03 януари 2012

Книгите на Екхарт Толе


Силата на Настоящето
Ръководство за духовно просветление
Издадена (оригинал | на български): 1997 | 2004, 2008, 2011

Вие сте тук, за да позволите да се осъществи божественото предназначение на Вселената.
Да, точно толкова сте значими!

Повече информация...

Практикуване на Силата на Настоящето
Основни идеи, медитации и упражнения
Издадена (оригинал  | на български): 1999 | 2009

Включва грижливо подредени извадки от излезлата през 2004 г. на български език, доказала качествата си на велика духовна сила книга "Силата на Настоящето".


Гласът на покоя
Стъпки отвъд себичността и страданието или какъв сте в действителност
Издадена (оригинал | на български):  2003 | 2005

Покоят е вашата истинска същност. Какво е покоят? Онова вътрешно пространство, онова съзнание, в което думите на тази страница се възприемат и превръщат в мисли...

Повече информация...

Нова Земя
Пробуждане за целта на вашия живот
Издадена (оригинал | на български): 2005 | 2009

И видях ново небе и нова земя... – се казва в Библията. Основата на новата Земя е новото Небе, т. е. пробуденото Съзнание.

Повече информация...


Единение с живота
Вдъхновяващ подбор от "Нова Земя"
Издадена (оригинал | на български): 2008 | 2011

Авторът е подбрал най-вдъхновяващите и най-проницателните моменти от „Нова Земя“, за да можем да продължим пътуването към себеусъвършенстването...Вижте няколко  Статии за Екхарт Толе

По материали от Интернет


 .