Бог твой; да нямаш други богове, освен Мене.

2. Не си прави кумири.

3. Не изговаряй напразно името на Господа.

4. Помни съботния ден, за да го светиш.*

5. Почитай баща си и майка си.

6. Не убивай.

7. Не прелюбодействувай.

8. Не кради.

9. Не лъжесвидетелствувай против ближния си.

10. Не пожелавай нищо, което е на ближния ти.

* За християните това е денят на Христовото Възкресение - неделя.

В Библията  -  Изход 20:2-17

1. Аз съм Господ, Бог твой, Който те изведох от Египетската земя, от дома на робството; да нямаш други богове, освен Мене.

2. Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята; не им се кланяй и не им служи, защото Аз съм Господ, Бог твой, Бог ревнител, Който за греха на бащи наказвам до трета и четвърта рода децата, които Ме мразят, и Който показва милост до хилядно коляно към ония, които Ме обичат и пазят Моите заповеди.

3. Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог, защото Господ няма да остави ненаказан оногова, който изговаря името Му напразно.

4. Помни съботния ден, за да го светиш; шест дена работи и върши (в тях) всичките си работи; а седмият ден е събота на Господа, твоя Бог: недей върши в него никаква работа ни ти, ни син ти, ни дъщеря ти, ни робът ти, ни робинята ти, ни (волът ти, ни оселът ти, нито какъвто и да е) твой добитък, нито пришълецът ти, който се намира в жилищата ти; защото в шест дена създаде Господ небето и земята, морето и всичко, що е в тях, а в седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети.

5. Почитай баща си и майка си, (за да ти бъде добре и) за да живееш дълго на земята, която Господ, Бог твой, ти дава.

6. Не убивай.

7. Не прелюбодействувай.

8. Не кради.

9. Не лъжесвидетелствувай против ближния си.

10. Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си, (нито нивата му) нито роба му, ни робинята му, ни вола му, ни осела му, (нито никакъв негов добитък) - нищо, което е на ближния ти.

На английски

You shall have no other gods before Me.

You shall not make idols.

You shall not take the name of the LORD your God in vain.

Remember the Sabbath day, to keep it holy.

Honor your father and your mother.

You shall not murder.

You shall not commit adultery.

You shall not steal.

You shall not bear false witness against your neighbor.

You shall not covet.


В Евангелието от Матея  -   Мат. 22:35-40

И един от тях, законник, изкушавайки Го, попита и рече:
Учителю, коя заповед е най-голяма в закона?
А Иисус му отговори: възлюби Господа, Бога твоего, с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичкия си разум: тази е първа и най-голяма заповед;
а втора, подобна ней, е: възлюби ближния си като себе си;
на тия две заповеди се крепи целият закон и пророците.

.