11 юни 2018

Защо духовността е свързана с удовлетвореността от живота?Духовността, в нейната най-чиста форма, не е бягство от света, а по-богато взаимодействие с него.
Духовността дава възможност на хората да видят повече неща в света и в другите хора. Не е изненада, че това води до по-дълбоко чувство на задоволство. Ново проучване на Института за изследване на религиите (ИИР) установи, че по-високите нива на духовност са тясно свързани с по-пълна удовлетвореност от живота.

Като човек на вярата, опитът ми с организираните религии се е ограничавал с течение на времето. И все пак винаги съм оценявал как духовността в различните традиции задълбочава състраданието и етичността. Дори след като религиозният пейзаж в Съединените щати бързо се промени, значението на духовността не се ограничава. Сега има повече доказателства в това отношение.

ИИР и щатският университет във Флорида съвместно проведоха национално проучване, което измерва духовността чрез самооценка на преживяванията и личното отношение към религията. Като правят това разграничение, те могат да хвърлят повече светлина върху явлението "духовни, но не религиозни" американци.

Оказва се, че близо един от всеки пет американци е духовен, но не религиозен. И важното е, че има някои значителни разлики между тези, които са духовни, и тези, които не са. Например, по-висок процент от тези, които са духовни (независимо дали са религиозни или не), се чувстват вдъхновени, докато извършват дейности като слушане на музика или четене на книга.

Това може да изглежда като странно отклонение, докато човек не помисли за основното значение на духовността. Равин Абрахам Джошуу Хешел каза: "Нашата цел трябва да бъде да живеем в радикален удивление ... да ставаме сутрин и да гледаме на света по начин, който не приема нищо за даденост. Всичко е феноменално; всичко е невероятно. Никога не третирайте живота небрежно. Да бъдеш духовен е да бъдеш изумен."

Духовността, в нейната най-чиста форма, не е бягство от света, а по-богато взаимодействие с него. За разлика от редукционистичното настроение, което свива света до рационалното и емпиричното, духовната нагласа приема, че често качеството е по-важно от количеството.

В основата на духовността е латинския термин spiritualis, "отнасящ се до дъха, дишането, вятъра или въздуха". Духовността е съвкупност от всекидневни преживявания. Не става дума за нещо фантастично, а за осветляването на обикновените неща.

Може би затова суфисткият поет Руми остава толкова популярен. Вдъхновен от виждането на Божествената Любов в дъното на цялото творение, способността му да осветлява човешката любов и преживяване чрез думи продължава да привлича читателите.

Духовността променя начина, по който виждате и третирате другите. Според проучването на ИИР, духовните американци действат по-често от алтруистични подбуди.

Това има смисъл. По-широкото виждане за света и хората около вас вероятно ще доведе до по-дълбоко удовлетворение. ИИР установи, че духовните американци демонстрират по-високо ниво на удовлетвореност по редица критерии като личното здраве, семейния живот и качество на живот в местната общност.

Всичко това не отрича възможността определени форми на духовност, включително религията, да станат токсични. Някои хора са преподавали духовност, която насърчава срама, омразата и изкривената представа за другите.

Не е случайно, че историята е пълна с жени мистици, чиито блестящи прозрения са били отхвърлени. Духовността може да даде възможност на мощни форми на съпротива в един свят, който ви учи да виждате нещата по определен начин. Монахинята Хуана Инес де ла Крус е казала: "Човек може да философства, докато приготвя вечерята."

Духовността е съществувала, откакто съществува човека, още преди съвременните методи да демонстрират своите положителни въздействия или взаимоотношения. И ако нашият вид и нашата планета имат бъдеще, ние ще продължим да се нуждаем от духовност, за да намираме по-дълбок смисъл във всичко, което правим. .