30 януари 2012

Единение с живота


Екхарт Толе - "Eдинение с живoта"
Вдъхновяващ подбор от "Нова Земя" на Екхарт Толе

B "Eдинение с живoта" автopът е пoдбpал най-вдъxнoвяващите и най-пpoницателните мoменти oт "Нoва Земя", за да мoжем да пpoдължим пътуванетo към себеусъвъpшенстванетo. Cамият Toле казва, че тoва не е съкpатен ваpиант на "Нoва Земя" и няма за цел да даде пoвече инфopмация, а да насoчи читателя към пo-дълбoкo нивo, към oнoва непoдвластнo на вpеметo измеpение на Съзнаниетo, кoетo е oтвъд думите и oтвъд мисълта.

"И видяx нoвo небе и нoва земя...", се казва в Библията. Oснoвата на нoвата земя е нoвoтo небе – пpoбуденoтo Съзнание. Tази кpасива книга е стъпка към пpoбужданетo и ще ви пoмoгне да заживеете в xаpмoния с целoстта на живoта.

Eкxаpт Toле е poден в Геpмания, къдетo пpекаpва пъpвите тpинадесет гoдини oт живoта си. Завъpшва Лoндoнския унивеpситет, занимава се с научна pабoта в Кембpидж. На двадесет и девет гoдини дълбoка дуxoвна пpoмяна фактически pазpушава стаpата му самoличнoст и pадикалнo пpoменя xoда на живoта му. Cледващите някoлкo гoдини тoй пoсвещава на стpемежа да pазбеpе, oсмисли и задълбoчи пpoмяната, кoятo бележи началoтo на еднo важнo пътуване навътpе в себе си. Toле пътува мнoгo, тoй е съветник и дуxoвен учител, катo pабoти индивидуалнo и с малки гpупи в Eвpoпа и Cевеpна Aмеpика. Oт 1996 г. живее във Bанкувъp, Бpитанска Кoлумбия, Канада. Чpез светoвния бестселъp "Силата на Настоящето" учениетo му за пъpви път става дoстъпнo за шиpoката публика.

Прочетете повече за  Книгите на Екхарт Толе

Вижте няколко  Статии за Екхарт Толе

По материали от Интернет.


 . 

25 януари 2012

Ако Земята беше село със 100 жители...














































Азия 61  Християни 33  Мъже 50  До $2 на ден 21
Африка 13  Мюсюлмани 21  Жени 50  Гладуващи 14
Европа 12  Индуисти 13  В градовете 47  Неграмотни 12
Сев. Америка 8  Будисти 6  Богатств. 75% 20  С увреждан. 12
Юж. Америка 5  Други 27  Без пит.вода 18  Болн. СПИН 1


Да благодарим за това, което имаме и дадем своя принос
за една по-добра, Нова Земя.

Източник: http://www.miniature-earth.com/



 . 

23 януари 2012

Какво е отношението ви към скитника?


Спомняте ли си публикацията
Карта на съзнанието?

Там има една таблица с Нивата на Съзнание - от 20 (Срам) до 1000 (Просветление). Зададен е въпросът "Към кое ниво се чувствате най-близо?"

Нека се опитаме да разберем това по-добре чрез един пример. Представете си следното:

В модерен квартал на голям град на тротоара седи старец в окъсани дрехи. Погледнете го от позицията на различните нива на съзнание и обърнете внимание на нюансите в начина, по който го възприемате.

От дъното на скалата, на ниво 20 (Срам), скитникът изглежда мръсен и отблъскващ. 
На ниво 30 (Вина), мислим, че той е виновен за състоянието си. Заслужава да е там, защото вероятно е мързелив или измамник. 
От ниво 50 (Безнадеждност) той изглежда отчаян, изобличаващо доказателство, че обществото не може да направи нищо за бездомните. 
На 75 (Скръб) старецът изглежда трагичен, самотен и изоставен.
На ниво на съзнание 100 (Страх) бихме могли да видим в скитника лична или социална заплаха. Може би трябва да се обадим в полицията, преди той да извърши някакво престъпление. 
На 125 (Желание), той може да предизвика разочарование - защо някой не направи нещо? 
При 150 (Гняв), се опасяваме, че старецът може да извърши насилие, бесни сме, че обществото е позволило да изпадне до това състояние.
На ниво 175 (Гордост) той може да се разглежда като човек, изгубил самоуважение, поради това, че не е успял в живота.

На ниво 200 (Смелост, първото ниво, на което започваме да различаваме истината от лъжата) бихме се запитали дали не е добре скитникът да бъде настанен в приют за бездомни; всичко, от което се нуждае е работа и подслон.
На 250 (Неутралност) той изглежда ОК, може би дори интересен. "Живей и остави другите да живеят", бихме си казали - в края на краищата, той не вреди на никого. 
На 310 (Готовност) може да решим да доближим скитника и да се опитаме да го ободрим или да му предложим помощ.
На 350 (Приемане) мъжът на тротоара ни изглежда интригуващо. Той вероятно има интересна история за разказване; може би е на това място по причина, която никога не бихме могли да предположим.
За ниво 400 (Разсъдливост) той е плод на  настоящата икономическа и социална криза, или може би е добра тема за задълбочено психологическо изследване.

На по-високите нива - Радост, Любов, Покой, старецът започва да изглежда не само интересен, но и приятен, дори привлекателен. Може би ще преценим, че всъщност той е надскочил социалните ограничения и се е почувствал свободен от зависимостите на материалния свят...

Ако установим контакт със скитника, отношението му към нас ще зависи от нашето отношение към него или от нашето ниво на Съзнание. С някои от нас той ще се чувства сигурен, с други - заплашен или обезкуражен. Някои могат да го ядосат, други - да го зарадват. Следователно, някои от нас той ще избягва, а други ще поздравява с радост.

Ето защо е казано, че получаваме от другите това, което им даваме.

А сега, погледнете още веднъж Таблицата, представете си скитника и преценете честно какво е вашето отношение към него. Така ще можете да определите и вашето ниво на Съзнание към момента.

По книгата "Мощ срещу сила: Скритите детерминанти на човешкото поведение" на американския учен Дейвид Хокинс.

Използвани са материали от Интернет.


 . 

10 януари 2012

Съществува ли прераждане?


по КУРС НА ЧУДЕСАТА, 
Ръководство за учители

Във върховния смисъл на думата прераждането е невъзможно. Не съществува нито минало, нито бъдеще и идеята за раждане в тяло както веднъж, така и много пъти е безсмислена. Прераждането не може да бъде истина в реалния смисъл. Нашият единствен въпрос трябва да бъде: „Полезна ли е тази концепция?". А това, разбира се, зависи от начина, по който се прилага. Ако се използва, за да укрепи разбирането за вечната природа на живота, тя наистина е полезна. Има ли друг въпрос, свързан с нея, който да хвърли светлина по пътя? Както с много други вярвания и с нея може жестоко да се злоупотреби. Дори и най-малката злоупотреба може да доведе до прекалено задълбочаване в миналото и дори може би гордост от него. В най-лошия случай това води до инертност в настоящето. Между двете крайности съществува потенциал за много и различни заблуди.

Прераждането не би следвало при никакви обстоятелства да бъде проблем, с който да се занимаваме сега. Ако то е отговорно за някои от трудностите, с които човек се сблъсква сега, неговата задача отново ще бъде само да избегне тези трудности в настоящия момент. Ако той полага основите за един бъдещ живот, пак би трябвало да работи върху спасението си единствено тук и сега. 3а някои хора в тази концепция има известна утеха и ако тя ги окуражава, нейната стойност е самоочевидна. Сигурно е обаче, че пътят към спасението е открит, както за тези, които вярват в прераждането, така и за онези, които не вярват. Следователно, тази идея не може да се разглежда като съществена за настоящата учебна програма. Винаги съществува известен риск, когато се гледа на настоящето през призмата на миналото. Винаги съществува нещо добро в мисъл, която утвърждава идеята, че животът и тялото не съвпадат.

Онова, което е важно в този курс, винаги остава едно и също - тъкмо сега ти се предлага пълно спасение и ти можеш да го приемеш сега. Това е твоята единствена отговорност. Изкуплението може да се сравни с пълно освобождаване от миналото и липса на интерес към бъдещето. Небето е тук. Няма друго място. Небето е сега. Няма друго време. Никое учение, което не води към това, не е от значение за Божиите учители. Всички вярвания биха насочили към това, ако бъдат изтълкувани правилно. В този смисъл може да се каже, че истината им е в тяхната полезност. Всички убеждения, които водят до прогрес, трябва да бъдат уважавани. Това е единственият критерий, който изисква този курс. Нищо повече от това не е необходимо.

Книгата Курс на чудесата

Статии за Курс на чудесата


 . 

03 януари 2012

Книгите на Екхарт Толе


Силата на Настоящето
Ръководство за духовно просветление
Издадена (оригинал | на български): 1997 | 2004, 2008, 2011

Вие сте тук, за да позволите да се осъществи божественото предназначение на Вселената.
Да, точно толкова сте значими!

Повече информация...

Практикуване на Силата на Настоящето
Основни идеи, медитации и упражнения
Издадена (оригинал  | на български): 1999 | 2009

Включва грижливо подредени извадки от излезлата през 2004 г. на български език, доказала качествата си на велика духовна сила книга "Силата на Настоящето".


Гласът на покоя
Стъпки отвъд себичността и страданието или какъв сте в действителност
Издадена (оригинал | на български):  2003 | 2005

Покоят е вашата истинска същност. Какво е покоят? Онова вътрешно пространство, онова съзнание, в което думите на тази страница се възприемат и превръщат в мисли...

Повече информация...

Нова Земя
Пробуждане за целта на вашия живот
Издадена (оригинал | на български): 2005 | 2009

И видях ново небе и нова земя... – се казва в Библията. Основата на новата Земя е новото Небе, т. е. пробуденото Съзнание.

Повече информация...


Единение с живота
Вдъхновяващ подбор от "Нова Земя"
Издадена (оригинал | на български): 2008 | 2011

Авторът е подбрал най-вдъхновяващите и най-проницателните моменти от „Нова Земя“, за да можем да продължим пътуването към себеусъвършенстването...



Вижте няколко  Статии за Екхарт Толе

По материали от Интернет


 . 

Статии за Екхарт Толе


       

Единение с живота


20 цитата от Екхарт Толе
Ръководство за трансформиране на живота ви
Екхарт Толе и Стивън Хокинг
Вие не сте мислещият
Съзнанието





Отвъд мисълта
Кой съм аз?
Пробуждането
Вътрешното пространство
Вашата цел в живота
Присъствие
Съзнанието
Вътрешното тяло
Единение с живота


Прочетете повече за   Книгите на Екхарт Толе


 . 

Статии за Уейн Дайър


Спомняйки си Уейн Дайър
20 цитата, които ще ви помогнат да станете по-добри


Четирите основни добродетели на ДАО
По книгата на Уейн Дайър "Сбогом, извинения!".

Преди около 2500 години Лао Дзъ говори за четири основни добродетели и отбелязва, че когато ги практикуваме като начин на живот, ще узнаем и ще постигнем истината за Вселената...



Промяната
Преходът от амбицията към смисъла

Книгата „Промяната“ излиза малко след едноименния филм The Shift. Тя илюстрира как и защо да направим преход от Амбицията към Смисъла...




Дао
От "Промени мислите си, промени живота си. 
Мъдростта на Дао в действие!"

Промени мислите си и наблюдавай как животът ти се променя!..




10 тайни на успеха и вътрешния мир
по едноименната книга 

Десетте "тайни" на успеха и вътрешния мир, представени тук, са валидни независимо дали сте в началото на пътя, наближавате края му или сте на някое друго място от пътуването...

Земята е преизпълнена с Рай
От "Живот в равновесие" на Д-р Уейн Дайър

Как изглежда животът, след като постигнете равновесие между Духа и формата?..





Портрет на човека, свързан с полето на намерението
по "Силата на намерението" на Уейн Дайър

Човек, който е в състояние на единение с Първоизточника на всичко живо, на вид не се отличава от останалите...


Уейн Дайър - Мъдрост за всеки ден
по "Мъдрост за всеки ден" на Уейн Дайър

Ти не си човешко същество с духовни преживявания. Ти си духовно същество с човешки преживявания. 

от "Ще го видиш, когато повярваш в него" на Уейн Дайър

Енергията, която всеки от нас излъчва, се определя от мислите ни и от това, как решаваме да преработваме света си...

от "Вашите слаби места" на Уейн Дайър

Човек, отхвърлил всички прояви, свързани със слабите му места, може да изглежда нереален, но освободеността от самопогубващото поведение не е митологично понятие, а реална възможност...



Прочетете също  Книгите на Уейн Дайър

 .