04 март 2014

Бележки върху Бхагавад гита


Бхагавад гита е една от най-известните книги на индуизма, наричана понякога „индуисткия Нов завет“. Предполага се, че е писана в периода 2 в. пр.н.е. - 2 в. сл.н.е.

Тук ще водя бележки върху текстове, които са ми направили най-силно впечатление. Ще ползвам и изображения, свързани с тази уникална книга, публикувани в Интернет.

Душата е пътник в колесницата на материалното тяло, а разумът е колесничар. Поводите са умът, а конете са сетивата. Душата страда или се наслаждава в присъствието на ума и сетивата.
Източник: Бхагавад гита, такава, каквато е.
Както въплътената в това тяло душа непрекъснато преминава от детство към младост и от младост към старост, така в момента на смъртта тя преминава в друго тяло.
Източник: Бхагавад гита, такава, каквато е.Дживатма, индивидуалната душа, преминава през 8 400 000 форми на живот в кръга на раждането и смъртта (самсара). Но само човешката форма й дава възможност да се освободи от този кръг. 
Източник: Бхагавад гита, такава, каквато е.


Там, където стълбата сменя посоката си, има двама мъже. Този вляво приема съветите на духовен Учител и тръгва нагоре, като изучава Ведите, води аскетичен живот, контролира сетивата си и постига духовно познание. На върха го очаква Бог Кришна. Мъжът вдясно слиза надолу по стъпалата на привързаностите, гордостта, ненаситността, фалшивия престиж, невежеството, гнева, похотта, завистта и отива в ада.
Източник: Бхагавад гита, глава 6. 

Вижте също:  Бхагавад гита - Съдържание  и  Извадки от Бхагавад гита


П. П. 2022 г.: Бхагавад Гита е велика книга от Изтока, но ние, като православни християни, би трябвало да се придържаме към Библията.

.