13 юли 2011

Пясък


Кой би могъл да предположи, че обикновеният пясък, погледнат под микроскоп, изглежда така колоритен и интересен?

Всяка песъчинка е калейдоскоп от цветове и текстури, които напълно опровергават иначе скучната й репутация.

Вижте четири снимки на песъчинки, увеличени 250 пъти.


Източник: http://www.lostateminor.com/2011/07/12/tiny-grains-of-sand-magnified-to-250-times-real-size/

 .