29 октомври 2010

Рейки


Рейки е форма на алтернативна медицина, разработена (преоткрита) през първата половина на 20 век от Д-р Микао Усуи в Япония. Излизайки извън Япония, Рейки добива широка популярност в Европа и САЩ. Името Рейки идва от Японските йероглифи Рей (означаващ „вселена“, „дух“, „душа“) и Ки (също и Чи) (означаващ „енергия“, „живот“). Прието е да се превежда като „Универсална жизнена енергия“.

Произход

През 1922 г., след 21-дневно уединение за пост, молитва и медитация в планината Курама, Д-р Микао Усуи открива Рейки. Усуи казва, че е получил знанието за Рейки, както и духовната сила да прилага тази енергия и да инициира, да „настройва“ и другите към нея.

През април 1922 г. Усуи се премества в Токио и основава Usui Reiki Ryoho Gakkai (Усуи Организация на Рейки Лечителите).

В процеса на разработване на своята Рейки система, Усуи събира и адаптира древната мъдрост от японските етични, духовни и лечителски традиции. Неговите най-популярни пет етични принципа, превърнали се по-късно в
Рейки Принципи са:

Точно днес, не се гневи (за минали неща).

Точно днес, не се тревожи (за бъдещето).


Уважавай родителите си, учителите си и по-възрастните.


Изкарвай прехраната си честно.


Бъди благодарен за всичко.


Усуи обучава в Рейки повече от 2 000 ученици. 16 от тях успяват да достигнат до Шинпиден (Shinpiden) нивото, което е еквивалент на трето или мастерско ниво на Запад. Усуи почива през 1926 г.

Развитие на Рейки системата

Чуджиро Хаяши (Chujiro Hayashi), бивш ученик на Усуи, след смъртта на учителя си напуска неговата школа и сформира свое сдружение. Хаяши опростява Рейки учението и поставя акцент върху физическото лечение. Той опростява и систематизира и техниките на Рейки.

Хаяши инициира и обучава Хауайо Таката, (Hawayo Takata), който пътува из САЩ, като практикува Рейки и обучава хора в първите две нива от системата.

През 1976 г. Таката започва да обучава и в Шинпиден нивото (трето ниво) и въвежда термина Рейки Мастер за това ниво.

Таката почива през 1979 г., като дотогава успява да обучи 22 Рейки Мастери. Почти всички Рейки школи извън Япония произтичат от традицията на Таката.

Учение

Според своите привърженици, Рейки е универсална жизнена енергия, която може да бъде използвана и с лечебен ефект. Всеки може да получи достъп до тази енергия посредством процеса на иницииране, настройване, извършено от Рейки Мастер.

Привържениците на Рейки твърдят, че това е холистична терапия, която постига лечение на физическо, ментално, емоционално и духовно ниво. Вярва се, че Рейки енергията протича през тялото и ръцете на лечителя и достига реципиента или местата, нуждаещи се от енергия или лечение.

Второ ниво изисква по-различно иницииране и дава умението за извършване на Рейки лечение от разстояние. Този метод включва използването на символи, чрез които да бъде осъществена временна връзка между лечителя и реципиента. Рейки може да бъде изпращана и в конкретни моменти от времето, както в миналото, така и в бъдещето.

Практика

Обичайната Рейки процедура включва цялото тяло, но Рейки може да се отдава и само на отделни позиции. При цялостната процедура реципиентът е легнал, в отпуснато състояние, като дрехите е най-добре да са удобни и да не пречат на релаксирането. Лечителят или практикуващият Рейки може да отдели няколко момента, за да изпадне в медитативно или просто спокойно състояние и да се подготви за процедурата.

Самата процедура включва поставянето на ръцете на практикуващия на точно определени позиции върху тялото на реципиента, като ръцете може и да нямат допир с тялото, а да стоят на няколко сантиметра от него. Обикновено ръцете се задържат между 3 и 5 мин. на една позиция, а цялата процедура трае между 45 и 90 мин.

Най-забележимият незабавен ефект от процедурата обикновено е състоянието на дълбока релаксация, както и приливът на сила и енергия. В някои случаи може да се появи и освобождаване на емоции. Реципиентите често споделят усещане за затопляне или леко изтръпване на третираното място, без значение дали ръцете на практикуващия са в допир с мястото или са на разстояние от него. Твърди се, че Рейки процедурата стимулира естествените лечебни процеси, затова обикновено не се наблюдава моментално „излекуване“ на специфичните здравословни проблеми. За лечението на хронични състояния се препоръчва серия от три или повече процедури на интервали между 1 и 7 дена.

Обучение/Рейки курсове

Рейки обучението извън Япония най-често е разделено на три нива или степени.

Първо ниво

Рейки курса за Първо ниво въвежда в основните теории и процедури, като продължителността му обикновено, но не задължително, е два дена. Учениците научават позициите на поставяне на ръцете при Рейки процедурата. След завършване на този курс, участниците могат да практикуват Рейки върху себе си и другите.

Второ ниво

В Рейки курса за Второ ниво ученикът научава трите символа, за които се смята, че увеличават силата и разстоянието на въздействие на Рейки. Дава се още едно иницииране, което увеличава капацитета на ученика да пропуска през себе си Рейки. След завършване на този курс, ученикът може да работи без да присъства физически до реципиента.

Трето или Мастер ниво

Чрез третата степен ученикът става Рейки Мастер. (В терминологията на Рейки думата „Мастер“ не предполага духовно просветление). Дава се допълнително иницииране, както и символ за това ниво. Рейки Мастерът може да инициира други хора в Рейки, както и да ги обучава в трите Рейки нива. Трето ниво може да се вземе за един ден или за една година, в зависимост от дадената школа и философията на нейния Рейки Мастер.

По материали от Интернет


 .

28 октомври 2010

Кой съм аз?


по Рон Смодермон, „Просветление”

Вие сте “другата” вселена, която позволява на физическата вселена да съществува и непрекъснато я наблюдава.

В следващите редове ще дадем краен и истински отговор на въпроса “Кой съм аз?”. По темата за самоличността цари голямо объркване. Ще споменем някои от неверните отговори, след което ще се обърнем към верните.

Хората много обичат да бъдат идентифицирани. Още в люлката те получват име, за да го носят през живота си с цел идентификация. Повечето от нас смятат, че името им казва достатъчно за това, което са те. Малко хора стигат дотам да поставят това под въпрос. Почти всеки мъж и всяка жена приема името си като представително за своята самоличност. След като тази тънкост веднъж е решена, по-нататък е лесно върху името да се трупат допълнителни дефиниции. Като следваща идва пол, после цвят на кожата, раса, религия, политическа партия, имущество, местожителство, обществено съсловие, мнения, преценки и друг “инвентар”. Не казвам, че нямате всички тези неща. Определено ги имате. Това, което казвам, е че те не са крайният отговор на въпроса кой сте Вие. Крайният отговор, между другото казано, е онзи, който придава на живота Ви удовлетвореност и способност да функционира добре. Временните отговори служат само на целта да изкарат Вас прав, а другите - неправи.

Нека за момент да пофантазираме. Представете си един огромен, прозрачен пластмасов чувал. Нека започнем да хвърляме в него всичко, което според Вас бихте могли да бъдете. Като начало да пъхнем вътре Вашата физика (тялото), след това името Ви, цвета на кожата, расата, религията, Вашето местоживеене, националност, всички Ваши дрехи, Вашите убеждения, мнения, преценки и т.н. Явно чувалът трябва да съдържа и Вашия разсъдък, тъй като той е много съществена част от онова, което вярвате, че сте.

Нека сега наблюдаваме чувала. Виждате ли го отчетливо? Ако сте забравили нещо, което вярвате, че сте, пъхнете го вътре. Много добре! Сега наблюдавайте чувала и отговорете на следния въпрос: кой наблюдава цялостта на това, което сте нарекли свой живот? Този безименен, безпространствен и безвременен наблюдател е единственият действителен, истински ВИЕ. Вие не сте съдържанието на своя житейски чувал. Вие сте неговият наблюдател и със сигурност съдържате всички тези неща. Но Вие не сте инвентарът – той просто е във Вас. Това безнещно нещо, това безместно място, съществуващо в безвременно време, е Контекстът.

Вие сте Контекстът на живота.

Вижте от същия автор: Тайната е в даването | ГласътКакво движи светаПред стената | Майстор, който се упражнява или...

 .

27 октомври 2010

Вирусът на жертвата


Мислите ли, че животът е несправедлив? Смятате ли се за набелязан? Мислите ли, че другите хора се опитват да ви навредят? Карат ли ви другите хора да се чувствате непълноценен, глупав, несъобразителен и объркан? Лесно ли ви е да обвинявате другиго или нещо друго за неблагополучията, ниските продажби, изгубените повишения, липсата на сътрудничество от страна на вашите колеги?

Ако вашият отговор на някой от тези въпроси е „да", вие, вероятно, сте жертва. Но, не се безпокойте, има нещо, което можете да направите, за да се превърнете от жертва в човек, който успешно убеждава другите.

Заразен ли сте с вируса на жертвата?

Виновен е вирусът. Щом като обвинявате някого другиго за нежелания резултат, вие сте заразен. Той е изключително силен, бързо разпространяващ се и опустошителен. И нещо по-лошо - няма лекарство против него. О, стига, наистина ли е толкова лошо? Да!

Сигурен съм, че сте забелязали, че хората са много различни. Някои са много успели, други са много бедни. Някои даже са загубили надежда. Колко тъжно! За всичко е виновен вирусът па жертвата.

Всички неуспели, бедни и сломени хора около нас са заразени. Заболяването при тях е в напреднал стадий. Ще чуете жертвите да обвиняват икономиката, своите родители, своите началници - списъкът може да бъде безкраен. Внимавайте! Тъй като носят вируса на жертвата, опасността да ви заразят е много голяма. Малко време им е нужно да заразят други хора и да създадат група от жертви, поддържащи се една друга.

Повечето хора са вежливи и се съгласяват с обвиняващия. Повечето хора виждат вината в другия човек. Те се съгласяват, че жертвата е права и че другият човек е отговорен за резултата. Лесно е. Няма противопоставяне. Толкова е просто!

Защо хората обвиняват?

Хората обвиняват, защото отказват да носят отговорност. Понякога това не е ясно на обвиняващия човек. Понякога жертвата следва схемата на обвиняване от младежките си години и не вижда други възможности. Защо наричам тези обвиняващи хора „жертви"?

Определението за „Жертва" (обвиняващ) е:

Човек, който се чувства измамен, изигран и използван; който мисли, че няма никаква власт, че е контролиран от другите; който смята другите виновни за неговата ситуация.

Жертвите чувстват, че не контролират живота си. Убедени са, че други хора имат власт и контрол над тях. Това е илюзорно, но те виждат нещата по този начин и вярват, че това е действителността. Чувстват, че зависят от милостта на другите (понякога няколко определени лица).

Неизлечимо инфектиран мозък

Жертвите страдат от опустошителна, разрушителна и неизлечима инфекция на мозъка. Техният мозък е пълен с вируса на жертвата, съставен от хиляди елементи на силни вируси, които никакви хапчета или сиропи не могат да отстранят.

Има ли лек? Да. Но, по ирония на съдбата, жертвите не вярват, че има лек. Те вярват, че други хора са предизвикали обстоятелствата, в които се намират, и смятат, че решението, ако има такова, може да бъде намерено от някой друг. Те чакат друг човек да им даде лекарство против нещастията в живота им.

Когато другият човек не успее да подобри нещата, жертвата го обвинява. Проблемът се свежда до това жертвата да потърси причината за обичайния неуспех вътре в себе си, в собствения си ум. Никой друг човек няма силата да лекува. Лекарството е вътре в нас.

Как се променят тези хора?

Мнозина не се променят. Някои се променят, но трябва светът или някой специален човек да ги шокира и да прекъсне тяхната схема на зависимост. След този шок започва вътрешният процес. Те трябва да поемат по пътя на „самоусъвършенстването". Тази изтъркана фраза прави това да изглежда лесно. Звучи така, сякаш можете да отидете до книжарницата и да намерите някоя от хилядите книги от поредицата „Помогни си сам", да я прочетете и всичко ще се оправи. Истината обаче няма нищо общо с това.

Заблудата да се вярва, че една книга може да промени живота ви е капан за жертви. Ако вярвате в това, то вие тръгвате по пътя на жертвите. Търсите някого или нещо извън вас да оправи нещата. Ако не се получи, имате нещо или някого, върху когото да хвърлите вината. Това е един порочен и нескончаем кръг на самозаблуда.

От друга страна, можете да подобрите живота си с помощта на книгите. Те могат да ви помогнат да промените своя живот. Промяната произтича от вас, не от книгата. Вие сте ключът към вашия успех, а книгите, семинарите, другите хора са инструментите, с които разполагате, за да направите живота си по-добър. Капанът за жертви е вярата, че книгата може да реши проблема. Пътят на успеха е в това да знаете, че промяната към по-добро трябва да идва от вашия ум, а книгата може да ви предостави материал (информация, похвати, съвети и т.н.), който да ви помогне да осъществите промяната. Разликата се свежда до фокуса. Жертвите са външно фокусирани. Успелите хора са вътрешно фокусирани. Поставили са своя фокус точно върху това, което искат. Те са се ангажирали да научат повече и по-добри начини да убеждават другите да им помагат, за да получават по-често повече от това, което желаят. Успелите хора имат непоклатима цел, към която се стремят през цялото време. Ето това отличава истински успешния търговец от  изпълнителя на средно ниво.

Зависимост?

Да, жертвите са зависими от другите, защото търсят тяхното одобрение, техните решения, защото искат да бъдат приети от тях. Те реагират на другите. Това ли обаче означава да бъдеш зависим?

Да бъдеш зависим е тъжно състояние на живота. Погледнете това определение: „състоянието да бъдеш обуславян, повлияван и контролиран от нещо друго". Бих го променил малко за целите на настоящето четиво: „състоянието да бъдеш обуславян (някой друг да решава вместо тебе), да ти бъде оказвано влияние или да бъдеш контролиран от някой друг".

Съгласен съм, до известна степен, че всеки е зависим от някой друг. Иначе нашата икономика, нашият свят не биха функционирали. Аз обаче говоря за нещо друго. В личния живот на жертвите думата „зависим" придобива важно и най-вече деструктивно значение.

В насоката на мисълта и действията трябва да настъпи промяна. Всичко започва вътре в нас и после потича към света извън нашето съзнание и ум. Преди това откритие всичко изглеждаше точно обратно. Смяташе се, че другите хора вземат решенията и те се изливат в мозъка на жертвата - ето така беше представян живота. Погрешно. Обърнато с главата надолу. Контролирайте. Започнете да разбирате, че имате мозък, който е напълно способен да взема добри, категорични и правилни решения. Осъзнайте, че вие контролирате живота си и решенията протичат от вас навън, а не обратно.

Жертвите трябва да променят думата

Лексиката е първата голяма стъпка. Като за начало просто отстранете думата „жертва". Повече не можете да се наричате жертва, щом като сте разбрали, че контролирате живота си. Трябва да използвате различна дума.

Думите са силни. Те са ключът към голямата личностна промяна. Съществува цяла научна дисциплина, наречена трансформационна граматика / трансформационна лексика. Основата на тази научна дисциплина е фактът, че светът поставя етикети на нашите преживявания. Ако не използвате думата, не можете да изпитате чувството. Разбира се, обратното също е вярно - ако използвате думата, изпитвате чувството.

Ето един пример. Мога да ви попитам, дали работите много във вашата професия, и вие отговаряте: „Затрупан съм с работа!" Е, тогава наистина ще се чувствате затрупани с работа. Ако вместо това кажете: „Работата ми е много интересна!", - то ще имате съвършено различна психологична реакция. Ще се почувствате пълен с енергия. Количеството работа е същото, но начинът, по който назовавате преживяването, ви кара да се чувствате различно.

Вие избирате, как да се чувствате. Другите хора нямат властта да ви карат да се чувствате по определен начин, освен ако вие не им дадете тази власт. Използвайте думите внимателно. Те са важни.

Заключение

Дали нещо от това ви звучи познато? Може би намирате в себе си малко от вируса на жертвата. Това е добре. Ако го осъзнавате имате много добри шансове да разберете, че във ваша власт е да поемете пълен контрол и отговорност за своя живот. Този контрол може да подобри живота ви, ако с чувство за отговорност пристъпите към действие. Това е единственият начин да се излекувате от вируса на жертвата.

По "Скрито убеждаване", Кевин Хоган, Джеймс Спийкман.

 . 

25 октомври 2010

Тайната е в даването


по Рон Смодермон, "Просветление"

Чуйте, истината е, че удовлетворението е достъпно за Вас тъкмо сега, без никакво "имане", или получаване. Тайната е в даването, не в получаването. Обаче има една уловка: ако давате, т.е. служите на другите, за да "получавате", това не е служене, то е просто пак "получаване", преправено да изглежда като даване, и не върши повече работа от откритото получаване.

За да постигнете истинско удовлетворение в живота, Вие трябва да се откажете да "получавате" и да "давате за да получите", което е същото. С други думи, за да живеете в състояние на удовлетворение, Вие трябва да се откажете от този, когото обикновено определяте като "себе си", и да станете този, който сте в действителност: Вашият истински Аз. В този процес на себеотдаване ще се сблъскате с факта, че начинът, по който сте водили живота си, не е функционирал добре, без значение колко "символи" сте насъбрали, за да докажете обратното. 

Повечето от нас са силно привързани към нашите символи и възприемат мисълта да се откажат от тях като твърде заплашителна. Под отказване от тях разбирам не да не ги имате, а да ги трансформирате така, че да бъдат не "Ваши", а да принадлежат на другите и да бъдат използвани в тяхна услуга. Да се отдадете не значи непременно да обеднеете. Да се отдадете на живота си означава да се откажете от важността на всички онези неща, които сте "придобили" и да признаете, че играта на живота е приключена и че Вие сте спечелили, дори ако "доказателствата" не са налице. Когато направите това, ще забележите, че сте удовлетворен и обогатен от което и да е отношение в живота си. Ще изпитвате радост от всяка работа, която вършите, и където и да живеете, то ще бъде мястото, от което сте доволен. Няма да е нужно да имате перфектните любовник, съпруга, дом, месторазположение, родители, деца, защото когато се отдадете Вие сте извън системата печалба/загуба и сте спечелили всички тези неща. Вашите идиотски "представи" за това как "би трябвало" да стоят нещата ще избледнеят и ще изчезнат и Вие ще престанете да бъдете пленник на мисълта, че сте по-добър или по-лош от който и да е друг (същото се отнася и за преценките Ви спрямо другите). Вашата способност да обичате ще бъде реализиран факт.

Когато се откажете от желанието да "получавате", обикновено става така, че Вашето обкръжение по странен начин започва да Ви дава всички онези неща, за които сте смятали, че искате да притежавате, обаче това вече не играе съществена роля понеже знаете, че сте тук не за да получавате, а за да давате и да служите.

Аз твърдя, че Вие не можете повече да отричате кой сте и че този, който сте в действителност, е даващият.


Вижте от същия автор: Кой съм аз? | ГласътКакво движи света | Пред стената | Майстор, който се упражнява или...


 . 

22 октомври 2010

Религия и духовност


Има ли и каква е разликата между религия и духовност? Дали една система от вярвания - съвкупност от идеи и мисли, на които гледаме като на абсолютна истина - ни превръща в духовни личности? Ако религията като система беше достатъчна, защо за повече от две хилядолетия хората като че ли не се променят, не стават по-добри?

Дълго търсих в Интернет приемливо определение за духовност, но напразно. Дори в Уикипедия няма нищо... Затова оставям въпроса за дефиницията отворен - нека всеки потърси в сърцето си истината.

Вярвам, ще се съгласите, че в последните десетилетия е в ход едно преобразуване на съзнанието,  една нова духовност, извън структурите на съществуващите религии.

Съвременният духовен учител Екхарт Толе пише: "Отчасти в резултат от духовните учения, възникнали извън утвърдените религии, но също и в резултат от прилива на древни източни мъдри учения, все повече последователи на традиционните религии се оказват способни да се освободят от идентификация с формата, догмата и строгите системи от вярвания, и да открият изначалната дълбочина, скрита в собствената им духовна традиция, същевременно откривайки дълбочината вътре в себе си. Те осъзнават, че колко "духовен" си няма нищо общо с това в какво вярваш, а е свързано със състоянието на съзнанието. На свой ред то определя как постъпваш в света и как си взаимодействаш с другите".

Такава промяна настъпи и при мен. Както в много подобни случаи, в началото беше страданието. Тежка диагноза, отчаяние, "защо се случи точно на мен"... Бях на 43, инженер, прочел 50-тина книги извън професионалните ми интереси.

Тогава започна голямото четене. В дясната колона на блога съм посочил жалоните, но между тях имаше много други...

Точно в това отношение в последните години Интернет се оказа незаменим. Електронни книги, форуми, блогове, социални мрежи, да видиш на живо учителите си в YouTube... Постепенно нещата започнаха да изкристализират, да се подреждат, да отиват по местата си...

Разбира се, това е Път, който няма край. Затова е и този блог - да отбелязвам стъпките...

Вижте също: Седем разлики между Религия и Духовност


П. П. 2022 г.: Десетина години след написването на тази статия, този Път ме отведе при Господ Иисус Христос.


 .

13 октомври 2010

Трансцендентална Медитация


Трансценденталната Медитация е проста, естествена, безусилна процедура, която се практикува 15-20 минути два пъти на ден, седейки удобно със затворени очи.
Тя не е религия, философия или начин на живот. 
Тя е най-широко разпространения, изследван и ефективен метод за самоусъвършенстване.

Какво се случва, когато медитирате?
Техниката на Трансценденталната Медитация позволява да се обърнете навътре, отвъд мислещия ум, да почувствате източника на мислите - чистото осъзнаване, наричано още трансцендентално съзнание или единно поле. Това е най-тихото и спокойно ниво на съзнание - най-вътрешния ни Аз. В това състояние на спокойна бдителност мозъкът функционира със значително по-голяма кохерентност и вашето тяло е в дълбок покой.

Колко и кои хора практикуват ТМ?
Повече от пет милиона души по света са научили тази проста, естествена техника - хора от всички възрасти, култури и религии - което я прави една от най-популярните техники за медитация.
Между тях са: * Бийтълс * Бийч Бойс * Дейвид Линч (режисьор на Туийн Пийкс, Диво сърце, Човекът слон, Мълхоланд драйв и др.) * Лаура Дърн (Диво сърце, Джурасик Парк и др.) * Мел Гибсън * Доли Партън и др. 

Колко научни изследвания са правени на ТМ техниката?
Техниката TM е най-широко проучена от всички техники за медитация. Над 600 научни изследвания са проведени в над 250 университета и изследователски центрове (включително Харвард, Калифорнийския университет и Станфорд). Тези изследвания са публикувани в повече от 100 списания.

Откъде идва ТМ техниката?
Техниката на Трансценденталната Медитация се основава на древната ведическата традиция на просветление в Индия. Това знание се е предавало от Ведическите учители от поколение на поколение в продължение на хиляди години. Около 50-те години на миналия век  Махариши - съвременен представител на Ведическата традиция - връща Трансценденталната Медитация на света, като възстановява знанията и опита за по-висши състояния на съзнанието в този критичен за човечеството момент. Когато учим техниката на Трансценденталната Медитация днес, ние изпълняваме същите процедури, използвани от учители преди хиляди години.

С какво се отличава техниката TM от другите техники за медитация?
Има много форми на медитация, преследващи различни цели. Най-често те включват концентрация или контрол на ума, както и съзерцание, размисъл върху определена тема. Тези практики ангажират ума, например чрез фокусиране върху даден обект или дишането.
ТМ позволява по един прост, естествен и безусилен начин да се надхвърли мисленето и да се навлезе в състояние на будна осъзнатост.

До какво води редовното практикуване на ТМ?
Редовното практикуване на ТМ води до:
  • Вътрешен мир
  • Намаляване на стреса
  • По-добро здраве
  • Намалена тревожност
  • Духовно развитие.

По материали от Интернет.

 .