20 февруари 2017

Евангелие от Тома - извадки


Това са тайните думи,

изречени от 

Живия Иисус

и записани от 

Дидимус Юда 

Тома.1. Иисус каза: "Този, който разкрие значението на тези думи, няма да вкуси смърт."

2. Иисус каза: "Тези, които търсят, не трябва да спират да търсят, докато не намерят. Когато намерят, те ще се удивят и ще царуват над всичко."

3. Иисус каза: "Ако вашите водачи ви кажат, че царството е на небесата, птиците в небето ще са там преди вас. Ако ви кажат, че то е в морето, рибите в морето ще са там преди вас. Царството е във вас и извън вас.
Когато познаете себе си, ще узнаете и ще разберете, че сте деца на живия Отец. Но ако не познаете себе си, вие ще живеете в бедност, и ще сте бедност."

5. Иисус каза: "Узнай какво е пред лицето ти и това, което е скрито от теб ще ти се разкрие."

14. "...Това, което влиза в устата ви няма да ви оскверни, а по-скоро това, което излиза от нея ще ви оскверни."

22. Иисус видя да кърмят бебета. Той каза на учениците си: "Тези бебета, които сучат, са като тези, които влизат в Царството на Отца."
Те му казаха: "Тогава трябва ли ние да влезем в Царството като бебета?"
Иисус им каза: "Когато превърнете двете в едно и направите вътрешното като външно и външното като вътрешно и горното като долно и когато превърнете мъжа и жената в едно цяло така, че мъжът да не е мъж нито жената да е жена; когато направите око на мястото на око и ръка на мястото на ръка, и крак на мястото на крак, и образ на мястото на образ, тогава вие ще влезете в Царството."

23. Иисус каза: "Аз трябва да избера един от хиляда и двама от десет хиляди, и те ще застанат като един."

24. Неговите ученици казаха: "Покажи ни мястото, където си Ти, защото трябва да го търсим."
Той им каза: "Този, който има уши нека слуша. Има светлина вътре в човека от светлина и тя осветява целия свят. Ако тя не свети, е тъмно."

25. Иисус каза: "Обичайте своите приятели като своята собствена душа. Пазете ги като зеницата на окото си."

27. "Ако не се въздържате от света, няма да намерите Царството; ако не спазвате съботата като събота, няма да видите Отца."

28. Иисус каза: "Аз застанах насред света, в плът и кръв се появих пред тях. Намерих ги всички пияни и не открих нито един жаден. Моята душа изпита болка за децата на човечеството, защото са слепи в сърцата си и не виждат, че са дошли в света празни и ще си отидат от света празни.
Но през това време те са пияни. Когато изтрезнеят, ще променят своите пътища."

29. Иисус каза: "Ако плътта се е появила заради духа, това е чудо, но ако духът се е появил заради тялото, това е чудо на чудесата.
Още се чудя как такова голямо богатство е достигнало до живот в такава бедност."

31. Иисус каза: "Никой пророк не е добре дошъл в своята родина; докторите не лекуват тези, които ги познават."

41. Иисус каза: "Който има нещо в ръцете си, ще получи още, а от този, който няма нищо, ще бъде лишен дори от малкото, което има."

42. Иисус каза: "Бъдете минувачи."

49. Иисус каза: "Поздравления за вас, които сте самотни и избрани, защото вие ще откриете Царството. Защото вие сте дошли от него и ще се завърнете отново Там."

50. Иисус каза: "Ако ви попитат: Откъде идвате, отговорете: Ние сме дошли от Светлината, от мястото, където Светлината се появява от Самосебе Си."

54. "Блажени са бедните, защото тяхно е Царството на небесата."

58. "Блажен е човекът който се е мъчил и е открил живот."

67. "Тези които знаят всичко, но не познават себе си, са пропуснали всичко."

74. Той каза: "Господи, има много хора около коритото за вода, но няма нищо в кладенеца."

75. Иисус каза: "Много хора чакат пред вратата, но тези, които са самотни ще влязат в сватбената стая."

77. Иисус каза: "Аз съм Светлината, която е над всички неща. Аз съм всичко: чрез мене всичко идва и при мен ще се завърне.
Разцепи парче дърво, Аз Съм там.
Вдигни камък и ще Ме намериш там."

80. Иисус каза: "Този който е познал света е открил тялото и за този, който е открил тялото, светът не е достоен."

82. Иисус каза: "Който е близо до мене е близо до огъня и който е далеч от мен е далеч от Царството (на Отца)."

89. Иисус каза: "Защо измивате чашата отвън? Не разбирате ли, че този, който е създал външността е създал и вътрешността?"

90. Иисус каза: "Елате при мене, защото моето иго е леко и моята власт е блага и ще намерите покой за себе си."

91. Те му казаха: "Кажи ни кой си, за да повярваме в тебе."
Той им каза: "Вие сте пред лицето на Небето и земята и не сте познали кой е във вашето присъствие и не знаете как да преживеете настоящия момент."

92. Иисус каза: "Търсете и ще намерите.
Преди аз не ви казах нещата, за които ме питахте. Сега искам да ви ги кажа, но вие не ги търсите."

93. "Не давайте това, което е свято на кучетата, за да не го захвърлят на торището.
Не хвърляйте бисери на свинете, за да не ги унищожат."

94. Иисус каза: "Който търси ще намери и на този, който почука, ще му се отвори."

95. Иисус каза: "Ако имате пари, не ги давайте с лихва. По-скоро ги дайте на някого, който не може да ви ги върне."

96. Иисус каза: "Царство на Отца е като жена. Тя взема малко мая, слага я в тесто и прави с него големи хлябове. Който има уши, нека слуша."

106. Иисус каза: "Когато направите от двете едно, тогава ще станете Синове Божии, ще кажете на планината да се премести и тя ще се премести."

113. Учениците Му казаха: "Кога ще дойде Царството?"
Иисус каза: "То никога няма да дойде, като го очаквате. Никой няма да каже виж тука е, или там е. По-скоро Царството на Отца е разстлано върху земята и хората не го виждат."

114. Симон Петър им каза: "Накарайте Мария Магдалина да ни напусне, защото жените не заслужават живота."
Иисус каза: "Аз ще я водя така, че да я направя мъж и да може също да се превърне в жив дух, подобно на вас мъжете. Защото всяка жена, която се превърне в мъж, ще влезе в Небесното Царство."


Източник: http://gnosis.org/naghamm/gosthom.html


 .