28 юли 2011

Не обръщайте внимание на това, което се случва

.
Джиду Кришнамурти
Джиду Кришнамурти, великият индийски философ и духовен учител, почти непрекъснато пътувал по света и изнасял беседи. В продължение на повече от петдесет години той се опитвал да предаде с думи - които са съдържание - това, което е отвъд думите, отвъд съдържанието. По време на една от неговите лекции, през по-късния етап от живота му, той учудил слушателите си със следния въпрос: „Искате ли да научите тайната ми?" Всички застанали нащрек. Сред слушателите имало хора, които вече двадесет-тридесет години го слушали и все не успявали да схванат същината на учението му. И най-после, след всичките тези години, учителят щял да им даде ключа към разбирането на думите му. „Ето тайната ми: не обръщам внимание на това, което се случва" - казал Кришнамурти.

Той не се впуснал в подробности, така че подозирам, по-голямата част от слушателите му били още по-объркани отпреди. Ала съдържанието на простите на пръв поглед думи е дълбоко и проникновено.

Да не обръщаш внимание на това, което се случва - какво означава това? Означава, че вътрешно съм в хармония с всичко случващо се. Под „това, което се случва" се има предвид настоящия момент, който винаги е такъв, какъвто е. Подразбира се съдържанието, формата, която настоящият момент - защото не съществува нищо друго, освен настоящия момент - приема. Да бъдете в хармония с това, което е, означава да се отнасяте с вътрешна несъпротива към „това, което се случва". Означава да не му лепвате умствените етикети „добро" или „лошо", а да го оставите да бъде. Но следва ли от това, че няма смисъл да предприемате действия, имащи за цел някаква промяна в живота ви? Не, точно обратното. Когато в основата на вашите действия стои вътрешната хармония с настоящия момент, действията ви стават овластени от разума на самия Живот.


Екхарт Толе, "Нова земя".

  .

27 юли 2011

Две схеми

 .
Преди време попаднах на сайта на Йосиф Йоргов Философия на ежедневието.

Там има две схеми, които ми направиха впечатление.

Първата показва каква минимална частица от Реалността възприемат нашите сетива.

Втората дава интересна идея за строежа на Всичко.

Публикувам ги, заедно с оригиналното описание на автора.

- - - - -Електромагнитния спектър отразява трептенията (вибрациите) на различните енергии. Измерва се с брой трептения за една секунда (единица Херц - Hz). Общо взето добре е познат електромагнитния спектър на материалния свят. Той се състои от следните условно разделени подспектри (диапазони): ЗВУК - (1)инфразвук (0 - 16 Hz), (2)звук - (16 - 20 000 Hz), (3)ултразвук - (20 - 100 kHz); РАДИОВЪЛНИ - (4)ДВ (150 - 350 kHz), (5)СВ (0,5 - 1,6 MHz), (6)КВ (5 - 12 MHz), (7)УКВ - тук влизат и телевизионните канали (65 - 600 MHz), (8)СВЧ - свръхвисоки честоти - диапазоните на мобилните телефони, спътниковата телевизия, радиоастрономията и др. (0,9 - 300 GHz); (9)ИНФРАЧЕРВЕНИ ЛЪЧИ (1 - 400 THz), (10)ВИДИМА СВЕТЛИНА (400 - 800 THz); (11)УЛТРАВИОЛЕТОВА СВЕТЛИНА (8*1014 - 2,3*1018 Hz); (12)РЕНГЕНОВИ ЛЪЧИ (1,5*1016 - 3*1020); (13)ГАМА ЛЪЧИ (над 3*1020). Свойствата на енергиите се променят плавно (с увеличаването на всеки Херц) и затова посочените граници на диапазоните са условни. Енергийният  спектър продължава с нарастването на честотите в другите светове - над диапазона на гама лъчението е вече астралният свят.

- - - - -

Най-важната схема по пътя към разбирането на битието. Всяко едно тяло е съставяно от молекули, молекулите са съставени от атоми, атомите от елементарни частици, елементарните частици от частици (универсални тухлички), които са основни за материалния свят. Основните частици на материалния свят са съставени от основнитте частици на астралния свят, а от тях... всичко се вижда от схемата. Основните изводи, които правят впечатление са: Всяка една частица или тяло имат тяло (образ) във всеки един свят - т.е. дори атомите, планетите и звездите имат душа, дух и т.н. Всичко съществуващо е вечно, защото има първообраз, съхраняван и изграден от материята на Върховния Абсолют. Върховният Абсолют е съставен от най-малките възможни частици, следователно те са носители на най-мощните енергии. Всички останали светове се захранват от тях. Следователно, ясно се вижда, че правилното енергоснабдяване на човека е отгоре на долу (дух-душа-ментал-астрал-етер-материално тяло), а не от долу на горе (минерали-растения-животни-човек). Организацията на всички части е на принципа на колективните (групови) души. Дори енергийните взаимодействия са подчинени на това - елфи, троли, гноми, саламандри, ундини са популярните названия на енергийни групови души. Цветът на частите в най-финия свят е бял, защото всичко е хармонично и уравновесено - липсва преобладаване на нещо над останалото, което би оцветило основния цвят в някакъв нюанс. Цветовете на другитете светове се определят от финността на материята и нейния честотен диапазон.


 .

25 юли 2011

Кен Уилбър - интегралния подход

 . 
Кен Уилбър (род. 1949 г. в САЩ) е световно известен американски психолог, философ, мистик, еколог.

В популярната класация "100-те най-влиятелни живи духовни личности" заема 9-та позиция.

Негови известни книги, преведени на български, са "Кратка истрия на всичко", "Без граници", "Интегрална психология" и др.

През 1998 г. основава Интегрален институт, в който се опитва да събере и обобщи различните гледни точки в няколко главни сфери на познание.

Уилбър твърди, че е практикуващ дзен будист, но обединява най-различни подходи и идеи в книгите си.

В долното видео Кен Уилбър показва един експеримент с ЕЕГ (електроенцефалограф), при който управлява мозъчната си активност, като спира мозъчните си вълни в определени области (отгоре надолу):
- бета (будно състояние);
- алфа (полусън);
- тета (сън);
- делта (дълбок, безпаметен сън).

По този начин той доказва, че човек може да управлява мозъчната си дейност и потока от мисли, който, според някои, е в състояние да определя реалностите в живота ни.

По материали от Интернет.


.

13 юли 2011

Пясък


Кой би могъл да предположи, че обикновеният пясък, погледнат под микроскоп, изглежда така колоритен и интересен?

Всяка песъчинка е калейдоскоп от цветове и текстури, които напълно опровергават иначе скучната й репутация.

Вижте четири снимки на песъчинки, увеличени 250 пъти.


Източник: http://www.lostateminor.com/2011/07/12/tiny-grains-of-sand-magnified-to-250-times-real-size/

 .

06 юли 2011

Далай Лама - мисли


Четиринадесетият Далай Лама, Тензин Гяцо, е роден на 6 юли 1935 год. в североизточен Тибет.

През 50-те години китайската армия окупира Тибет, убити са над 1 млн. души, разрушени са 6000 манастира. Далай Лама емигрира в Индия.

През следващите години Негово Светейшество воюва последователно и неуморно, но с мирни средства за връщането на автономията на Тибет.

На 10 декември 1989 Далай Лама XIV получава Нобелова награда за мир.

Издадени са много негови книги, над 10 от които са преведени на български. По-известни са "Моята страна и моят народ", "Изкуството да живееш", "Вселената в един атом" и др.

В Интернет пространството се разпространяват много цитати от книги и речи на Далай Лама.

По-долу споделям любимите ми 15.

Всички големи религиозни традиции носят в същността си едно и също послание: любовта, състраданието и прошката трябва да бъдат част от нашето ежедневие.

Бъдете добър, когато това е възможно. Това винаги е възможно.

Ако можете, помагайте на другите; ако не можете, поне внимавайте да не им навредите.

Да имате определена вяра или религия, е добре. Но вие можете да оцелеете и без тях.

Ако искате другите да бъдат щастливи, бъдете състрадателни. Ако искате вие да бъдете щастливи, бъдете състрадателни.

Когато желаете да практикувате толерантност, врагът е най-добрият учител.

Любовта и състраданието са необходимост, а не лукс. Без тях човечеството няма да оцелее.

Моята религия е много проста. Моята религия е добротата.

Сънят е най-добрата медитация.

Понякога правите по-добро впечатление, когато кажете нещо, а понякога създавате по-добро впечатление, като останете мълчаливи.

Няма нужда от храмове, няма нужда от сложни философии. Мозъкът ми и сърцето ми са моите храмове, моята философия е добротата.

Ние можем да живеем без религия и медитация, но не можем да оцелеем без човешка обич.

Никога не можем да получим мир във външния свят, докато не бъдем в мир със себе си.

Независимо дали някой вярва в една религия или не, и дали някой вярва в прераждането или не, няма човек, който не оценява добротата и състраданието.

Целта на живота ви е да бъдете щастливи.

 .

Съзнанието

 .


Когато
съзнанието
е насочено
навън,
възникват
умът
и
светът.

Когато
е насочено
на­вътре,
то осъзнава
своя
Първоизточник
и се завръща
обратно
при
Непроявеното.Екхарт Толе

 .