07 март 2023

Отдалечавам се


Стефан Цанев

Стефан Цанев


Отдалечавам се


Отдалечавам се, отдалечавам се и все по-чужди 
ми стават земните неща, все по-нищожни, смаляват се, 
тъй както се смаляват и изчезват подробностите 
на пейзажа земен, наблюдаван от излитащ самолет, 

отдалечавам се, най-първо хората изчезват, 
смалили се до мравки, след тях автомобилите, 
двуизмерни стават къщите като рисунки в детска книжка, 
градовете заприличват на мравуняци, отдалечавам се, 

отдалечавам се от близки и приятели, от децата си, 
и от враговете си се отдалечавам, отдалечавам се 
и избледняват в паметта ми лица и имена на политици, 
на спортисти, на артисти и поети, и все по-нелепи 
ми изглеждат битките за власт и слава, за богатства, 

отдалечавам се, от всичко земно се отдалечавам 
и като Сократ на шумния пазар започвам да разбирам 
от колко много неща съм нямал нужда, освен 
тояжката, на която се подпирам, и накуцвайки, 
се отдалечавам, отдалечавам се, отдалечавам се... 

2023 г.


П.П. Стефан Цанев остарява като катедрала...

Парижката Света Богородица


 .