02 август 2010

Земята е преизпълнена с Рай


От "Живот в равновесие" 
на Д-р Уейн Дайър

Как изглежда животът, след като постигнете равновесие между Духа и формата?

Ето какво открих в резултат на способността да поддържам равновесие между тези два аспекта-близнаци на живота. Сега виждам духовната енергия във всеки срещнат. Когато се изкуша да осъдя някого, аз си напомням да го погледна през специалните лещи. Успея ли да го направя, цялата негативна критичност се разсейва. Чувствам се по-спокоен от съзнанието, че не съм само това тяло, което съм обречен да напусна. Освен това постоянно усещам Животворния Дух вътре в себе си и това е въодушевяващо! Сега знам, че съм вечно духовно същество и че споделям тази изначална енергия с всички хора на планетата, както и с всички онези, които някога са живели или ще живеят тук в бъдеще.

Равновесието между духовно и физическо ми дава възможност да бъда в постоянно състояние на благодарност и благоговение. Виждам чудеса навсякъде. Вече не се приемам толкова на сериозно. Чувствам се тясно свързан с останалите. Стресът в живота ми е по-малко. Усещам по-малък натиск да бъда приеман или да постигам повече. Ала иронията е, че се представям по-добре, защото Духът протича безпрепятствено през мен.

В живота ви ще настъпи значителна промяна, когато коригирате дисбаланса между физическата и духовната си същност. Заглавието на настоящата глава е от едно известно стихотворение на Елизабет Барет Браунинг. Ето част от него:

Земята е преизпълнена с Рай
и всеки храст разкрива Бога;
но само виждащият обувките събува,
останалите се нареждат в кръг,
за да берат къпини...*


Когато се приближил до горящия храст, Мойсей свалил обувките си и заговорил с Бога. Вие можете да промените фокуса си и да погледнете с нови очи, насърчавани от своите мисли. Щом го направите, ще видите, че поетесата е права - земята е преизпълнена с Рай. Ако не го вярвате и практикувате, сигурно ще ви бъде приятно да берете къпини.

Согиял Ринпоче отбелязва: „Двама души живеят във вас през целия ви живот. Единият е егото - приказливо, изискващо, истерично, пресметливо; другият е скритото духовно същество, чийто тих мъдър глас рядко сте чували или слушали..." Приканвам ви да възстановите равновесието, като започнете да търсите Рая навсякъде и да чувате и слушате скритото духовно същество, което постоянно е във вас и ви моли да му обръщате по-голямо внимание.

* В Стария завет Бог се явява на Мойсей като пламтящ храст - неизгаряща къпина. - Бел. прев.

Други книги на Уейн Дайър...

По материали от Интернет.


.