08 ноември 2019

Ангелите


Ангел (от гръцки άγγελος – вестител, посланик) е свръхестествено, безсмъртно, разумно същество, изразяващо волята на Бога и притежаващо нечовешки умения и възможности (способност да бъде невидим, способност да лети, ясновидство и пр.) 

Според Светото Писание ангелите са духовни същества, създадени от Бога като по-висши от човека. Някои от тях Му остават верни и изпълняват волята Му, а други проявяват неподчинение, изгубили са святото си положение и сега се противопоставят на Неговите дела. Първите наричаме Добри ангели, а вторите - Зли ангели.

Добрите ангели могат да бъдат разделени в три групи.

В първата група са:

Серафими - стоят най-близо до своя Творец. Думата означава "пламенен, огнен, горящ". Те са шестокрили, закриват с крилата лицата си, не смеейки да погледнат Бог и с благоговение пеят "Свет, свет, свет е Господ Саваот!" (Ис. 6:3).

Херувими - проникват в Божествените тайни и помагат на хората да познаят Бога. Думата означава "обилие на познания, излияние на премъдростта".

Престоли - въздигат човеците от земното към Небесното, помагат им да почувстват Божието величие. Чрез Престолите се проявява Божието правосъдие на земята.

Във втората група са:

Господства - преподават силата за мъдро управление на поставените на земята от Бога власти. Учат ни да владеем чувствата, да смиряваме в себе си непотребните желания и страсти, да подчиняваме плътта на духа, да господстваме над своята воля и да бъдем по-горе от всяко изкушение.

Сили - вършат велики чудеса и преподават благодат на чудотворство на достойните Божиите угодници, за да могат те да вършат чудеса, да изцеляват всяка болест и предвъзвестяват бъдещето. Помагат и на отрудените и обременени човеци в носенето на послушанието, носят немощите на немощните, укрепяват всеки човек в търпението, та той да не изнемогва в скърбите, но с твърд дух и мъжествено да претърпява всички беди и със смирение да благодари на Бога, Който всичко устройва за наша полза.

Власти - имат власт над дявола, да усмиряват силата на бесовете, да отблъскват изкушенията, с които те нападат човеците и да не допускат бесовете да причиняват на когото и да било вреда в такава степен, в каквато те биха желали. Властите утвърждават добрите подвижници в духовните подвизи и трудове. А на борещите се със страстите и похотите помагат да прогонват злите помисли, вражеските внушения и да побеждават дявола.

В третата група са:

Началства - началстват над природата: водата, огъня, вятъра, животните и растенията, а също и над цели народи. Всяко царство, племе и народ имат за себе си - от небесния чин на началствата - специален закрилник и управител на своята страна. Отговарят за своя народ пред Бога.

Архангели - учители небесни. Помагат на хората в избора на път в живота, съгласно Божията воля. Първостепенно място сред тях заема архангел Михаил (означава "Който е като Бог"). В Библията е наречен "Вожд на войнството Господне", тъй като под неговото предводителство небесните сили побеждават дявола. Архангел Гавриил ("Сила Божия") също се посочва в библейските книги (Дан. 8:16, Лука 1:19). Той е известен като вестител на тайните Божии. Възвестява на свещеника Захария за раждането на Свети Йоан Кръстител (Лука 1:19) и на Дева Мария за зачатието и раждането на Иисус Христос (Лука 1:26-38).

Ангели - те са най-близо до хората. Възвестяват Божиите тайни и намерения, свързани с отделните хора и ни учат да живеем добродетелно и праведно. Те са поставени, за да пазят, ръководят, защитават всекиго от нас, вярващите и никога да не ни оставят, дори и да сме съгрешили. Всякога са готови да ни помогнат, стига само ние да пожелаем това. Според учението на Православната църква всеки човек има свой ангел-пазител, който невидимо пребъдва с него от люлката до гроба, помага му в доброто и го предпазва от злото.

Всички ангели били сътворени добри, те обичали и слушали Бога, докато в духовния свят не станала страшна катастрофа.

Злите (падналите) ангели се наричат също демони.

Паднал ангел според християнските учения е ангел, първоначално част от безгрешните ангели, но или отвлечен от Сатаната или разбунтувал се, който престава да служи на Бога и става слуга на злото. Падналите ангели се борят с църквата, извършват злини, изкушават хората и ги подтикват към грях. Тях ги чака ада и вечен огън.

Пръв сред тях е Сатана или Дявол.

Други демони, свързвани със седемте смъртни гряха са: Асмодей - с похотта, Велзевул - с лакомията, Мамон - с алчността, Белфегор - с леността, Сатана - с гнева, Левиатан - със завистта и Луцифер - с гордостта.


Източник: Уикипедия.


 .