25 януари 2012

Ако Земята беше село със 100 жители...


Азия 61  Християни 33  Мъже 50  До $2 на ден 21
Африка 13  Мюсюлмани 21  Жени 50  Гладуващи 14
Европа 12  Индуисти 13  В градовете 47  Неграмотни 12
Сев. Америка 8  Будисти 6  Богатств. 75% 20  С увреждан. 12
Юж. Америка 5  Други 27  Без пит.вода 18  Болн. СПИН 1


Да благодарим за това, което имаме и дадем своя принос
за една по-добра, Нова Земя.

Източник: http://www.miniature-earth.com/ .