01 август 2017

Никола Тесла - мисли


Никола Тесла (1856 - 1943)

Нико̀ла Тѐсла е сръбско-американски изобре-тател, физик и електромашинен инженер, известен най-вече с постиженията си в областта на променливия ток и електроснабдяването.

Той често е описван като най-значимия учен и изобретател на модерната епоха, човекът, който "разпростря светлина върху лицето на Земята". Известен е с много и различни революционни приноси в областта на електричеството и магнетизма в края на 19-ти и началото на 20-ти век (Уикипедия).

Ние всички сме едно.

От всички неща, най-много обичах книгите.

Проблемът на много изобретатели е, че им липсва търпение.

Не е важна любовта, която получаваме. Важна е любовта, която даваме.

Действията дори на най-малките същества, водят до изменения във Вселената.

Сетивата ни позволяват да възприемем само миниатюрна част от външния свят.

Бъди сам, това е тайната на изобретателността; когато си сам, се раждат идеите.

Не ме интересува, че откраднаха идеята ми, интересува ме, че нямат техни собствени.

Ако омразата ви можеше да се преобразува в електричество, то би осветило целия свят.

Личността е като еднодневка, расите и народите възникват и отмират, но човекът остава.

Ако искате да откриете тайните на Вселената, мислете с термини, като енергия, честота и вибрация.

Животът винаги ще остане уравнение, което не може да бъде решено, но съдържа някои известни факти.

Ако не съществуват възможности успешно да бъде нападната която и да е държава, войните ще престанат.

Жадни сме за сензации, но скоро ставаме безразлични към тях. Чудесата от вчера днес са често срещани събития.

Като преглеждам събитията в досегашния ми живот, осъзнавам колко фини са влиянията, които оформят съдбите ни.

Повечето хора са така погълнати от външния свят, че остават напълно несъзна-ващи това, което се случва вътре в тях.

Най-големите загадки на битието ни тепърва предстоят да бъдат разкрити. Дори смъртта може да се окаже, че не е край.

Когато първоначалният интерес се преобразува в страстно желание, човек напредва към своята цел с обувки-бързоходки.

Индивидът е временен, раси и нации идват и си отиват, но човекът остава. В това лежи дълбоката разлика между индивида и цялото.

Със сигурност някои планети не са населени, но други са и сред тях трябва да съществува живот във всички условия и фази на развитие.

Нашите добродетели и нашите недостатъци са неразделни, както енергията и материята. Когато се разделят, човек престава да съществува.

Всичко, което съм направил, направих за човечеството, за свят в който няма да съществуват унижения и потисничество на бедните от страна на богатите.

Днешните учени мислят задълбочено, вместо да мислят ясно. Човек трябва да бъде с разума си, за да мисли ясно, но може да мисли задълбочено и да е доста луд.

Разпространението на цивилизацията може да бъде сравнено с огън - в началото е била слаба искра, после пламък, а накрая могъщ пожар с нарастващи скорост и сила.

Ако науката започне да изучава нефизическия свят, за едно десетилетие ще постигне повече напредък, отколкото през всички предишни векове на същест-вуването си.

Всичко, което е било велико в миналото, е било осмивано, заклеймявано, преследвано и потискано – само за да изплува отново по-силно и победоносно след тази борба.

Скоро ще стане възможно предаването на съобщения без проводници. Всичко ще е толкова лесно, че всеки ще носи в себе си устройства чрез които да праща съобщенията си.

Нека бъдещето каже истината и даде оценка на всеки, според работата и постиженията му. Настоящето е тяхно; бъдещето, за което наистина съм работил, принадлежи на мен.

Макар да сме свободни да мислим и да действаме, ние сме свързани с неразделни връзки, като звездите на небесния свод. Тези връзки не могат да се видят, но можем да ги почувстваме.

Моят мозък е просто приемник, във Вселената съществува едно ядро, от което получаваме знания, сила и вдъхновение. Не съм проникнал в тайните на това ядро, но знам, че то съществува.

За известно време напълно се отдадох на удоволствието да си представям машини и да измислям нови форми. Беше най-пълното умствено състояние на щастие, което съм изпитвал в живота си.

Парадоксално е, но ще е вярно ако кажем, че колкото повече знаем, толкова по-невежи ставаме в абсолютния смисъл, тъй като само чрез просветлението ставаме съзнателни за нашите ограничения.

Всяко живо същество е зъбно колело от механизма на Вселената. И въпреки че то привидно влияе само на най-близкото му обкръжение, в действителност сферата на влияние се разпростира до безкрая.

Силата на ума е дар, идващ от Бога, и ако концентрираме ума си върху тази истина, ще влезем в хармония с тази Велика Сила. Майка ми ме учеше да търся цялата истина в Библията.

Парите нямат такова значение, каквото им придават хората. Всичките ми пари са били инвестирани в експерименти, с които съм направил нови открития, даващи възможност на човечеството да има малко по-лек живот.

Инстинктът е нещо, което стои по-високо от знанията. Без съмнение имаме определени по-фини фибри, които ни позволяват да възприемаме истини, пред които логиката или друго волево усилие на мозъка са безполезни.

Ние строим, за да разрушаваме. Повечето от нашите усилия и ресурси са пропиляни. Нашият път напред е белязан от разрушения. Навсякъде има само ужасяваща загуба на време, труд и живот. Безрадостна, но правдива картина.

Моят метод е различен. Аз не се втурвам в определена работа. Когато ме осени една идея, веднага започвам да я изграждам във въображението си. Променям конструкцията, правя подобрения и задействам устройството изцяло в ума си.

Какъв ще е резултатът от моите изследвания, само бъдещето ще покаже. Но какъвто и да е и до каквото и да доведе, аз ще бъда добре възнаграден, ако по-късно бъде признато, че съм допринесъл с нещо малко за развитието на науката.

Майка ми разбираше човешката природа по-добре и никога не ме гълчеше. Тя знаеше, че човек не може да бъде избавен от глупостта или пороците си чрез усилията или протестите на някой друг, а само с помощта на собствената му воля.

Битките между хората, както и между правителства и нации, неизменно са резултат от неразбирателства в най-широкия смисъл на думата. Неразбирателствата винаги са причинени от неспособността да се оцени чуждата гледна точка.

Не мисля, че има по-голяма тръпка, която може да премине през сърцето на човек, от тази на изобретателя, в момента в който вижда ново творение в ума си, превръщащо се в успех... такива емоции карат човек да забрави храна, сън, приятели, любов, всичко.

Борбите между индивидите, както тези между правителствата и нациите, неизменно се дължат на недоразуменията в най-широкия смисъл на тази дума. Недоразуменията са причинени винаги от невъзможността да се прецени правилно гледната точка на другия.

Ученият човек не се стреми към незабавен резултат. Той не очаква напредничавите му идеи да бъдат посрещнати с готовност. Неговата работа е като на сеяч – за бъдещето. Неговата отговорност е да положи основите за тези след него и да им посочи пътя. Той живее, труди се и се надява.

Това, което искаме днес, е по-близко общуване и по-добро разбиране между отделните хора и общности по цялата земя и елиминирането на егоизма и гордостта, които винаги са готови да тласкат света към първобитно варварство и борби. Мирът може да се постигне само като естествено последствие на универсално просветление.

Това е проблемът с много откриватели - те нямат търпение. Липсва им волята да работят бавно и чисто в умовете си, така че да почувстват, че нещата сработват. Те искат веднага да изпробват първата хрумнала им идея и резултатът е, че използват много пари и много добър материал, само за да разберат накрая, че са се движили в грешна посока. Всички правим грешки, но е по-добре да ги направим, преди да сме започнали.

Всеки трябва да счита тялото си за безценен подарък от Някой отгоре, който го обича. Невероятната творба на изкуството, неописуема хубост, страхотна мистерия... Човекът е толкова деликатен, че една дума, вдишване, поглед, мисъл могат да го наранят. Нечистотата, която отглежда болести и смърт е не просто саморазрушителен, но и неморален навик.

Може би е хубаво това, че в сегашния ни свят революционните идеи и изобретения, вместо да бъдат подпомогнати, са срещнати с възражение и лошо отношение - заради желания, лични интереси, глупост и незнание; преминават през изпитанията, през безсърдечните мъки на комерсиалното съществуване. Така всичко велико от миналото е било осмяно, обвинявано, потискано - само за да се издигне още по-могъщо и триумфално от борбата.

Нашият свят е потопен в огромен океан от енергия, ние летим в безкрайното пространство с непостижима скорост. Всичко наоколо се върти, движи се, всичко е енергия. Пред нас стои грандиозната задача да намерим начин да подчиним тази енергия. Когато я извлече от този неизчерпаем източник, човечеството ще се придвижи с гигантска крачка напред.


Източник: Интернет


 . 

27 юли 2017

Индийски будистки учител обяснява как да победите негативното мислене в 5 прости стъпки


Мисля, всички ние можем да се съгласим, че е лесно да се превърнем в плячка на негативното мислене. Докато се опитваме да следваме съветите да останем позитивни, тези негативни и тревожни мисли се промъкват и завладяват нашия ум.

Има много съвети за това как да се борим с негативното мислене, но намирам за най-могъща мъдростта, предлагана от индийския будистки учител Парамаханса Йогананда.

Извлякохме мъдростта му в пет лесни стъпки. Тази мъдрост е мощна, защото ви насърчава да се изправите срещу вътрешните си демони, а не да избягате от тях.

Като следвате тези съвети, ще поемете отговорност за собственото си щастие. Кой не иска това?

Стъпка 1: Обърнете се към вашите привързаности и се освободете от тях

Привързаностите винаги ви карат да се боите. Колкото повече се разширява свързаното с тялото съзнание - включващо неща като чувство за собственост, загриженост за репутацията, чувство за лична сила или значимост - толкова по-голяма е вероятността да се чувства страх...

Безстрашието, от друга страна, идва от освобождаването от тези привързаности: желанието за лична значимост; желанието за контрол върху всичко или всекиго; желанието да бъдем одобрявани и уважавани; привързаност към притежанията; привързаност към телесното здраве и благополучие; и накрая, идентифициране на себе си с тялото...

Безстрашието идва чрез абсолютно непривързване. Това е естествено отношение за тези, които смятат, че нямат какво да защитават.Стъпка 2: Спрете коварното влияние на тревожните мисли

Отърсете се от тревогите си, като започнете "тревожни пости". Започнете с кратки "тревожни пости" три пъти на ден. Постете един час сутринта, един час на обяд и три часа вечерта. Абсолютно отказвайте да допуснете и една тревожна мисъл да мине през ума ви в тези периоди...

След това удължете периода до цял ден; една седмица, а след това един месец. Скоро ще се отърсите от тревогите си напълно.Стъпка 3: Обградете се с радостни хора, които се смеят много

Общувайте с радостни хора, защото радостта и смехът са заразни. Има хора, на които радостта и смехът са присъщи. Потърсете ги и пирувайте с тях тази най-жизнена храна - радостта. Непоколебимо следвайте тази диета със смях и в края на месец или два ще видите промяна - умът ви ще бъде изпълнен със слънчева светлина.Стъпка 4: Действайте от сърце

Страхът идва от сърцето. Ако някога се почувствате завладени от страх от някакво заболяване или злополука, трябва да вдишате и издишате дълбоко, бавно и ритмично няколко пъти, отпускайки се с всяко издишване. Това помага на кръвообращението да се нормализира. Ако сърцето ви е наистина спокойно, изобщо не можете да усетите страх.Стъпка 5: Поемете контрол над собствения си ум

Бог ни е дал един страхотен инструмент за защита - по-мощен от картечници, електричество, отровен газ или всеки лекар - ума. Умът е това, което трябва да се укрепва...

Важна част от приключението на живота е да наблюдаваме ума и да поддържаме този контролиран ум непрекъснато настроен... Това е тайната на едно щастливо и успешно съществуване... То идва чрез упражняване на силата на ума и чрез настройване на ума към Бог чрез медитация.Източник:  http://hackspirit.com/indian-buddhist-master-explains-conquer-negative-thinking-5-simple-steps/


 . 

26 юли 2017

10 истини, които ще променят живота ви


По древната индуистка свещена книга Бхагавад гита


1. Законът на Вселената е Промяна

"Това, което си взел, е взето оттук. Това, което си дал, е дадено тук. 
Това, което ти принадлежи днес, е принадлежало на някого вчера и ще бъде на някой друг утре. 
Промяна е законът на Вселената."

Нищо не е постоянно.

Истинският покой идва от прегръщането на движението - приливът и отливът на живота. Земята се движи в пространството. Нощта следва деня.

Всеки миг е съвсем нов.

Да бъдеш мъдър означава да приемеш промяната. Да бъдеш просветлен означава да обичаш промяната.

2. За всичко случващо се има причина

"Каквото и да се е случило, е било добро. 
Каквото и да се случва сега, е добро. 
Каквото и да се случи в бъдеще, също ще бъде добро."

Този начин на мислене ви дава сила. Този начин на мислене привлича повече от доброто.

Това, което се е случило, се е случило. Нищо не може да го промени.

Бъдещето е представа, илюзия. То никога няма да дойде.

Винаги е Сега. Вие контролирате Настоящето. Изживейте го цялостно.

3. Обичайте това, което правите, без да мислите за крайния резултат

"Оставете сърцето си в това, което вършите, без да мислите за отплата."

Никога не вършете нещо, заради възнаграждението. Вършете работата си с любов. Не очаквайте нищо. Вие сте възнаградени в Настоящето.

Действайте с радост.

Създавайте без задни мисли.

Раздавайте с любов.

4. Давайте, без да очаквате нещо в замяна

"Подаръкът е чист, когато е даден от сърце на правилния човек в точния момент и на подходящото място, без да очакваме нещо в замяна."

Бъдете искрени, когато давате.

Любовта нараства, когато е споделена. 

Давайте и ще ви се дава.

5. Освободете се от привързаностите

"Вие идвате на този свят с празни ръце и ще го напуснете с празни ръце."

Привързаността към материални неща може да ви тежи. Ние не притежаваме нещата, нещата ни притежават.

Сетивните удоволствия са краткотрайни. Когато изчезнат, могат да причинят страдание. Мъдреците не свързват щастието си с подобни удоволствия. Те отиват отвъд тях. 

Не взимайте нищо. Винаги пътувайте лек.

6. Душата е вечна

"За душата няма раждане и смърт. Нито, веднъж съществуваща, ще престане да бъде. Тя е неродена, вечна, винаги съществуваща, безсмъртна, първична. Тя не умира, когато тялото умре."

Раждането и смъртта са от това царство. Раждането и смъртта са в дуалния свят.

Енергията никога не може да бъде създадена или разрушена, тя само преминава от една форма в друга. Енергията всъщност е недуална.

Съзнанието не произхожда от човешкото тяло.

7. Ние всички сме Едно

"Този, който Ме вижда във всичко и вижда всичко в Мен няма да бъде загубен за Мен, нито Аз някога ще бъда загубен за него. 
Този, който е вкоренен в Едното осъзнава, че Аз Съм във всяко същество; където и да отиде, той остава в Мен. 
Когато той вижда всички същества като равни, в страдание или в радост, понеже те са като него, този човек е станал перфектен йогин."

Третирайте всяко същество по един и същ начин. Отнасяйте се с другите така, както искате те да се отнасят с вас. Виждайте вродената божественост във всички същества. Гледайте отвъд етикетите и историите. 

Ние всички сме Бог.

Ние всички сме Едно.

8. Вие сте това, което си мислите, че сте

"Ние виждаме какви сме и ние сме такива, каквито се виждаме."
"От вяра е направен човекът. Каквато е вярата му - такъв е."

Умът е над материята. Мислите щастливи мисли и сте по-щастливи. Знаете, че можете и можете.

Търсете неща, за които да сте благодарни. Търсете доброто. Ще го откриете.

9. Медитирайте

"Когато медитацията се овладее, умът е непоколебим като пламък на лампа в безветрено място."

Медитацията ви прави по-щастливи.

Тя е вечна истина.

10. Мечтайте смело

"Причина за непостигане на нашата цел са не трудностите, а лесният път към по-малка цел."

Вижте го, почувствайте го, осъществете го. Не се страхувайте да мечтаете. Нека мечтите ви бъдат колкото може по-големи.

Преместете мечтата си в настоящия момент и я материализирайте.

=  =  =
 .