05 ноември 2018

Православни молитви


Иисусова молитва
Господи Иисусе Христе, Сине Божий, смили се над мене, грешния.
- - -
Начална молитва
В името на Отца, и Сина, и Светия Дух. Амин.
- - -
Хвалебна молитва към Господа Бога
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!
- - -
Молитва преди всяко начинание
Господи, благослови!
- - -
Утринна молитва
Боже, благодаря Ти, че ме запази така милостиво и през тая нощ. 
Помогни ми да не Те наскърбя с някакъв грях 
и да прекарам днешния ден угодно на Тебе и спасително за мене. Амин!
- - -
Молитва след ядене
Благодарим Ти, Христе Боже наш, че ни насити с Твоите земни блага. 
Не ни лишавай и от Небесното Си царство. Амин!
- - -
Вечерна молитва
Господи, Боже наш, 
като благ и човеколюбец, прости ми каквото съгреших тоя ден
с думи, дело и помисъл. 
Дарувай ми мирен и спокоен сън. 
Прати Твоя Ангел-пазител да ме закриля и пази от всяко зло, 
защото Ти си пазител на душите и телата ни, 
и на Тебе - Отец, Син и Свети Дух, 
въздаваме слава сега и всякога и во веки веков. Амин!
- - -
Молитва против униние
Защо униваш, душо моя, и защо се смущаваш? 
Уповавай се на Бога, защото още ще славя Него, моя Спасител и моя Бог.

- - -

Молитва към именния светия

Свети Атанасий Велики!

Ти си мой закрилник и застъпник пред Бога през всичките дни на моя живот. От деня на светото Кръщение в името на Отца и Сина и Светия Дъх, когато ме нарекоха с твоето име, и досега нося твоето име. Но животът ми не е съобразен с твоя свет живот, защото много пъти и по различни начини осквернявах душата си.

Затова усърдно те моля:
закриляй ме, помагай ми, води ме със силата, която Божието благоволение ти дава. 
Всякога се застъпвай за мене пред всемогъщия и благ Бог 
и изпросвай Неговата благодат и милост за мене, 
за да бъде животът ми безопасен, защитен от зли изпитания, чист от греховни помисли, желания и дела, светъл и радостен, 
както подобава на приелия Христовото спасително име.

Не допускай злото да се доближи до мене, подкрепяй ме в слабост, бъди ми покровител, когато зли сили ме връхлетяват, помагай ми в доброто. 
Усилвай вярата ми и ми сочи пътя на спасението.

Така всякога сърцето ми ще бъде подкрепяно и ще нося достойно твоето име. 
Така и името на моя Спасител Господ Иисус Христос ще се осветява, 
и ще се слави сред братята нашият Отец, Който е на небесата, 
сега и винаги и во веки-веков! Амин!

= = =


 . 

Няма коментари :

Публикуване на коментар