20 май 2019

Митарства и смъртни грехове


Митарство (мъчнотия, спънка, пречка, препятствие; митнически пост, на английски: aerial tollhouse) е представа за прехода на душата към отвъдното след смъртта. В православната църква се свързва най-вече с апокрифа „Митарствата на блажена Теодора“, където се описват изпитанията на грешната душа, която преминава през различните (20 на брой, в някои местни традиции и повече) митарства, където бива изпитвана за различни грехове, извършени приживе. В тази представа демоните претендират за душата, като посочват нейните грехове, а ангелите са нейни застъпници, като напомнят на демоните за добрите дела и добродетелите ѝ (Уикипедия).

Стенопис с 20-те митарства има на една от външните стени на храма в Рилския манастир.


Двадесетте митарства са:

1. Греховете на словото: многословие, пустословие, празнословие, сквернословие, насмешки, кощунство, пеене на песни и страстни химни, безчинни възклицания, смях, кикот.

2. Лъжата: всяка лъжа, нарушение на клетва, излишно призоваване на Божието име, неизпълнение на обетите, дадени пред Бога, премълчаване на греховете пред духовника на изповед.

3. Клеветата: оклеветяване на ближния, осъждането му, унищожаването му, обезславянето му, ругатни, насмешки при забравяне на собствените прегрешения и недостатъци и невнимание към тях.

4. Чревоугодието: преяждане, пиянство, хранене без молитва, нарушаване на постите, сластолюбие, пресищане, пиршества - всички видове чревоугодие.

5. Леността: леност и нерадение (безгрижие) в служенето на Бога, оставяне на молитвата, тунеядство; наемници, изпълняващи задълженията си небрежно.

6. Кражбата: всякакво присвояване - грубо или благовидно, явно или тайно.

7. Сребролюбието и скъперничеството.

8. Лихварството: лихвари, рушветчии и присвоители на чуждото.

9. Неправдата: неправдиви съд, мярка, тежест и всички други неправди.

10. Завистта.

11. Гордостта: гордост, тщеславие, самомнение, самовъзвеличаване, непочитане на родителите, духовниците и гражданската власт, неподчинение и непослушание.

12. Яростта и гнева.

13. Злопаметността.

14. Убийството.

15. Магьосничеството: чародейство; прелъстяване; правене на отрови, заклинания и магии; призоваване на духове.

16. Блудството: всичко, което се отнася към тази сквернота: мисли, желания, дела; блуд на лица несвързани с тайнството на брака; наслада от греховете, сладострастни гледки; скверни осезания и докосвания.

17. Прелюбодеянието: несъхраняване на съпружеската вярност, блудни нападения на лица, посветили се на Бога.

18. Содомията: противоестествени блудни грехове и кръвосмещения.

19. Ересите: лъжливи мъдрувания, съмнения във вярата, отстъпления от православната вяра, богохулство.

20. Немилосърдието и коравосърдечието: немилосърдие, жестокост.


Седемте смъртни гряха и съответстващите им добродетели са:


ГряхДемонДобродетел
ПохотАсмодийЦеломъдрие
ЛакомияВелзевулЛишение
АлчностМамонЩедрост
ЛеностБелфегорТрудолюбие
ГнявСатанаТърпение
ЗавистЛевиатанДобродушие
ГордостЛуциферСмирение


Източник: Уикипедия


 . 

03 май 2019

Евангелските блаженства


Евангелските блаженства 
са изречени публично 
от Иисус Христос 
при Проповедта му на планината.

В Евангелие от Матей (Мат. 5:1-12) се казва:
Като видя народа, Иисус се възкачи на планината; и когато седна, учениците Му се приближиха до Него.
И Той, като отвори устата Си, поучаваше ги и казваше:

Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.
Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.
Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.
Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани.
Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии.
Блажени гонените заради правдата, защото тяхно е царството небесно.
Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каква и да е лоша дума заради Мене.
Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата; 
тъй бяха гонени и пророците, които бяха преди вас.

За разлика от Десетте Божи заповеди от Стария завет, в които бог Йехова заповядва какво НЕ трябва да се прави, в Евангелските блаженства Иисус ни учи как трябва да живеем, за да влезем в Небесното царство.

Впрочем, Проповедта на планината продължава със следните разтърсващи поучения (Мат. 5:13-48):

Вие сте солта на земята. Но, ако солта изгуби сила, с какво ще се направи солена? Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпче от човеците.
Вие сте светлината на света. Не може се укри град, който стои навръх планина.
Нито запалят светило и го турят под крина, а на светилник, и свети на всички вкъщи.
Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят Небесния ваш Отец.
Не мислете, че съм дошъл да наруша закона или пророците: не да наруша съм дошъл, а да изпълня.
Защото, истина ви казвам: докле премине небето и земята, ни една йота, или една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.
И тъй, който наруши една от най-малките тия заповеди и тъй поучи човеците, той най-малък ще се нарече в царството небесно; а който изпълни и поучи, той велик ще се нарече в царството небесно.
Защото, казвам ви, ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в царството небесно.
Слушали сте, че бе казано на древните: "не убивай; а който убие, виновен е пред съда".
Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, виновен ще бъде пред съда, а който каже на брата си: "рака", виновен ще бъде пред синедриона; а който пък каже: "безумнико", виновен ще бъде за геената огнена.
И тъй, ако принасяш дара си на жертвеника, и там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си там пред жертвеника и иди първом се помири с брата си, и тогава дойди и принеси дара си.
Помирявай се с противника си скоро, докле си още на път с него към съдилището, за да не би някак противникът ти да те предаде на съдията, а съдията да те предаде на слугата и да бъдеш хвърлен в тъмница;
истина ти казвам: няма да излезеш оттам, докле не върнеш и последния кодрант.
Слушали сте, че бе казано на древните: "не прелюбодействувай".
Аз пък ви казвам, че всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си.
И ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в геената огнена.
И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и я хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в геената.
Казано бе също: "ако някой напусне жена си, нека й даде разводно писмо".
Аз пък ви казвам: който напусне жена си, не поради прелюбодеяние, той я прави да прелюбодействува; и който се ожени за напусната, той прелюбодействува.
Слушали сте още, че бе казано на древните: "клетва не престъпяй, а изпълнявай пред Господа клетвите си".
Аз пък ви казвам: да се не кълнете никак: ни в небето, защото е престол Божий;
ни в земята, защото е подножие на нозете Му; ни в Йерусалим, защото е град на великия Цар;
ни в главата си се кълни, защото не можеш направи ни един косъм бял или черен.
Но думата ви да бъде: да, да; не, не; а каквото е повече от това, то е от лукавия.
Слушали сте, че бе казано: "око за око, и зъб за зъб".
Аз пък ви казвам: да се не противите на злото. Но, ако някой ти удари плесница по дясната страна, обърни му и другата.
И на тоя, който поиска да се съди с тебе и да ти вземе ризата, дай му и горната дреха.
И който те принуди да вървиш с него една миля, върви с него две.
Томува, който ти проси, давай, и не се отвръщай от оногова, който ти иска назаем.
Слушали сте, че бе казано: "обичай ближния си, и мрази врага си".
Аз пък ви казвам: обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви проклинат, добро правете на ония, които ви мразят, и молете се за ония, които ви обиждат и гонят,
за да бъдете синове на вашия Отец Небесен; защото Той оставя Своето слънце да грее над лоши и добри, и праща дъжд на праведни и неправедни.
Защото, ако обикнете ония, които вас обичат, каква вам награда? Не правят ли същото и митарите?
И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не постъпват ли тъй и езичниците?
И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец.


= = =

The Beatitudes

He said:

Blessed are the poor in spirit,
    for theirs is the kingdom of heaven.
Blessed are those who mourn,
    for they will be comforted.
Blessed are the meek,
    for they will inherit the earth.
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness,
    for they will be filled.
Blessed are the merciful,
    for they will be shown mercy.
Blessed are the pure in heart,
    for they will see God.
Blessed are the peacemakers,
    for they will be called children of God.
Blessed are those who are persecuted because of righteousness,
    for theirs is the kingdom of heaven.

Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you. . 

16 април 2019

Нотр Дам


Катедралата "Нотр Дам дьо Пари" или "Парижката Света Богородица"
е един от символите на Париж и Франция.


Имах щастието да я посетя на 1 и 2 април т. г.


Фотоалбум с 30 снимки можете да разгледате тук...


Снощи светът стана свидетел на опустошителен пожар, който унищожи голяма част от катедралата.Не намирам думи, с които да опиша болката, която изпитвам... . 

25 март 2019

100-те най-влиятелни живи духовни личности (2019 г.)Английското списание
Watkins Mind Body Spirit 

публикува за девета поредна година

Списък на 100-те живи
духовни личности,

оказващи най-голямо влияние

върху духовното развитие

на човечеството през 2019 г.
Ето оригиналния списък с имената на английски:

1 Pope Francis
2 Oprah Winfrey
3 Dalai Lama
4 Eckhart Tolle
5 Desmond Tutu
6 Rhonda Byrne
7 Edith Eger
8 Alejandro Jodorowsky
9 Neale Donald Walsch
10 Julia Cameron
11 David Lynch
12 Russell Brand
13 Sam Harris
14 Ken Wilber
15 Tony Robbins
16 Thich Nhat Hanh
17 Paulo Coehlo
18 Deepak Chopra
19 Teal Swan
20 Steve Taylor
21 Sadhguru (Jaggi Vasudev)
22 Gabor Maté
23 Arianna Huffington
24 Alice Walker
25 Matthew Fox
26 Fethullah Gülen
27 Brian Weiss
28 Brené Brown
29 Iyanla Vanzant
30 Bob Dylan
31 Elizabeth Gilbert
32 Gabrielle Bernstein
33 Byron Katie
34 Marianne Williamson
35 Sri Sri Ravi Shankar
36 Ruby Wax
37 Mooji
38 Ram Dass
39 Esther Hicks
40 Amma
41 Francis Chan
42 Robin Sharma
43 Don Miguel Ruiz
44 Jon Kabat-Zinn
45 James Lovelock
46 Erich von Däniken
47 Clarissa Pinkola Estés
48 Vandana Shiva
49 Rupert Sheldrake
50 Michael Bernard Beckwith
51 Rob Bell
52 Graham Hancock
53 Hamza Yusuf
54 Thomas Moore
55 Justin Welby
56 Martin Seligman
57 Richard Bach
58 Abdullah II of Jordan
59 Rowan Williams
60 Karen Armstrong
61 Alex Grey
62 Robert Thurman
63 Pema Chödrön
64 Ervin Laszlo
65 Prem Rawat
66 Andrew Weil
67 Richard Rohr
68 Daniel Goleman
69 Gary Snyder
70 Jack Canfield
71 Eben Alexander
72 Dan Millman
73 Daisaku Ikeda
74 Andrew Forrest
75 Anita Moorjani
76 Gregg Braden
77 Ajahn Brahm
78 Bruce Lipton
79 Stanislav Grof
80 Zainab Salbi
81 Daniel Pinchbeck
82 Robert Bly
83 Sherin Khankan
84 Jack Kornfield
85 Satish Kumar
86 Caroline Myss
87 Adyashanti
88 Starhawk
89 David Frawley
90 Elaine Pagels
91 Richard Rudd
92 Daniel J. Siegel
93 Tara Brach
94 Elizabeth Lesser
95 Lee Carroll
96 David Deida
97 James Redfield
98 Lorna Byrne
99 Vadim Zeland
100 Sharon Salzberg


Оригиналната публикация можете да прочетете тук...

Списъка на 100-те най-влиятелни живи духовни личности за други години можете да видите тук...


 .  

29 януари 2019

Спасението - призоваване, обръщение и новорождение


По "Християнско богословие"
на Милард Ериксън

Спасението се състои от три стъпки: призоваване, обръщение и новорождение. Чрез Светия Дух Бог приканва невярващия към спасение. Откликът на човека на този призив налага отвръщане от греха и насочване към вяра в Христос. Вярата включва и доверяване. Бог отвръща на тази готовност с обновяване на личността за нов живот в Христос. Като хора, ние можем само да застанем в благоговение пред Божието дело по нашето спасение и обновление като извисени духовни същества.

Следствия от призоваването, обръщението и новорождението

1. Човешката природа не може да бъде променена от социалните реформи или образованието. Трябва да се преобрази от свръхестественото дело на Триединния Бог.

2. Никой не може да предскаже или контролира кога и кой ще преживее новорождение. Това е изцяло Божие дело; дори обръщението зависи от Неговото ефективно призоваване.

3. Започването на християнския живот изисква от човека признаване на неговата собствена греховност и решимост да изостави егоистичния си начин на живот.

4. Спасителната вяра изисква коректно становище относно Божията природа и извършеното от Него дело. Правилното становище обаче не е достатъчно. Трябва да е налице също и активна всеотдайност на личността по отношение на Бога.

5. Обръщението на една личност може да бъде коренно различно от това на друга. Истински важното е да има искрено покаяние и вяра.

6. Новорождението не се чувства, когато се появи. Вместо това, то удостоверява своето присъствие чрез формирането на нова чувствителност по духовните въпроси, нова насока в живота и нарастваща способност да се следва Христос.


 . 

25 януари 2019

Блогът "Среща с духовното" стана на 10 години


Скъпи приятели,

Днес блогът "Среща с духовното" става на 10 години!

Първият ми пост беше "Безусловната любов" - на 25 януари 2009 год.

Към днешна дата в блога има 363 публика-ции и всички те съдържат ключовата дума ЛЮБОВ.

Следващи ключови думи (по брой използване) са: духовност (272), пробуждане (224), щастие (219), осъзнаване (195), присъствие (185), покой (176), радост (162), просветление (153), светлина (129) и т.н.

Това дава доста точна представа за съдържанието на блога.

Най-посещавани публикации в блога до днес са:

Луиз Хей - 101 мощни мисли за живот - 170000

Антоан дьо Сент-Екзюпери - Молитва - 52000

Петимата тибетци - 50000

Далай Лама - мисли - 36000

Петър Дънов, цитиран в разговор между Екхарт Толе, Уейн Дайър и Дийпак Чопра - 21500

Петър Дънов за прераждането и кармата - 20500

Карта на съзнанието - 18200

Индийски будистки учител обяснява как да победите негативното мислене в 5 прости стъпки - 16000

Не обръщайте внимание на това, което се случва - 13600


45 житейски урока - 13200 и т.н.

Общият брой показвания към този момент е 2 139 095 (броячът е в долния ляв ъгъл).

Дължа благодарност за основната част от трафика на Фейсбук (~75%) и Гугъл.

Във ФБ поддържам страница Среща с духовното, където поствам част от публикациите в блога.

Ще продължавам да пиша в блога "Среща с духовното" с радост - колкото време е отредил Той.

Сърдечно благодаря на всички читатели!


.