23 юни 2015

Всеки трябва да практикува съзнателност


По книгата на Тик Нят Хан 
"Истинска любов"

Тик Нят Хан е виетнамски дзен будист, монах, учител, писател, поет и пацифист. Пребивава в медитационния център Плъм Вилидж в Южна Франция и пътува по света, за да провежда събори и да изнася речи (Уикипедия).

Името му е поставено на четвърто място (след Далай Лама, Екхарт Толе и Папа Франциск) в Списъка на 100-те най-влиятелни живи духовни личности за 2015 г., който ежегодно публикува Английското списание Watkins Mind Body Spirit.

Следва главата Всеки трябва да практикува съзнателност* от последната му чудесна книга, преведена на български, Истинска любов.

Облекчение, мир, благоденствие, радост и по-добри отношения с другите - всичко това ще бъде възможно, ако практикуваме съзнателност всеки ден. Убеден съм, че всеки може да го прави, дори политиците, партиите и Конгресът. Тази институция носи отговорността да познава добре положението на народа, а това изисква дълбоко вглеждане. Ако избраниците ни не са достатъчно спокойни и съсредоточени, как могат да видят нещата в дълбочина? Ако не умеят да слушат хората или колегите си в Конгреса и да говорят с любов, значи има много още да се желае от тях. Политиците трябва да практикуват спокойствие, спиране и дълбоко вглеждане.

Вие, журналисти, писатели, граждани - ваши са правото и дългът да кажете на избраниците си, че трябва да практикуват съзнателност, спокойствие, задълбочено слушане и любящо слово. Това е нещо универсално, което присъства в ученията на всички религии. В будизма го наричаме саматха - да спреш, да се съсредоточиш, да се успокоиш. Когато имаме спокойствие, можем да се вгледаме дълбоко.

Да си представим, че членовете на Конгреса практикуваха съзнателно дишане и ходене, задълбочено слушане и любящо слово. Сега, когато се съберат, те се карат и стрелят с отровни стрели, защото малцина от тях са способни да се успокоят и да говорят с любов. Ситуацията е много напрегната, наситена с голяма омраза, гняв и осъдителност. Как е възможно при такива условия хората да упражняват дълбоко вглеждане, за да постигнат дълбоко познание за народа? Затова е необходимо да практикуваме съзнателност - по будистки или по християнски, но тя да присъства в ежедневието ни. Ако сте журналист, учител или творец на филми, упражнявайте съзнателност заради собственото си спокойствие и собственото си щастие, но и заради другите хора. Защото ние имаме нужда от вашето спокойствие, от вашето състрадание, от вашето разбиране. Затова трябва да бъдем съзнателни като индивиди, но и като общност, като семейство, като народ.
____________
* В оригинала на английски: mindfulness - внимателност.


Вижте от същия автор: Четирите аспекта на любовта и Ходеща медитация


 .