27 юли 2011

Две схеми

 .
Преди време попаднах на сайта на Йосиф Йоргов Философия на ежедневието.

Там има две схеми, които ми направиха впечатление.

Първата показва каква минимална частица от Реалността възприемат нашите сетива.

Втората дава интересна идея за строежа на Всичко.

Публикувам ги, заедно с оригиналното описание на автора.

- - - - -Електромагнитния спектър отразява трептенията (вибрациите) на различните енергии. Измерва се с брой трептения за една секунда (единица Херц - Hz). Общо взето добре е познат електромагнитния спектър на материалния свят. Той се състои от следните условно разделени подспектри (диапазони): ЗВУК - (1)инфразвук (0 - 16 Hz), (2)звук - (16 - 20 000 Hz), (3)ултразвук - (20 - 100 kHz); РАДИОВЪЛНИ - (4)ДВ (150 - 350 kHz), (5)СВ (0,5 - 1,6 MHz), (6)КВ (5 - 12 MHz), (7)УКВ - тук влизат и телевизионните канали (65 - 600 MHz), (8)СВЧ - свръхвисоки честоти - диапазоните на мобилните телефони, спътниковата телевизия, радиоастрономията и др. (0,9 - 300 GHz); (9)ИНФРАЧЕРВЕНИ ЛЪЧИ (1 - 400 THz), (10)ВИДИМА СВЕТЛИНА (400 - 800 THz); (11)УЛТРАВИОЛЕТОВА СВЕТЛИНА (8*1014 - 2,3*1018 Hz); (12)РЕНГЕНОВИ ЛЪЧИ (1,5*1016 - 3*1020); (13)ГАМА ЛЪЧИ (над 3*1020). Свойствата на енергиите се променят плавно (с увеличаването на всеки Херц) и затова посочените граници на диапазоните са условни. Енергийният  спектър продължава с нарастването на честотите в другите светове - над диапазона на гама лъчението е вече астралният свят.

- - - - -

Най-важната схема по пътя към разбирането на битието. Всяко едно тяло е съставяно от молекули, молекулите са съставени от атоми, атомите от елементарни частици, елементарните частици от частици (универсални тухлички), които са основни за материалния свят. Основните частици на материалния свят са съставени от основнитте частици на астралния свят, а от тях... всичко се вижда от схемата. Основните изводи, които правят впечатление са: Всяка една частица или тяло имат тяло (образ) във всеки един свят - т.е. дори атомите, планетите и звездите имат душа, дух и т.н. Всичко съществуващо е вечно, защото има първообраз, съхраняван и изграден от материята на Върховния Абсолют. Върховният Абсолют е съставен от най-малките възможни частици, следователно те са носители на най-мощните енергии. Всички останали светове се захранват от тях. Следователно, ясно се вижда, че правилното енергоснабдяване на човека е отгоре на долу (дух-душа-ментал-астрал-етер-материално тяло), а не от долу на горе (минерали-растения-животни-човек). Организацията на всички части е на принципа на колективните (групови) души. Дори енергийните взаимодействия са подчинени на това - елфи, троли, гноми, саламандри, ундини са популярните названия на енергийни групови души. Цветът на частите в най-финия свят е бял, защото всичко е хармонично и уравновесено - липсва преобладаване на нещо над останалото, което би оцветило основния цвят в някакъв нюанс. Цветовете на другитете светове се определят от финността на материята и нейния честотен диапазон.


 .

2 коментара :

  1. Опитвам се да преведа тази информация на езика на моето ежедневие. Като лаик в материята опитвам да я приема, но имам проблем с горните енергийни нива. Тази публикация идва много навреме за мен - в момента моят родител преминава през енергийна диагностика и изчистване. Отказвайки се от академичната медицина стъпихме здраво на пътеката на алтернативните и природни методи на справяне със заболяването и твърдо следваме този път. Не защото сме с вяра и пълно разбиране, а защото това е единствената логична алтернатива. Ще разпечатам статията и ще му я покажа, да видим той как ще я коментира. Снощи разговаряхме и двамата се съгласихме, че обясненията за високите енергийни нива ни "идват в повече" - те са твърде далечни и непонятни за нас. Скептика в мен се съпротивлява на дистанционното "виждане" и въздействие като идея. Граничи с ясновидството. Може ли тази концепция да стане част от реалността, която ние познаваме? и да е толкова реална, колкото и физическия свят?

    ОтговорИзтриване
  2. Чудесна е схемата за енергийните спектри на Йоргов. Тя представлява един вид Менделеева таблица на енергийните носители в света. По нея не е възможно да се възрази. Абсолютно правдиво е съществуването на суб-атомни и дори суб-електронни частици, с вълнова характеристика вместо материална, съставляващи основните "тухлички" на битието. Тяхното търсене посредством свръх-мощни циклотрони е абсурдно, тъй като те изпълват цялото пространство и не могат да бъдат отделени и изследвани.Втората схема, обаче, на астралния свят е просто чиста умствена спекулация, защото тя не може да бъде доказана , а е получена чрез екстраполация на логическо мислене. Можем да се запитаме какъв е върхът на материалния свят, напр.това трябва да бъде венец на живота, някакъв свръх-човек (?!) след милиарди години ?

    ОтговорИзтриване