10 октомври 2018

Моята молитва


В Евангелията от Матей (6:9-13) и Лука (11:2-4) Иисус ни учи как да се молим:

Отче наш, Който си на небесата! Да се свети Твоето име;
да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята;
насъщния ни хляб дай ни днес;
и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си;
и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия;
защото Твое е царството, и силата, и славата вовеки. Амин.

Повтарям си тази молитва многократно всеки ден. Освен че се моля от сърце, молитвата ми действа успокояващо – тушира мисловния шум, премахва ненужните тревоги и желания.

Когато съм в църква, манастир или параклис изричам текста точно по Евангелията. Така съм го предал и на любимите ми внучки, които знаят молитвата наизуст.

Когато съм сам обаче, си позволявам малки промени, които правят съдържанието по-близко до сегашния ми, съвременен светоглед.

Ето петте места, в които използвам свои думи в Господнята молитва.

Отче наш, Който си на небесата! Знаем, че думата "небеса" е символ, но от хилядолетия вярващите молейки се гледат нагоре към небето. Това беше дало повод на комунистите-атеисти да кажат: "Ето, Юри Гагарин се качи на небето и не видя никакъв Бог". Заменям "небесата" с навсякъде, защото Бог Е навсякъде. Материалният свят, вселената са пропити от него. И щом е навсякъде, той е и вътре в нас. В центъра на моето тяло, под гръдната кост има едно място, където чувствам Бог най-близо. Към тази точка насочвам вниманието си, когато се моля.

Ето как изразява това великият Ботев:

О, мой боже, правий боже!
Не ти, що си в небесата,
а ти, що си в мене, боже -
мен в сърцето и в душата...

...както на небето, тъй и на земята... Отново символи. Заменям "небето" с невидимия, а "земята" – с видимия свят (първи параграф от Символ на вярата). Невидимият свят е Божественият свят, Чисто Съзнание. Той е Тук и Сега, в него не съществуват време и пространство. Затова когато ни питат: "Добре, Бог е създал всичко, но кой е създал Бог?", отговорът е: "Никой. Бог не е създаден и няма да изчезне. Бог Е.

И Бог рече на Моисея: Аз съм Оня, Който съм.
(Изход 3:14).

Исус им рече: Истина, истина ви казвам, преди да се е родил Авраам, Аз съм.
(Йоан 8:58).

От невидимия свят води началото си видимият свят, вселената (дали вследствие на Големия взрив или друго – няма значение). Видимият свят се развива във времето и пространството – той има начало и край, раждане и смърт.

...и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия... Всъщност в оригиналния текст вместо "лукавия" е използван терминът "злото". Аз замествам думата "лукавия" с желанията. Мисля, че в основата на нашите простъпки най-често стои желание – за власт, пари, охолен живот, любов (да получаваме, а не да даваме) и пр.

В Божия закон последните пет Божи заповеди са свързани с нашите греховни желания – от Не убивай (мъст), прелюбодействай (сексуално желание), кради и лъжи до конкретното Не пожелавай нищо, което е на ближния ти.

Разбира се, някои могат да имат и положителни желания – да обичат Бог, да помагат на другите и пр., но при повечето от нас преобладават желанията на егото. 

...защото Твое е царството, и силата, и славата вовеки. В по-стари версии на българския превод е "нине и присно и во веки веков". Аз използвам сега и завинаги. Много е важно да не забравяме, че истинският живот за нас е само и единствено тук и сега. Само тук и сега ние можем да се докоснем реално до Бога. Всичко останало са мисли в главата ни – спомени от миналото и очаквания за бъдещето...


И така, ето молитвата, която си повтарям всеки ден:

Отче наш, Който си на навсякъде.
Да се свети Твоето име,
да дойде Твоето Царство,
да бъде Твоята воля,
както в невидимия, така и във видимия свят;
насъщния ни хляб дай ни днес,
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на длъжниците си;
и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от желанията;
защото Твое е царството, и силата, и славата сега и завинаги.
Амин!


Вероятно в този момент мнозина от вас ме обвиняват в богохулство. Да, аз съм грешен и моля Бог да ми прости греховете. Важното е, че не хуля Светия Дух, защото е казано:

...всекиму, който каже дума против Сина Човечески, ще бъде простено;
а на оногова, който каже хула против Духа Светаго, няма да се прости.
(Лук. 12:10).


П.П. От началото на 2019 година се върнах към Молитвата, дадена от Иисус.


 .