09 февруари 2017

Божият закон

или Десетте Божи заповеди


Кратка форма

1. Аз съм Господ, Бог твой; да нямаш други богове, освен Мене.

2. Не си прави кумири.

3. Не изговаряй напразно името на Господа.

4. Помни съботния ден, за да го светиш.*

5. Почитай баща си и майка си.

6. Не убивай.

7. Не прелюбодействувай.

8. Не кради.

9. Не лъжесвидетелствувай против ближния си.

10. Не пожелавай нищо, което е на ближния ти.

* За християните това е денят на Христовото Възкресение - неделя.

В Библията  -  Изход 20:2-17

1. Аз съм Господ, Бог твой, Който те изведох от Египетската земя, от дома на робството; да нямаш други богове, освен Мене.

2. Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята; не им се кланяй и не им служи, защото Аз съм Господ, Бог твой, Бог ревнител, Който за греха на бащи наказвам до трета и четвърта рода децата, които Ме мразят, и Който показва милост до хилядно коляно към ония, които Ме обичат и пазят Моите заповеди.

3. Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог, защото Господ няма да остави ненаказан оногова, който изговаря името Му напразно.

4. Помни съботния ден, за да го светиш; шест дена работи и върши (в тях) всичките си работи; а седмият ден е събота на Господа, твоя Бог: недей върши в него никаква работа ни ти, ни син ти, ни дъщеря ти, ни робът ти, ни робинята ти, ни (волът ти, ни оселът ти, нито какъвто и да е) твой добитък, нито пришълецът ти, който се намира в жилищата ти; защото в шест дена създаде Господ небето и земята, морето и всичко, що е в тях, а в седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети.

5. Почитай баща си и майка си, (за да ти бъде добре и) за да живееш дълго на земята, която Господ, Бог твой, ти дава.

6. Не убивай.

7. Не прелюбодействувай.

8. Не кради.

9. Не лъжесвидетелствувай против ближния си.

10. Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си, (нито нивата му) нито роба му, ни робинята му, ни вола му, ни осела му, (нито никакъв негов добитък) - нищо, което е на ближния ти.

На английски

You shall have no other gods before Me.

You shall not make idols.

You shall not take the name of the LORD your God in vain.

Remember the Sabbath day, to keep it holy.

Honor your father and your mother.

You shall not murder.

You shall not commit adultery.

You shall not steal.

You shall not bear false witness against your neighbor.

You shall not covet.


В Евангелието от Матея  -   Мат. 22:35-40

И един от тях, законник, изкушавайки Го, попита и рече:
Учителю, коя заповед е най-голяма в закона?
А Иисус му отговори: възлюби Господа, Бога твоего, с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичкия си разум: тази е първа и най-голяма заповед;
а втора, подобна ней, е: възлюби ближния си като себе си;
на тия две заповеди се крепи целият закон и пророците.

.