29 май 2012

Снимки от Израел - Йерусалим - Елеонския хълм

Елеонският хълм (или планина) е разположен от източната страна на старите градски стени на Йерусалим и отделен от града чрез долината Кедрон. Другото му име е „Маслинена планина“, което всъщност е превод на името Елеонска, понеже някога на него е имало маслинови гори а на гръцки елеон е маслинена градина.

Поглед към Йерусалим


Църквата "Отче наш"


Гетсиманската градина


Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша; не обаче, както Аз искам, но както Ти искаш. Матей 26:39


Базиликата на агонията (Църквата на всички нации)


Храм "Успение Богородично" в Сион (хълм в югозападната част на Йерусалим, на който се е издигала старата крепост на града). Йерусалимската Света Богородица - една от най-известните икони.


30  снимки от Йерусалим - Елеонския хълм можете да видите тук. . 

23 май 2012

Снимки от Израел - Витлеем

Витлеем е родното място на Иисус Христос.

Площадът пред входа на базиликата "Рождество Христово".


Олтарът на базиликата


Една от колоните.


Добре запазени останки от оригиналния мозаечен под от четвърти век


Витлеемската Света Богородица - една от най-известните икони


Сребърна звезда в Пещерата на Рождеството указва мястото, където е роден Иисус.

 . 

22 май 2012

Снимки от Израел - Кумран

В пещера над Мъртво море през 1947 г. е открита най-вълнуващата археологическа находка от двадесети век. Двама млади бедуини-овчари, търсещи изгубена коза, случайно намират скрити в глинени съдове древни ръкописи.

Входа на музея "Тайната на Кумран".


Делвите, в които са намерени ръкописите.


Членове на Бялото братство - Есеите, по време на вечеря.


Пещерата.


Поглед към Мъртво море.


25  снимки от Кумран можете да видите тук. . 

16 май 2012

Снимки от Израел - Капернаум

Капернаум в началото на н.е. е богат еврейски град, разположен на брега на Галилейското езеро. Тук Иисус среща първите си ученици - Петър, Андрей, Яков, Йоан, Матей.


Паметник на  Свети Петър. Зад него се вижда църква, в основите на която е реставрирана част от къщата му, където често е отсядал Иисус.


Останки от Бялата Синагога на Капернаум, в която е проповадвал Иисус.


Мелница за брашно от онова време.


Галилейското езеро при Капернаум...

и рибата на Свети Петър, предложена за обяд в местно ресторантче.
 . 

15 май 2012

Снимки от Израел - Табха

Табха е местност на северния бряг на Галилейското езеро. Тук се намира Планината на Блаженствата, където Иисус произнася прочутата Си Проповед. За да отбележи това събитие, е построена осмоъгълната Църква на Блаженствата.

На големи стъклописи върху стените могат да се прочетат осемте Блаженства (Матей 5:3-10):
Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.
Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.
Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.
Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани.
Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии.
Блажени гонените заради правдата, защото тяхно е царството небесно.

Куполът на църквата олицетворява Царството Небесно.


На това място Иисус нахранил 5000 души с пет хляба и две риби.


Някъде тук, на брега на езерото, Иисус се е появил за трети път след Възкресението Си. Той обядвал заедно с учениците си и дал първенство на Симон Петър с думите: "Паси овцете ми."

60 снимки от Табха можете да видите тук. . 

Алберт Айнщайн - мисли за БогаНемският физик Алберт Айнщайн (1879-1955) получава Нобеловата награда за 1921 г. "за своя принос към теоретичната физика и в частност за откриването на законите за фото-електричния ефект". Айнщайн е един от основателите на модерната физика и създател на Теорията на относителността. Той е професор по физика в университетите в Цюрих, Прага, Берн, Берлин и Принстън (Ню Джърси). Айнщайн бе избран за "Личност на второто хилядолетие" (Ройтерс, декември 2000).


"Аз искам да знам как Бог е сътворил този свят. Аз не се интересувам от този или онзи феномен, от спектъра на този или онзи елемент. Аз искам да узная мислите на Бога; всички останали неща са детайли."
- - -
Айнщайн описва неспособността на човешкия ум да разбере същността на Бога чрез следното сравнение:
"Ние хората сме в позицията на едно малко дете, което влиза в огромна библиотека, пълна с книги, написани на множество различни езици. Детето осъзнава, че някой трябва да е написал тези книги. Но то не знае как. То не разбира езиците, на които те са написани. Детето смътно се досеща, че има някакъв тайнствен ред, според който са подредени книгите, но то не знае какъв е този ред.
Според мен точно такова е отношението дори на най-интелигентното човешко същество спрямо Бога. Ние виждаме, че Вселената е чудесно подредена и че се подчинява на някакви закони, но само смътно разбираме тези закони. Нашите ограничени умове не могат да схванат тайнствената Сила, която движи космическите съзвездия."
- - -
"Ако от Юдаизма на пророците и от Християнството, както то беше проповядвано от Иисус Христос, се премахнат всички по-късни наслоения, светът ще придобие едно учение, което е способно да излекува всички социални злини на човечеството. Всеки човек с добра воля е длъжен постоянно в своя малък свят да се стреми да превърне това чисто хуманно учение в една жива сила дотолкова, доколкото може."
- - -
"И все пак, различията между евреите и християните не бяха ли преувеличени от фанатици и от двете страни? Всички ние живеем под благоволението на Бога и притежаваме почти еднакви духовни способности. Евреин или неевреин, роб или свободен - всички ние принадлежим на Бога." 
- - -
"Колкото по-дълбоко човек прониква в тайните на природата, толкова по-голяма става неговата почит към Бога." 
- - -
Учените и философите често сравняват всичко, сътворено от Бога, с часовник, а самия Бог - с часовникар, който създава и поддържа сложния часовников механизъм. И все пак, човешкото мислене е твърде ограничено, за да може да си представи неограничения Творец на Вселената. В тази връзка Айнщайн казва:
"Разглеждам една картина, но моето въображение не може да пресъздаде външността на нейния творец. Гледам един часовник, но не мога да си представя как изглежда часовникарят, който го е създал. Човешкият разум не е способен да възприема четири измерения, как тогава е възможно да разберем Бога, за Когото хиляда години и хиляди измерения са като едно?"
- - -
"Всеки, който се занимава сериозно с наука, постепенно се убеждава, че един Дух се проявява в законите на Вселената; Дух, Който е безкрайно по-могъщ от духа на човека и пред лицето на Когото ние, с нашите скромни възможности, трябва да се смирим. По този начин научните изследвания водят към едно специфично религиозно чувство, което е твърде различно от наивната религиозност."
- - -
"Най-прекрасната и най-дълбинната емоция, която можем да преживеем, е усещането за мистичното. То посява семената на всяка истинска наука. Този, който не познава това усещане, който е загубил способността си да се възхищава и да благоговее, прилича на жив мъртвец. Дълбоката емоционална увереност в съществуването на една Върховна Разумна Сила, която разкрива себе си в неразгадаемата Вселена, формира моята представа за Бога."
- - -
"Най-висшият идеал за нашите стремежи и възгледи ни е даден в Юдео-Християнската религиозна традиция. Това е една изключително висока цел, която ние, с нашата немощ, можем да постигнем само отчасти, но тя дава твърда и сигурна основа на нашите стремежи и убеждения."
- - -
"Колкото повече се занимавам с наука, толкова повече аз вярвам в Бога."
- - -
"Моята религиозност се състои в едно смирено възхищение пред безкрайно възвишения Дух, Който разкрива себе си в онази малка част от реалността, която ние, с нашия немощен и преходен ум, едва успяваме да опознаем." 
- - -
"Очевидна е хармонията в космоса, която аз, с моя ограничен човешки ум, успявам да схвана, но въпреки това, все още има хора, които казват, че Бог не съществува. А това, което наистина ме вбесява, е фактът, че тези хора твърдят, че аз поддържам техните възгледи."
- - -
В една своя статия Айнщайн изразява идеите си за Бога и религията, но впоследствие той е критикуван както от фанатични атеисти, така и от религиозни фанатици. В отговор на тези критики Айнщайн казва:
"Ето ги и фанатичните атеисти, чиято нетолерантност е от същия вид като нетолерантността на религиозните фанатици и произлиза от същия източник. Атеистите са като роби, които все още усещат тежестта на веригите си, вериги, които те са отхвърлили след мъчителна борба. Атеистите са същества, които поради злобата си срещу традиционната религия - т.нар. "опиум за народите" - не могат да изтърпят музиката на небесните сфери. Но Чудото на природата не става по-малко поради факта, че едни или други хора са неспособни да го схванат чрез стандартите на човешките цели и човешките нрави."
- - -
"Усърдната интелектуална работа и изследването на сътворената от Бога природа са двата ангела, които ме водят през всички трудности на този живот и ми дават утеха, сила и безкомпромисна непреклонност."
- - -
"Що се отнася до духа, който формира модерните научни изследвания, аз смятам, че най-проницателните размишления в сферата на науката произлизат от едно дълбоко религиозно чувство и че без това чувство тези размишления биха били безплодни. Аз вярвам също, че тази религиозност, която се изявява днес в научните изследвания, е единствената творческа религиозна активност на нашето време."
- - -
Книгата на атеиста Емил Лудвиг, описваща живота на Иисус, е оценена от Айнщайн като повърхностна и неправдоподобна. В едно интервю за американско списание през 1929 г. Айнщайн изразява своето отношение към Иисус Христос:
"- До каква степен сте повлиян от Християнството?
- Като дете аз изучавах Библията и Талмуда. Аз съм евреин, но съм очарован от лъчезарната личност на Иисус от Назарет.
- Чели ли сте книгата на Емил Лудвиг за Иисус ?
- Книгата на Емил Лудвиг е повърхностна. Иисус е твърде колосален в сравнение с писанията на разни празнодумци, колкото и хитри да са те. Никой не може да унищожи Християнството с остроумни фрази.
- Вие смятате ли, че Иисус е историческа личност?
- Безспорно! Невъзможно е човек да чете Евангелията, без да почувства реалното присъствие  на  Иисус. Неговата личност пулсира във всяка дума. Не е възможно един мит да бъде изпълнен с толкова живот."

По "50 Нобелови лауреати и други велики учени за вярата си в Бога".

Вижте също: Айнщайн за себе си | Айнщайн за човека | Айнщайн за живота и смъртта | Айнщайн за Бог


 . 

14 май 2012

Снимки от Израел - Галилейското езеро

Галилейското езеро се намира на 210 м. под морското равнище. В Израел твърдят, че приличало на цигулка. Река Йордан се влива от север и изтича от юг към Мъртво море.

Корабчето не вдъхва много доверие (неволни асоциации с Охридското езеро).

Красив изглед към Тиберия.

В далечината се вижда Капернаум.

Вълнуващо е да си на мястото, където Иисус е ходил по водата...
 .