30 юни 2015

100-те най-влиятелни живи духовни личности (2015 г.)


Английското списание
Watkins Mind Body Spirit 

публикува за пета поредна година

Списък на 100-те живи
духовни личности,

оказващи най-голямо влияние

върху духовното развитие

на човечеството през 2015 г.
Ето оригиналния списък с имената на английски:

  1. Dalai Lama35. Gary Snyder68. Marshall Rosenberg
  2. Pope Francis36. Andrew Weil69. Richard Rohr
  3. Eckhart Tolle37. Neale Donald Walsch70. Satish Kumar
  4. Thich Nhat Hanh38. Pema Chödrön71. James van Praagh
  5. Desmond Tutu39. James Lovelock72. David Steindl-Rast
  6. Deepak Chopra40. Doreen Virtue73. Gangaji
  7. Paulo Coelho41. Don Miguel Ruiz74. David Deida
  8. Oprah Winfrey42. Gregg Braden75. Erich von Däniken
  9. Ram Dass43. Dan Millman76. Malala Yousafzai
10. Alice Walker44. Brian Weiss77. Barbara Marx Hubbard
11. Rhonda Byrne45. Starhawk78. Jeff Foster
12. Arianna Huffington46. Julia Cameron79. Khwaja S. Azeemi
13. Jon Kabat-Zinn47. Jack Canfield80. Mother Meera
14. Matthew Fox48. Richard Saul Wurman81. Judy Hall
15. Alejandro Jodorowsky49. Daisaku Ikeda82. Lynne McTaggart
16. Louise L Hay50. Robert Thurman83. Seyyed Hossein Nasr
17. Jaggi Vasudev51. Richard Bandler84. Claudio Naranjo
18. Rupert Sheldrake52. Robert Bly85. Mark Epstein
19. Dr Wayne W Dyer53. Bruce Lipton86. Thomas Keating
20. Byron Katie54. Stanislav Grof87. Anita Moorjani
21. Elizabeth Gilbert55. Mooji88. Daniel Pinchbeck
22. Karen Armstrong56. Ajahn Brahm89. Rob Bell
23. Sri Sri Ravi Shankar57. Mantak Chia90. Vladimir Megre
24. Esther Hicks58. Russell Brand91. Jonathan Goldman
25. Richard Bach59. James Redfield92. Shakti Gawain
26. Ken Wilber60. Caroline Myss93. Larry Harvey
27. Marianne Williamson61. Michael B. Beckwith94. Jamaliya S. K. Moulana
28. Thomas Moore62. Steve Taylor95. Peter Russell
29. Amma63. Tony Robbins96. Robin Sharma
30. Graham Hancock64. Huston Smith97. Mario Reading
31. Alex Grey65. Adyashanti98. Andrew Harvey
32. Iyanla Vanzant66. Jack Kornfield99. Eben Alexander
33. Prem Rawat67. Lee Carroll100. Sharon Kleinbaum
34. Francis Chan

Оригиналната публикация можете да прочетете тук...

Списъка на 100-те най-влиятелни живи духовни личности за други години можете да видите тук...
 .

 .  

25 юни 2015

Реалността в четиридесет стиха


по Шри Рамана Махарши

Реалността в четиридесет стиха и Реалността в четиридесет стиха: Приложение са произведенията, обясняващи по най-изчерпателен начин учението на Шри Рамана Махарши.

Благослов

1. Ако Реалността не съществува, може ли да израсне мисъл за нея? Тъй като, свободна от мисъл, Реалността съществува вътре като Сърце, как да се узнае Това, което наричаме Сърце? Да узнаеш Това е просто да бъдеш Това в Сърцето.

2. Когато силно страхуващите се от смъртта търсят убежище в нозете на Върховния Господ, незнаещ нито раждане, нито смърт, тяхното его и привързаности умират; и те, сега безсмъртни, не мислят повече за смъртта.

Текст

1. Познавайки света, трябва да допуснем един общ Източник, но със способността да изглежда като много. Картината от имена и форми, свидетелят, екранът и светлината, която ги осветява - всички те са самият Той.

2. Всяко вероизповедание е базирано на фундаменталната триада - индивид, Бог и свят. Убежденията, че "Единият е станал три", и че "трите винаги са три", се съхраняват единствено докато има его. Да се загуби "аза" и да се пребивава като Себето, е Върховното състояние.

3. "Светът е реален", "Не, не е реален"; "Светът е умът", "Не, не е"; "Светът е приятен", "Не, не е" - Каква полза от такъв диспут? Това безличностно състояние, което е крайната цел на всичко, е да се остави света на мира и да се познае Себето, свободно от всяка мисъл за "единство" и "двойнственост".

4. Ако Себето има форма, светът и Бог също имат форма. Ако Себето е без форма, от кого и как може формата (на света и Бог) да бъде видяна? Без око може ли да има гледка или спектакъл? Себето, истинското Око, е безгранично.

5. Тялото е съставено от пет обвивки; терминът тяло включва всичките пет. Без тяло няма свят. Някой виждал ли е някога света без тяло?

6. Светът е направен от пет вида сетивни възприятия и нищо друго. Тези възприятия са чувствани като обекти от петте сетива. Понеже чрез сетивата, единствено умът възприема света, какво друго е светът освен ума?

7. Макар че светът и умът се появяват и изчезват заедно, светът сияе чрез светлината на ума. Източникът, където се появяват и изчезват и умът, и светът, е това Съвършенство, което нито се появява, нито изчезва, но вечно сияе. Това е Реалността.

8. Под каквото име или форма да я обожаваме, Тя ни води до познанието на неназовимия безформен Абсолют. Все пак правилното познаване на Истината е да се види собственото истинско Себе в Абсолюта, като потънеш в Него и бъдеш едно с Него.

9. "Двойките" и "тройките"* зависят от едно нещо - егото. Ако човек изследва в собственото си Сърце "Какво е това его?", виждайки го, те изчезват. Само тези, които са установили това, знаят Истината и никога не бъркат.

10. Няма знание без невежество; а без знание невежество не може да има. Знание е единствено да откриеш изначалното Себе чрез изследването "Чие е това знание? Чие е това невежество?".

11. Без да се познава Себето, което знае, да познаваш всички обекти, не е знание; това е единствено и само невежество. Когато Себето, което е подлежащата основа на знанието и не-себето, е познато, знанието и незнанието отпадат.

12. Истинно Знание не е нито знанието, нито незнанието на обектите. Знанието на обектите не е истинско знание. Тъй като Себето сияе само по себе си без нищо, което да познава и без нищо, чрез което да бъде познато, то е Знание. То не е неведение.

13. Себето, което е Осъзнатост, е единствената Истина. Знанието, което е разнообразно е невежество. Но дори невежеството, което е фалшиво, не може да съществува отделно от Себето, така както е фалшиво разнообразието от (златни) бижута, понеже отделно от златото, единственото истинско нещо, те не могат да съществуват.

14. "Ти" и "той" се появяват, единствено когато се появи "аз"-ът. Но когато природата на "аз"-а е изследвана и егото е унищожено, "ти" и "той" изчезват. Тогава това, което засиява като само Едно, е истинското Себе.

15. Миналото и бъдещето зависят от настоящето. Миналото е било настояще преди, бъдещето също ще бъде настояще. Вечно съществуващо е настоящето. Да искаш да узнаеш бъдещето и миналото, без да знаеш истината за момента, е като да броиш, без да започнеш от "едно".

16. Без нас няма пространство, нито време. Ако сме просто тела, ние сме хванати във времето и пространството. Но ние тела ли сме? Сега, после и винаги - тук, сега и навсякъде - ние сме едно и също. Ние съществуваме, свободни от времето и пространството.

17. За тези, които не познават Себето и за тези, които го познават, тялото е "Аз"-ът. Но за тези, които не познават Себето, "Аз"-ът е ограничен до тялото; докато за тези, които познават Себето вътре в тялото, "Аз"-ът сияе неограничен от него. Такава е разликата между тях.

18. За тези, които не знаят, и за тези, които знаят, светът е реален. Но за тези които не знаят, Реалността е ограничена от света; докато за тези, които знаят, Реалността сияе безформена, като основата на света. Такава е разликата между тях.

19. Дебатът "Свободната воля ли надделява или съдбата?", е само за тези, които не познават корена и на двете. Тези, които са познали Себето, което е общия източник на свободната воля и съдбата, са отвъд тях и не се връщат към тях.

20. Да видиш Бог, а не Себето, което вижда, е единствено проекция на ума. Казано е, че Бог е видян единствено от този, който вижда Себето; но този, който е загубил егото и е видял Себето, не е нищо друго освен Бог.

21. Когато свещените текстове говорят за "виждане на Себето" и "виждане на Бог", какво всъщност имат предвид? Как да видим Себето? Тъй като Себето е едно без второ, е невъзможно да се види. Как да видиш Бог? Да го видиш е да си погълнат от Него.

22. Как може умът, с взетата си назаем светлина, да познае Бог, който сияе в него, заемайки му Своята светлина, без да се обърне навътре и да се разтвори в Светлината на светлините?

23. Тялото не казва "аз". Нито някой, докато спи дълбоко, казва "нямам аз". Когато "аз"-ът възникне, всички неща възникват. Изследвай с проницателен ум, откъде възниква този "аз" и той ще изчезне.

24. Тялото, което е материя, не казва "аз". Вечната Осъзнатост нито се появява, нито изчезва. Между тези две, ограничена от тялото, възниква "аз-мисълта". Това е възелът, свързващ материята и осъзнатостта (чит-джада-грантхи). Това е ограничението, джива, финото тяло и егото. Това е самсара, това е умът.

25. Захващайки се за форма, то се появява; държейки се за формата, то просъществува; държейки се за, и подхранвано от формата, то процъфтява. Оставяйки една форма, се хваща за друга. Когато е потърсено, хуква да бяга. Такъв е призракът на егото, без собствена форма.

26. Когато егото се появи, всички неща се появяват с него. Когато няма его, няма нищо друго. Понеже егото е всичко, изследването "Какво е това нещо?", е унищожаването на всички неща.

27. Когато "аз"-ът не е възникнал - Това сме ние. Без да изследваме откъде възниква "аз"-ът, как да го унищожим или да достигнем до там, където него го няма? Без да унищожим егото, как да останем като Това или своето истинско състояние като Себе?

28. Контролирайки речта и дишането и потъвайки дълбоко в себе си, както този, който за да намери нещо, което е паднало във водата, се гмурка дълбоко, така човек трябва да открие източника, от който амбициозното его възниква.

29. Прекрати дърдоренето на "аз"-а и изследвай с вътрешно ориентиран ум, откъде възниква "аз-мисълта". Това е пътят на мъдростта. Да мислиш "Аз не съм това, а аз съм Това" е полезно в търсенето, но не е изследване само по себе си.

30. Когато вътрешно ориентираният ум изследва "Кой съм аз?" и се разтваря в Сърцето, тогава "аз"-ът увесва глава в срам и единният "Аз" се разкрива от само себе си. Макар че се разкрива като "Аз-Аз", той не е егото. Той е Реалността, Съвършенството, Същината на Себето.

31. Какво остава за правене за този, който е блаженството на Себето, появяващо се при унищожаването на егото? Той не знае нищо друго освен Себето. Как да се изрази природата на неговото състояние?

32. Независимо, че Ведите декларират "Това си ти", да не се изследва и открие природата на Себето и да се пребивава като Него, а да се мисли "Аз съм Това, а не онова", е слабоумие. Понеже Това винаги съществува като Себето.

33. Да кажеш "аз не познавам себе си" или "аз познавам себе си" е повод за смях. Моля?! Има ли два "аз"-а, единият от които да е познат от другия? Има Себе, но Едно, истината за всяко преживяване.

34. Естествената и истинска Реалност винаги пребивава в Сърцето на всичко. Да спориш "Тя съществува", "Тя не съществува", "Тя има форма", "Тя няма форма", "Тя е една", "Тя е двойнствена", "Тя не е нищо от тези", без да си я осъзнал така, е невежество, породено от мая.

35. Истинско постижение е да различаваш и да пребиваваш във вечно присъстващата Реалност. Всички други постижения са като силите, на които се наслаждаваш, докато сънуваш. Когато спящият се събуди, те реални ли са? Тези, които пребивават в състоянието на истината, отхвърлили нереалното, ще бъдат ли заблудени от тях?

36. Ако си мислим, че сме тялото и си кажем "не, аз съм Това" е полезно, за да се пребивава като Това. Все пак, след като ние вечно пребиваваме като Това, защо трябва винаги да мислим "Аз съм Това"? Нужно ли е човек да мисли постоянно "аз съм човек"?

37. Доктрините "по време на търсенето - дуалност; при постигането - единство", също са фалшиви. Когато жадно търсел себе си и по-късно, когато открил себе си, десетият човек** в историята винаги е бил десетият човек и никой друг.

38. Ако имаме чувството на извършващ действията, трябва да пожънем плодовете им. Но когато изследваме "Кой съм аз, извършващият тези действия?" и осъзнаем Себето, чувството за авторство е изгубено и трите карми*** изчезват. Само това Освобождение е вечно.

39. Мислите за обвързаност и свобода се съхраняват, единствено докато човек има чувството "аз съм обвързан". Когато той изследва "Кой съм аз, обвързаният?", остава като вечно свободното Себе. Мисълта за обвързаност си отива, а заедно с нея и мисълта за свобода.

40. Ако попитан "Кое от тези три е крайното освобождение: с форма, без форма или със и без форма?" ще кажа, че Освобождението е унищожаването на егото, което разпитва "с форма, без форма или с и без форма?"

_______________
* "Двойките" са противоположности като удоволствие-болка, знание-невежество; "тройките" са триади като познаващия, познанието и познатото.
** Десет човека пресекли поток и искали да се подсигурят, че всички са прескочили и са в безопасност. При броенето, всеки изпускал себе си и намирал само девет. Минаващ човек, виждайки грешката им, за да ги накаже, ударил всеки един и ги накарал да преброят десетте удара.
*** Санчита е кармата, натрупана в миналото; Агами е кармата за отработване в бъдещето; Прарабдха е кармата, отработвана в настоящето.© Sri Ramanashramam

Източник: Произведенията на Шри Рамана Махарши.

.

23 юни 2015

Всеки трябва да практикува съзнателност


По книгата на Тик Нят Хан 
"Истинска любов"

Тик Нят Хан е виетнамски дзен будист, монах, учител, писател, поет и пацифист. Пребивава в медитационния център Плъм Вилидж в Южна Франция и пътува по света, за да провежда събори и да изнася речи (Уикипедия).

Името му е поставено на четвърто място (след Далай Лама, Екхарт Толе и Папа Франциск) в Списъка на 100-те най-влиятелни живи духовни личности за 2015 г., който ежегодно публикува Английското списание Watkins Mind Body Spirit.

Следва главата Всеки трябва да практикува съзнателност* от последната му чудесна книга, преведена на български, Истинска любов.

Облекчение, мир, благоденствие, радост и по-добри отношения с другите - всичко това ще бъде възможно, ако практикуваме съзнателност всеки ден. Убеден съм, че всеки може да го прави, дори политиците, партиите и Конгресът. Тази институция носи отговорността да познава добре положението на народа, а това изисква дълбоко вглеждане. Ако избраниците ни не са достатъчно спокойни и съсредоточени, как могат да видят нещата в дълбочина? Ако не умеят да слушат хората или колегите си в Конгреса и да говорят с любов, значи има много още да се желае от тях. Политиците трябва да практикуват спокойствие, спиране и дълбоко вглеждане.

Вие, журналисти, писатели, граждани - ваши са правото и дългът да кажете на избраниците си, че трябва да практикуват съзнателност, спокойствие, задълбочено слушане и любящо слово. Това е нещо универсално, което присъства в ученията на всички религии. В будизма го наричаме саматха - да спреш, да се съсредоточиш, да се успокоиш. Когато имаме спокойствие, можем да се вгледаме дълбоко.

Да си представим, че членовете на Конгреса практикуваха съзнателно дишане и ходене, задълбочено слушане и любящо слово. Сега, когато се съберат, те се карат и стрелят с отровни стрели, защото малцина от тях са способни да се успокоят и да говорят с любов. Ситуацията е много напрегната, наситена с голяма омраза, гняв и осъдителност. Как е възможно при такива условия хората да упражняват дълбоко вглеждане, за да постигнат дълбоко познание за народа? Затова е необходимо да практикуваме съзнателност - по будистки или по християнски, но тя да присъства в ежедневието ни. Ако сте журналист, учител или творец на филми, упражнявайте съзнателност заради собственото си спокойствие и собственото си щастие, но и заради другите хора. Защото ние имаме нужда от вашето спокойствие, от вашето състрадание, от вашето разбиране. Затова трябва да бъдем съзнателни като индивиди, но и като общност, като семейство, като народ.
____________
* В оригинала на английски: mindfulness - внимателност.


Вижте от същия автор: Четирите аспекта на любовта и Ходеща медитация


 . 

19 юни 2015

Животът като сън


по Рон Смодермон, "Просветление"

Когато бъдете просветлен, Вие се "събуждате" в съня на живота.

Бих желал за момент да размислите върху своето преживяване на сънищата. Те изглеждат много реални, докато ги сънувате, нали? След това се събуждате и откривате: "А! То било само сън". С други думи, съдържанието на съня отлита. То изчезва от Вашето преживяване, сякаш е духнал вятър и го е отнесъл. Вие оставате сам с "реалния живот".

Сега погледнете живота. Да предположим, че стане чудо и Вие оттам, където сте тъкмо сега, можете да наблюдавате своето обкръжение за период от три хиляди години, без да умирате или остарявате. Какво ще стане със сценария около Вас? Хората ще остаряват, ще изсъхват и ще бъдат издухвани. Сградите ще се напукват, ще се срутват и накрая ще бъдат отнасяни от полъх на вятъра. Животът е сън с един малко по-различен мащаб за време от Вашите нощни сънища. Един ден ще се събудите и ще си мислите нещо от рода "А! То било само сън".

Сега, моля върнете се отново към арената на своите сънища, за да разберете още нещо. Може би ви се е случвало по време на самия сън да сте открили, че сънувате. Имам предвид, докато сънувате, да сте разбрали: "О! Това е само сън". Може би дори по време на съня сте преживели себе си като негов автор и сте могли да вложите в него каквото си пожелаете съдържание.

Сега да се върнем към реалния живот. Когато бъдете просветлен, Вие преживя-вате "събуждане" по време на съня на живота, разбирате, че сте негов автор, и осъществявате всяко съдържание, което изберете да направите реално. Но както и при обикновените сънища, Вие не ще можете да осъществите каквото и да било, ако не осъзнаете, че животът е само сън, който продължавате да сънувате. Един ден, в мига на смъртта, ще се събудите и ще разберете, че всичко е било сън. Все пак предпочитам да се събудите сега, за да имам и аз полза от нещата, които ще изберете да осъществите в света.

Вижте, животът е "игра", или "сън", в който Вие засега участвате. Щом знаете това, Вие можете да играете с отговорност, но не сериозно, и ако поискате, можете да премествате планини. Ако смятате, че това е "реален живот", Вие сте всъщност безсилен да осъществите своята истина.

Събудете се и играйте!

Вижте от същия автор: Кой съм аз? | Тайната е в даването | Гласът | Какво движи светаПред стената | Майстор, който се упражнява или...


 . 

18 юни 2015

Упражнение за дишане 4-7-8


Тази древна дихателна практика е възстановена от Д-р Андрю Уайл - американски медик, учител и автор на бестселъри, основател, професор и директор на Център за интегрална медицина в Аризона, САЩ. 

Упражнението за дишане 4-7-8 е съвсем просто, не отнема почти никакво време, не изисква екипировка и може да се прави навсякъде. Можете да го правите в различни пози, но, докато го научите, е най-добре да седите с изправен гръб. Докоснете с върха на езика си небцето точно зад горната част на предните зъби и го дръжте там по време на цялото упражнение. Ще издишвате през устата си около езика, като съберете устни в „о“ и издавате звук като свистящ вятър.

Издишайте напълно през устата, като издавате свистящ звук.

1. Затворете устата и вдишвайте тихо през носа, като броите до четири.
2. Задръжте дъха си, като броите до седем.
3. Издишайте напълно през устата, като издавате звук свистене и броите до осем.

Това е един цикъл. Сега го повторете още три пъти.

Забележете, че винаги се вдишва тихо през носа и се издишва шумно през устата. Върхът на езика си остава в позиция през цялото време. Издишването е два пъти по-дълго от вдишването. Времетраенето на цикъла не е важно, от значение е спазването на съотношението 4-7-8. Ако имате проблеми със задържането на дъха си, можете да ускорите темпото, но запазвайки съотношението 4-7-8. С практиката ще се научите да вдишвате и издишвате по-бавно и по-дълбоко.

Това упражнение действа като естествен транквилизатор на нервната система. За разлика от успокояващите лекарства, които са ефективни, когато ги вземате за първи път, но след това с времето губят силата на въздействието си, това упражнение не дава осезаем резултат в началото, но увеличава силата на въздействие с повторението и практиката. Изпълнявайте го най-малко два пъти на ден. Не бива да го правите твърде често. Не правете повече от четири вдишвания наведнъж през първия месец на практиката. По-късно, ако желаете, можете да го разширите до осем вдишвания. Ако се чувствате леко замаян, когато за първи път дишате по този начин, не се безпокойте - ще мине.

Веднъж след като развиете тази техника, практикувайки я всеки ден, тя ще стане много полезен инструмент, който винаги ще ви е под ръка. Използвайте го, когато нещо разстройващо ви се случи, преди да реагирате. Използвайте го, когато чувствате вътрешно напрежение. Използвайте го, за да ви помогне да заспите. Това упражнение не може да се препоръча за всякакви ситуации. Всеки човек трябва да открие свой начин да извлече полза от него.

Гледайте едно видео от д-р Уайл, демонстриращо дишането 4-7-8.Източник: http://www.drweil.com/drw/u/ART00521/three-breathing-exercises.html


 . 

15 юни 2015

Когато стана на 64


Помните ли песента на The Beatles "When I'm Sixty-Four"?

Пред очите ми е денят, в който ми донесоха току-що излезлия албум Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band през лятото на далечната 67-ма. Бях на 16, вече свирех на китара - представете си какво богатство беше това зад "Желязната завеса".

Когато записа тази песен, Сър Пол Макартни беше на 25. По това време публикуваха в едно списание рисунка на известен английски художник - как биха изглеждали Бийтълс на 64.

Помня колко далеч в бъдещето ми се виждаше това...

Сега Пол е на 70 и изглежда доста по-добре от бузестия чичко на рисунката.

За огромно съжаление Джон ни напусна на 40, а Джордж - на 58.

Що се отнася до моята скромна особа - познайте какво...

Утре моето тяло става на 64!?!

Както се казва, голяма веселба!...
When I get older losing my hair,
Many years from now,
Will you still be sending me a valentine
Birthday greetings bottle of wine?

If I'd been out till quarter to three
Would you lock the door,
Will you still need me, will you still feed me,
When I'm sixty-four?

You'll be older too,
And if you say the word,
I could stay with you.

I could be handy mending a fuse
When your lights have gone.
You can knit a sweater by the fireside
Sunday mornings go for a ride.


Doing the garden, digging the weeds,
Who could ask for more?
Will you still need me, will you still feed me,
When I'm sixty-four?


Every summer we can rent a cottage
In the Isle of Wight, if it's not too dear
We shall scrimp and save
Grandchildren on your knee
Vera, Chuck, and Dave

Send me a postcard, drop me a line,
Stating point of view.
Indicate precisely what you mean to say
Yours sincerely, Wasting Away.

Give me your answer, fill in a form
Mine for evermore
Will you still need me, will you still feed me,
When I'm sixty-four?
Whoo!
Когато остарея и изгубя косата си,
след много години,
ще ми изпращаш ли още валентинка, поздрав - бутилка вино
за рождения ден?

Ако съм бил навън до 2:45,
ще заключиш ли вратата,
ще се нуждаеш ли все още от мен, ще ме храниш ли все още,
когато стана на 64?

Ти също ще бъдеш по-стара,
и ако кажеш думичката,
бих могъл да остана с теб.

Мога да оправя бушона,
когато светлините ти изгаснат,
можеш да плетеш пуловер до огнището, в неделните утрини да ходим на езда.

Да се занимаваме с градината, да чистим плевелите.
Кой би молил за повече?
Ще се нуждаеш ли все още от мен, ще ме храниш ли все още,
когато стана на 64?

Всяко лято можем да наемаме вила
на остров Уайт, не е много скъпо.
Ще сме стиснати и ще пестим.
С внуци в твоя скут.
Вера, Чък и Дейв.

Изпрати ми картичка, драсни един ред, сподели гледна точка.
Опиши точно какво чувстваш.
Твоя искрена . . .

Дай ми отговор, попълни формуляра
Моя завинаги.
Ще се нуждаеш ли все още от мен, ще ме храниш ли все още,
когато стана на 64?
Ухуу! . 

09 юни 2015

"Среща с духовното" с 200 публикации
Някак неусетно, неочаквано за самия мен, "Среща с Духовното" стигна 200 публикации.

Този блог се роди с много Любов в началото на далечната 2009 година. Сигурно неслучайно първата статия носеше заглавие "Безусловната любов".

В лявата колона на блога има каре "Етикети" (или "ключови думи"). Видно е, че етикетът "любов" е използван в 200 публикации - т. е. във всички.

"Среща с Духовното" не е авторски блог. Статиите са писани от мен, но в голямата си част включват извадки от книги на мои Духовни Учители - Лао ДзъПетър Дънов, Шри Рамана Махарши, Майка Тереза, Курс на чудесата, Рон СмодермонДейвид ХокинсУейн ДайърМайкъл НютънАбрахам - ХиксНийл Доналд УолшЛуиз ХейЕкхарт Толе и мн. други.

Започвам да мисля за един по-обширен материал, засега с работно заглавие "По Пътя". В него ще се опитам да проследя стъпките, който изминах от духовното си пробуждане преди 20-тина години досега, като ще ги онагледя със съответни публикации.

Изпращам ви Любов и Светлина!

Обичам ви!

Намасте!

 . 
 .