20 май 2019

Митарства и смъртни грехове


Митарство (мъчнотия, спънка, пречка, препятствие; митнически пост, на английски: aerial tollhouse) е представа за прехода на душата към отвъдното след смъртта. В православната църква се свързва най-вече с апокрифа „Митарствата на блажена Теодора“, където се описват изпитанията на грешната душа, която преминава през различните (20 на брой, в някои местни традиции и повече) митарства, където бива изпитвана за различни грехове, извършени приживе. В тази представа демоните претендират за душата, като посочват нейните грехове, а ангелите са нейни застъпници, като напомнят на демоните за добрите дела и добродетелите ѝ (Уикипедия).

Стенопис с 20-те митарства има на една от външните стени на храма в Рилския манастир.


Двадесетте митарства са:

1. Греховете на словото: многословие, пустословие, празнословие, сквернословие, насмешки, кощунство, пеене на песни и страстни химни, безчинни възклицания, смях, кикот.

2. Лъжата: всяка лъжа, нарушение на клетва, излишно призоваване на Божието име, неизпълнение на обетите, дадени пред Бога, премълчаване на греховете пред духовника на изповед.

3. Клеветата: оклеветяване на ближния, осъждането му, унищожаването му, обезславянето му, ругатни, насмешки при забравяне на собствените прегрешения и недостатъци и невнимание към тях.

4. Чревоугодието: преяждане, пиянство, хранене без молитва, нарушаване на постите, сластолюбие, пресищане, пиршества - всички видове чревоугодие.

5. Леността: леност и нерадение (безгрижие) в служенето на Бога, оставяне на молитвата, тунеядство; наемници, изпълняващи задълженията си небрежно.

6. Кражбата: всякакво присвояване - грубо или благовидно, явно или тайно.

7. Сребролюбието и скъперничеството.

8. Лихварството: лихвари, рушветчии и присвоители на чуждото.

9. Неправдата: неправдиви съд, мярка, тежест и всички други неправди.

10. Завистта.

11. Гордостта: гордост, тщеславие, самомнение, самовъзвеличаване, непочитане на родителите, духовниците и гражданската власт, неподчинение и непослушание.

12. Яростта и гнева.

13. Злопаметността.

14. Убийството.

15. Магьосничеството: чародейство; прелъстяване; правене на отрови, заклинания и магии; призоваване на духове.

16. Блудството: всичко, което се отнася към тази сквернота: мисли, желания, дела; блуд на лица несвързани с тайнството на брака; наслада от греховете, сладострастни гледки; скверни осезания и докосвания.

17. Прелюбодеянието: несъхраняване на съпружеската вярност, блудни нападения на лица, посветили се на Бога.

18. Содомията: противоестествени блудни грехове и кръвосмещения.

19. Ересите: лъжливи мъдрувания, съмнения във вярата, отстъпления от православната вяра, богохулство.

20. Немилосърдието и коравосърдечието: немилосърдие, жестокост.


Седемте смъртни гряха и съответстващите им добродетели са:


ГряхДемонДобродетел
ПохотАсмодийЦеломъдрие
ЛакомияВелзевулЛишение
АлчностМамонЩедрост
ЛеностБелфегорТрудолюбие
ГнявСатанаТърпение
ЗавистЛевиатанДобродушие
ГордостЛуциферСмирение


Източник: Уикипедия


 . 

03 май 2019

Евангелските блаженства


Евангелските блаженства 
са изречени публично 
от Иисус Христос 
при Проповедта му на планината.

В Евангелие от Матей (Мат. 5:1-12) се казва:
Като видя народа, Иисус се възкачи на планината; и когато седна, учениците Му се приближиха до Него.
И Той, като отвори устата Си, поучаваше ги и казваше:

Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.
Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.
Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.
Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани.
Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии.
Блажени гонените заради правдата, защото тяхно е царството небесно.
Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каква и да е лоша дума заради Мене.
Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата; тъй бяха гонени и пророците, които бяха преди вас.

За разлика от Десетте Божи заповеди от Стария завет, в които бог Йехова заповядва какво НЕ трябва да се прави, в Евангелските блаженства Иисус ни учи как трябва да живеем, за да влезем в Небесното царство.


= = =

The Beatitudes

He said:

Blessed are the poor in spirit,
    for theirs is the kingdom of heaven.
Blessed are those who mourn,
    for they will be comforted.
Blessed are the meek,
    for they will inherit the earth.
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness,
    for they will be filled.
Blessed are the merciful,
    for they will be shown mercy.
Blessed are the pure in heart,
    for they will see God.
Blessed are the peacemakers,
    for they will be called children of God.
Blessed are those who are persecuted because of righteousness,
    for theirs is the kingdom of heaven.

Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you. .