20 юли 2021

Удивителна благодат


Джон Нютън Джон Нютън е роден в Лондон през 1725 год. 
Служи в Кралския флот, след което работи като моряк на кораби за превоз на роби от Западна Африка. През 1748 год., по време на силна буря, при която корабът едва не потъва, той започва силно да се моли на Бог и впоследствие преживява духовно преобразяване. 
 
Става свещеник и в късните години на живота си пише песента Удивителна благодат (Amazing Grace), която се превръща в един от най-известните християнски химни на човечеството.
 

Ето нотите и текста на английски и български:


Amazing Grace

  
Amazing grace
How sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now I'm found
Was blind, but now I see

'Twas grace that taught my heart to fear
And grace my fears relieved
How precious did that grace appear
The hour I first believed

My chains are gone
I've been set free
My God, my Savior has ransomed me
And like a flood, His mercy rains
Unending love, Amazing grace

The Lord has promised good to me
His word my hope secures
He will my shield and portion be
As long as life endures

The Earth shall soon dissolve like snow
The sun forbear to shine
But God, Who called me here below
Will be forever mine

I once was lost, but now I'm found
Was blind, but now I see.
Удивителна благодат
Колко сладък е звукът,
който спаси грешник като мен.
Някога аз бях изгубен, но сега съм намерен,
бях сляп, но сега вече виждам.
Това беше благодат, която научи сърцето ми да се страхува
И благодат, която облекчи страховете ми.
Колко ценна се появи тази благодат
в часа, в който за първи път повярвах.
Веригите ми ги няма
Освободен съм
Моят Бог, моят Спасител ме изкупи
И като поток Неговата милост се излива. Безкрайна любов, Удивителна благодат.
Господ ми е обещал добро
Неговото слово ми дава надежда.
Той ще бъде моят щит и съдба
До края на живота ми.

Земята скоро ще се разтопи като сняг
Слънцето ще спре да свети
Но Бог, Който ме повика тук долу
ще бъде завинаги с мен.
Някога аз бях изгубен, но сега съм намерен,
бях сляп, но сега вече виждам.
 
 
На 16.04.2020 год., когато светът беше скован от Ковид, великият Андреа Бочели изпя този химн пред катедралата Дуомо в Милано.

 
 .