20 май 2019

Митарства и смъртни грехове


Митарство (мъчнотия, спънка, пречка, препятствие; митнически пост, на английски: aerial tollhouse) е представа за прехода на душата към отвъдното след смъртта. В православната църква се свързва най-вече с апокрифа „Митарствата на блажена Теодора“, където се описват изпитанията на грешната душа, която преминава през различните (20 на брой, в някои местни традиции и повече) митарства, където бива изпитвана за различни грехове, извършени приживе. В тази представа демоните претендират за душата, като посочват нейните грехове, а ангелите са нейни застъпници, като напомнят на демоните за добрите дела и добродетелите ѝ (Уикипедия).

Стенопис с 20-те митарства има на една от външните стени на храма в Рилския манастир.


Двадесетте митарства са:

1. Греховете на словото: многословие, пустословие, празнословие, сквернословие, насмешки, кощунство, пеене на песни и страстни химни, безчинни възклицания, смях, кикот.

2. Лъжата: всяка лъжа, нарушение на клетва, излишно призоваване на Божието име, неизпълнение на обетите, дадени пред Бога, премълчаване на греховете пред духовника на изповед.

3. Клеветата: оклеветяване на ближния, осъждането му, унищожаването му, обезславянето му, ругатни, насмешки при забравяне на собствените прегрешения и недостатъци и невнимание към тях.

4. Чревоугодието: преяждане, пиянство, хранене без молитва, нарушаване на постите, сластолюбие, пресищане, пиршества - всички видове чревоугодие.

5. Леността: леност и нерадение (безгрижие) в служенето на Бога, оставяне на молитвата, тунеядство; наемници, изпълняващи задълженията си небрежно.

6. Кражбата: всякакво присвояване - грубо или благовидно, явно или тайно.

7. Сребролюбието и скъперничеството.

8. Лихварството: лихвари, рушветчии и присвоители на чуждото.

9. Неправдата: неправдиви съд, мярка, тежест и всички други неправди.

10. Завистта.

11. Гордостта: гордост, тщеславие, самомнение, самовъзвеличаване, непочитане на родителите, духовниците и гражданската власт, неподчинение и непослушание.

12. Яростта и гнева.

13. Злопаметността.

14. Убийството.

15. Магьосничеството: чародейство; прелъстяване; правене на отрови, заклинания и магии; призоваване на духове.

16. Блудството: всичко, което се отнася към тази сквернота: мисли, желания, дела; блуд на лица несвързани с тайнството на брака; наслада от греховете, сладострастни гледки; скверни осезания и докосвания.

17. Прелюбодеянието: несъхраняване на съпружеската вярност, блудни нападения на лица, посветили се на Бога.

18. Содомията: противоестествени блудни грехове и кръвосмещения.

19. Ересите: лъжливи мъдрувания, съмнения във вярата, отстъпления от православната вяра, богохулство.

20. Немилосърдието и коравосърдечието: немилосърдие, жестокост.


Седемте смъртни гряха и съответстващите им добродетели са:


ГряхДемонДобродетел
ПохотАсмодейЦеломъдрие
ЛакомияВелзевулЛишение
АлчностМамонЩедрост
ЛеностБелфегорТрудолюбие
ГнявСатанаТърпение
ЗавистЛевиатанДобродушие
ГордостЛуциферСмирение


Източник: Уикипедия


 . 

03 май 2019

Евангелските блаженства


Евангелските блаженства 
са изречени публично 
от Иисус Христос 
при Проповедта му на планината.

В Евангелие от Матей (Мат. 5:1-12) се казва:
Като видя народа, Иисус се възкачи на планината; и когато седна, учениците Му се приближиха до Него.
И Той, като отвори устата Си, поучаваше ги и казваше:

Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.
Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.
Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.
Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани.
Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии.
Блажени гонените заради правдата, защото тяхно е царството небесно.
Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каква и да е лоша дума заради Мене.
Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата; 
тъй бяха гонени и пророците, които бяха преди вас.

За разлика от Десетте Божи заповеди от Стария завет, в които бог Йехова заповядва какво НЕ трябва да се прави, в Евангелските блаженства Иисус ни учи как трябва да живеем, за да влезем в Небесното царство.

Впрочем, Проповедта на планината продължава със следните разтърсващи поучения (Мат. 5:13-48):

Вие сте солта на земята. Но, ако солта изгуби сила, с какво ще се направи солена? Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпче от човеците.
Вие сте светлината на света. Не може се укри град, който стои навръх планина.
Нито запалят светило и го турят под крина, а на светилник, и свети на всички вкъщи.
Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят Небесния ваш Отец.
Не мислете, че съм дошъл да наруша закона или пророците: не да наруша съм дошъл, а да изпълня.
Защото, истина ви казвам: докле премине небето и земята, ни една йота, или една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.
И тъй, който наруши една от най-малките тия заповеди и тъй поучи човеците, той най-малък ще се нарече в царството небесно; а който изпълни и поучи, той велик ще се нарече в царството небесно.
Защото, казвам ви, ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в царството небесно.
Слушали сте, че бе казано на древните: "не убивай; а който убие, виновен е пред съда".
Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, виновен ще бъде пред съда, а който каже на брата си: "рака", виновен ще бъде пред синедриона; а който пък каже: "безумнико", виновен ще бъде за геената огнена.
И тъй, ако принасяш дара си на жертвеника, и там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си там пред жертвеника и иди първом се помири с брата си, и тогава дойди и принеси дара си.
Помирявай се с противника си скоро, докле си още на път с него към съдилището, за да не би някак противникът ти да те предаде на съдията, а съдията да те предаде на слугата и да бъдеш хвърлен в тъмница;
истина ти казвам: няма да излезеш оттам, докле не върнеш и последния кодрант.
Слушали сте, че бе казано на древните: "не прелюбодействувай".
Аз пък ви казвам, че всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си.
И ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в геената огнена.
И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и я хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в геената.
Казано бе също: "ако някой напусне жена си, нека й даде разводно писмо".
Аз пък ви казвам: който напусне жена си, не поради прелюбодеяние, той я прави да прелюбодействува; и който се ожени за напусната, той прелюбодействува.
Слушали сте още, че бе казано на древните: "клетва не престъпяй, а изпълнявай пред Господа клетвите си".
Аз пък ви казвам: да се не кълнете никак: ни в небето, защото е престол Божий;
ни в земята, защото е подножие на нозете Му; ни в Йерусалим, защото е град на великия Цар;
ни в главата си се кълни, защото не можеш направи ни един косъм бял или черен.
Но думата ви да бъде: да, да; не, не; а каквото е повече от това, то е от лукавия.
Слушали сте, че бе казано: "око за око, и зъб за зъб".
Аз пък ви казвам: да се не противите на злото. Но, ако някой ти удари плесница по дясната страна, обърни му и другата.
И на тоя, който поиска да се съди с тебе и да ти вземе ризата, дай му и горната дреха.
И който те принуди да вървиш с него една миля, върви с него две.
Томува, който ти проси, давай, и не се отвръщай от оногова, който ти иска назаем.
Слушали сте, че бе казано: "обичай ближния си, и мрази врага си".
Аз пък ви казвам: обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви проклинат, добро правете на ония, които ви мразят, и молете се за ония, които ви обиждат и гонят,
за да бъдете синове на вашия Отец Небесен; защото Той оставя Своето слънце да грее над лоши и добри, и праща дъжд на праведни и неправедни.
Защото, ако обикнете ония, които вас обичат, каква вам награда? Не правят ли същото и митарите?
И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не постъпват ли тъй и езичниците?
И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец.


= = =

The Beatitudes

He said:

Blessed are the poor in spirit,
    for theirs is the kingdom of heaven.
Blessed are those who mourn,
    for they will be comforted.
Blessed are the meek,
    for they will inherit the earth.
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness,
    for they will be filled.
Blessed are the merciful,
    for they will be shown mercy.
Blessed are the pure in heart,
    for they will see God.
Blessed are the peacemakers,
    for they will be called children of God.
Blessed are those who are persecuted because of righteousness,
    for theirs is the kingdom of heaven.

Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you. .