08 ноември 2019

Ангелите


Ангел (от гръцки άγγελος – вестител, посланик) е свръхестествено, безсмъртно, разумно същество, изразяващо волята на Бога и притежаващо нечовешки умения и възможности (способност да бъде невидим, способност да лети, ясновидство и пр.) 

Според Светото Писание ангелите са духовни същества, създадени от Бога като по-висши от човека. Някои от тях Му остават верни и изпълняват волята Му, а други проявяват неподчинение, изгубили са святото си положение и сега се противопоставят на Неговите дела. Първите наричаме Добри ангели, а вторите - Зли ангели.

Добрите ангели могат да бъдат разделени в три групи.

В първата група са:

Серафими - стоят най-близо до своя Творец. Думата означава "пламенен, огнен, горящ". Те са шестокрили, закриват с крилата лицата си, не смеейки да погледнат Бог и с благоговение пеят "Свет, свет, свет е Господ Саваот!" (Ис. 6:3).

Херувими - проникват в Божествените тайни и помагат на хората да познаят Бога. Думата означава "обилие на познания, излияние на премъдростта".

Престоли - въздигат човеците от земното към Небесното, помагат им да почувстват Божието величие. Чрез Престолите се проявява Божието правосъдие на земята.

Във втората група са:

Господства - преподават силата за мъдро управление на поставените на земята от Бога власти. Учат ни да владеем чувствата, да смиряваме в себе си непотребните желания и страсти, да подчиняваме плътта на духа, да господстваме над своята воля и да бъдем по-горе от всяко изкушение.

Сили - вършат велики чудеса и преподават благодат на чудотворство на достойните Божиите угодници, за да могат те да вършат чудеса, да изцеляват всяка болест и предвъзвестяват бъдещето. Помагат и на отрудените и обременени човеци в носенето на послушанието, носят немощите на немощните, укрепяват всеки човек в търпението, та той да не изнемогва в скърбите, но с твърд дух и мъжествено да претърпява всички беди и със смирение да благодари на Бога, Който всичко устройва за наша полза.

Власти - имат власт над дявола, да усмиряват силата на бесовете, да отблъскват изкушенията, с които те нападат човеците и да не допускат бесовете да причиняват на когото и да било вреда в такава степен, в каквато те биха желали. Властите утвърждават добрите подвижници в духовните подвизи и трудове. А на борещите се със страстите и похотите помагат да прогонват злите помисли, вражеските внушения и да побеждават дявола.

В третата група са:

Началства - началстват над природата: водата, огъня, вятъра, животните и растенията, а също и над цели народи. Всяко царство, племе и народ имат за себе си - от небесния чин на началствата - специален закрилник и управител на своята страна. Отговарят за своя народ пред Бога.

Архангели - учители небесни. Помагат на хората в избора на път в живота, съгласно Божията воля. Първостепенно място сред тях заема архангел Михаил (означава "Който е като Бог"). В Библията е наречен "Вожд на войнството Господне", тъй като под неговото предводителство небесните сили побеждават дявола. Архангел Гавриил ("Сила Божия") също се посочва в библейските книги (Дан. 8:16, Лука 1:19). Той е известен като вестител на тайните Божии. Възвестява на свещеника Захария за раждането на Свети Йоан Кръстител (Лука 1:19) и на Дева Мария за зачатието и раждането на Иисус Христос (Лука 1:26-38).

Ангели - те са най-близо до хората. Възвестяват Божиите тайни и намерения, свързани с отделните хора и ни учат да живеем добродетелно и праведно. Те са поставени, за да пазят, ръководят, защитават всекиго от нас, вярващите и никога да не ни оставят, дори и да сме съгрешили. Всякога са готови да ни помогнат, стига само ние да пожелаем това. Според учението на Православната църква всеки човек има свой ангел-пазител, който невидимо пребъдва с него от люлката до гроба, помага му в доброто и го предпазва от злото.

Всички ангели били сътворени добри, те обичали и слушали Бога, докато в духовния свят не станала страшна катастрофа.

Злите (падналите) ангели се наричат също демони.

Паднал ангел според християнските учения е ангел, първоначално част от безгрешните ангели, но или отвлечен от Сатаната или разбунтувал се, който престава да служи на Бога и става слуга на злото. Падналите ангели се борят с църквата, извършват злини, изкушават хората и ги подтикват към грях. Тях ги чака ада и вечен огън.

Пръв сред тях е Сатана или Дявол.

Други демони, свързвани със седемте смъртни гряха са: Асмодей - с похотта, Велзевул - с лакомията, Мамон - с алчността, Белфегор - с леността, Сатана - с гнева, Левиатан - със завистта и Луцифер - с гордостта.


Източник: Уикипедия.


 . 

01 ноември 2019

Старият книжар


Всяка година на 1 ноември, Ден на народните будители, отдаваме почит към паметта на големите българи, далечни и близки строители на съвременна България (Уикипедия).

Мисля, че във всяко българско семейство има поне една личност, която с живота и примера си е помогнала за духовното израстване на поколенията след нея.

В моето семейство такава духовна личност беше дядо ми, Атанас Ангелов Дюлгеров Първи*.

Дядо Наси (както го наричахме всички), е роден през 1888 год. в гр. Свищов в семейството на богат търговец на зърнени храни (търговията по Дунава е била много активна). На 14-год. възраст постъпва във Военно на Негово Царско Височество Училище в София. 16-годишен се включва в Движението за освобождаването на Македония, където се запознава с Дамян Груев. Завършва Първа Софийска гимназия, след което семейството го изпраща да учи право в Женева - Швейцария. Да завърши му попречва обявяването на Балканската война - 1912-1913 год. Верен на патриотичния си дълг, той се чувствува задължен да прекъсне учението си и да се завърне в България, за да вземе участие във войната. През 1914 год. продължава образованието си в Париж, но на следващата година заедно с много родолюбиви младежи се завръща, за да вземе участие в Първата световна война.

След войната, през 1920 год. създава дърводелска фабрика, където работниците участват в управлението, като се опитва да приложи идеите на британския социален реформатор и утопист Робърт Оуен. По време на Голямата депресия в края на 30-те фирмите на семейство Дюлгерови фалират. След няколко тежки и гладни години, Атанас Дюлгеров става настоятел на дружеството за разпространение на вестници "Стрела" в Свищов. Твърде скоро представител-ството се развива и като добре уредена книжарница. По това време е открито и Висшето училище за стопански и социални науки "Димитър Ценов" в Свищов. Негов пръв ректор става свищовският адвокат Димитър Бъров, добър приятел на Атанас Дюлгеров. Постепенно книжарницата на дядо ми се превръща в интелектуален център, в който се събират, както професори, преподаватели в Академията, така и други свищовски интелектуалци - карикатуристът Александър Божинов, художниците Константин Щъркелов, Никола Танев, Петър Морозов и др. За културните интереси на Атанас Дюлгеров свидетелствува и оставената от него тетрадка с биографични данни и цитати от много известни писатели, поети, философи, художници и композитори.

Край на този щастлив за семейството период слага "светлата дата" 9 септември 1944 год. В началото на 1945 год. Атанас Дюлгеров е арестуван и отведен в участъка в Свищов. Тук е жестоко малтретиран, за да признае "престъпленията", в които са го обвинявали. С цел да избегне мъченията и направи абсурдни обвиненията, той възприема особена тактика. Признава всички престъпления и убийства в които го обвиняват. С този обвинителен документ от Свищов го изпращат в Плевенския затвор, сигурни, че там ще го изправят пред Народен съд с неизбежна смъртна присъда.

В Плевен бързо разбират абсурдността на тези обвинения и вместо пред Народен съд, го изпращат в концлагера в с. Видима - Троянско. След три месеца го освобождават и се завръща в Свищов. Конфискуват книжарницата и оставят семейството без никакви доходи. Все пак остава жив, за разлика от десетки свищовлии, в това число негови приятели и далечни роднини, издавени без съд и присъда в Дунава. На едни от първите "свободни" избори, организирани от "народната власт", на оградата на къщата ни изписват надпис: "Бай Танасе, ОФ влас(т) може и без твоя глас".

През 1951 год. се ражда неговият внук, Атанас Ангелов Дюлгеров Втори, който прекарва първите си пет години, обграден с много любов и грижи от дядо и две баби, докато родителите му се борят за оцеляване в Пловдив.

През 1965 год. с постановление на Министерския съвет се отпуска пенсия от 38 лева на участниците в Македоно-одринското опълчение. След многократно подаване на документи, в началото на 1967 год. такава пенсия получава и Атанас Дюлгеров. Три месеца по-късно, на 79-год. възраст, той напусна този свят.

За огромно мое съжаление, на тази незряла, 16-год. възраст, не успях да го оценя. Чак сега, вече пенсионер, връщайки се към семейните архиви, откривайки личния му дневник, разбирам каква личност сме имали в семейството.

Вечна му памет...

Едно от приятелските семейства на Атанас Дюлгеров, изселено от София в Свищов, заради "буржоазния" си произход, беше това на известния български писател Георги Данаилов. Той беше голям приятел на дядо ми и му посвети един разказ, който бих искал да споделя с вас.


=  =  =  


Старият книжар

Автор: Георги Данаилов


Това сега зими ли са! Едно време да видиш зима, ама зима! - от сняг нищо се не види. После в големите градове, в столицата зимата винаги е сива, мръсна, кишава, а в малкото старо градче тя е бяла, гальовна, на къщите им е уютно в снега, дървесата са обкичени в бели венци. И беше тихо от снега, хората пристъпваха безшумно, да се зададе отнякъде случайно някой сбъркан автомобил и той ще мине тихо, гузно по улицата и ще остави подире си бели, рохкави дири.
Снегът вали на едри снежинки, те се навират между клепките, докосват очите, потичат на сълзи, и мустаците на мъжете бухват побелели.

А аз съм тръгнал на гости. Вървя с ръце в джобовете, с вдигната яка, бързам с някакво радостно предусещане. Обичах този възрастен човек. Обичах дома му, макар че от него бе запазил една-единствена стая, в която живееше с добрата си кротка жена. Останалата част от къщата беше принуден да дава под наем, нямаше пенсия, не му се полагало. Отдавна му бяха взели книжарницата, отдавна бе разпродал останалите книги, но най-ценните, безценните беше запазил за себе си. Защото той не е търгувал с книгите, той ги обичаше и мъчеше да сподели тази своя обич с жадните за просветление. Познаваше литературата, беше влюбен в поезията и я помнеше:

Не говорите, что он умер, он живет,
пусть роза сорвана, цветок еще ухает,
Пусть жертвеник разбить, огонь еще пылает,
пусть арфа сломана, акорд еще рыдает...

Тези стихове, които той рецитираше, са се запазили в паметта ми, може и да ги бъркам, аз и до днес не знам, кой им е авторът...

Книжарят беше едно от тези чудеса, които само малкият град умее да приласкае и запази, големият ги уврежда и погубва.

И той с жена си, като нашето семейство, всяка неделя преди обяд точно в единадесет часа сядаха от двете страни на радиото, колко ли пъти поправяно, колко ли лампи сменяни, радиоветеран, инвалид отпреди войната. Той въртеше копчетата и сред пукот и пращене търсеше Букурещ, откъдето предаваха концерта на румънската филхармония. Обръснат, стегнат, удобно настанил се на стола, приготвил си цигарите, чаша кафе, слушаше, без да коментира.

Жена му, и тя спретната, с очила на носа, все пак, за да оползотвори времето, везеше покривчица. Понякога звуците от радиото затихваха, губеха се отвъд Дунава, после пак нахлуваха в стаята. Но той се радваше от музиката и нехаеше за техниката, която я възпроизвежда.

Беше дребен на ръст, с хубаво, умно лице, гъсти вежди и доброта в очите. Беше пъргав за седемдесетте си години и най-гостолюбивият човек, когото съм срещал до ден-днешен.
"Моят дом е отворен за вас през двадесет и четирите часа на денонощието."
Това не беше поетично преувеличение. Лично аз имах нахалството редовно да проверявам изявлението.

Промъквахме се двамата с Йони, понякога и с други приятели през смълчания двор. Вратата на къщата винаги беше отключена. Изкачвахме опипом дървени стълби. Вляво имаше коридорче. Тънка ивичка светлина проникваше от процепа на вратата.

Чукахме и влизахме.

Двамата седяха край масата. Тя плетеше, той беше разтворил книга. Сваляше очилата си, взираше се в нас, по лицето му засияваше щастлива усмивка, той се изправяше с отворени обятия, готови да прегърнат целия свят.

Върху масата имаше чаши за чай, чайник, останки от скромна вечеря, трохи и хлебни корички.

- Катя - обръщаше се той към жена си и посочваше масата, - моля ти се махни тази меланхолия.

- Сега, сега - сговорчиво отвръщаше тя.

А той вече вадеше винските чаши, така ги наричаше, вински, а не винени, и възкликваше:

- Ей че хубаво направихте, дето дойдохте!... Вечеряли ли сте?

- Вечеряли сме.

- Не вярвам да сте вечеряли. Катя, искаш ли да донесеш един шаран и да свариш две яйца, за да нахраним тези млади хора?

- Сега, сега - казваше Катя и излизаше, за да се върне с една рибена консерва. Това беше шаранът.

- А имаме ли от луканката?

- Отдавна вече нямаме - казваше тъжно тя.

- Но сирене имаме.

- Сирене имаме, имаме.

- Тогава дай сирене, аз пък ще отида да наточа вино.

Това не можеше да се избегне. Това беше светото тайнство. Той взимаше една тумбеста стъклена кана, поглеждаше ме и питаше:

- Как мислиш, една кана ще ли ни стигне?

- Разбира се - отвръщах учтиво аз.

- Няма да ни стигне - казваше уверено той, - ала нищо от това, аз съм един юнак и ще ида да наточа пак!

И дребничък и радостен той тръгваше към избата.

Виното не беше напитка, не беше алкохол, виното бе съдба. Той го правеше сам от собственото грозде, от собственото лозе, което гледаше от дълги години, спохождаше и обхождаше и в старостта си. И когато казваше: - "лозето", когато произнасяше тази дума, изговаряше я с нежност, сякаш споменава обично живо същество. Лозето, гроздето, виното!

Домакинът ни се връщаше, взимаше чиста бяла кърпа и избърсваше запотената кана, после вдигаше стъклото към лампата и присвиваше очи като художник:

- Слушайте какво ви казвам, от това вино колкото повече пиеш - сутрин толкова по-бодър се събуждаш.

От стените на стаята ни гледаха и завиждаха знаменити пияници, техните образи, оригинални скици и картини. И Константин Щъркелов, и Александър Божинов, и Никола Танев, някогашни приятели, гости и почитатели на това вино. Толкова много картини висяха по стените, че човек не знаеше къде по-напред да гледа. Картини за цяла една къща, всички му бяха мили и сега трябваше да се сместят само в едната стая. А старият книжар, който рецитираше:

Съмна в сънните градини,
всяка капчица роса
отразява ведросини,
ведросини небеса.

Бил като Христо Оббов македонски четник и участник в Македоно-одринското опълчение. Какъв ли е бил калпакът му, какви малки трябва да са били ботушите му!

- Аз бях много страшен някога - казваше той. - Какво, не вярваш ли?

Не бях съвсем уверен, но не му го казвах.

Имаше две дъщери и един син. Синът и втората дъщеря били близнаци и предизвикали силно безпокойство, като се появили на бял свят, защото Катя нямала кърма. Та тогава взели една коза, която била на голяма почит в цялото семейство:

- Представяте ли си, моля ви се, тази коза знаеше, че храни бебетата. Знаеше и имаше чувство за отговорност. Живееше си на двора, но щом чуеше, че децата плачат, идва и чука...

- С какво чука?

- С рогата си. Тя стана член на това семейство. Живя тука, в този дом, докато си умря от старост. Предполагам, не допускате, че бях способен да я заколя след всичко това.

Не, такава постъпка не беше в стила на този страшен македонски четник.

Той чакаше и чакаше да получи пенсия, заради участието си в Македоно-одринското опълчение, но отговор от София не идеше и не идеше.

- Как мислите, бихме ли могли да изпеем "Колоколчика"?- питаше неочаквано той.

- Много е мъчна.

- Мъчна е, но е хубава.

- Височините, височините, няма кой да ги държи.

- На мене ми се чини, че ако донеса още една кана вино, може да опитаме!

Носеше, наливаше. Запявахме. Малко фалшиво, но много искрено. И когато песента заглъхваше някъде по безбрежните снежни степи, запявахме втора и трета. Сетне замълчавахме блажено.

- Ей че е хубаво! - откровено казваше той.

- Хубаво е - казах веднъж аз. - Ама ако тук беше моят приятел Гошо Десев с китарата, да видите какво става...

- Кой е този Гошо Десев? - попита старият книжар.

- Наш състудент, свири много хубаво на пиано и на китара.

- А къде живее?

- В София.

- Така - каза старият книжар, отпи една съвсем малка глътка от чашата си и бавно изрече: - Сега един от вас ще изтича до пощата... И там ще подаде до този Гошо Десев една бърза телеграма. Той ще я получи още тази вечер, утре сутринта в седем часа има влак, той ще го вземе и в два на обед ще бъде в Свищов. А ние с вас... ще го дочакаме тук на тази маса...

За жалост никой не отиде до пощата. Прекалено романтично и непосилно за нашите гуляйджийски представи ни се струваше това предложение. Старият книжар принадлежеше към друго поколение бохеми.

Рядко съм срещал човек, който умее да се наслаждава на мига така, както умееше той. Минават годините и наоколо все по-навъсени хора. Минават годините и вече не е възпитано, когато те попитат как си, да отвърнеш добре съм.

А старият книжар всъщност живееше в оскъдица. Години наред не си купи нова дреха, години наред не си позволи да напусне града за едно, макар и кратко пътешествие. И добре правеше, защото беше необходим на всички. Не минаваше празник у дома без неговото присъствие, неговата усмивка, нямаше тъжен делник, без неговата утеха. Не зная къде изчезнаха такива хора.

- Вижте, моля ви се, какви хубави очи има това младо момиче - казваше той. - Като две маслини!

И на момичето му ставаше драго на сърцето, и на всички.

Дойде време и аз напуснах малкия град. Никога повече не видях зима, подобна на онези, никога повече не видях стария книжар.

Една сутрин той не станал от леглото. Получил удар. В болницата дошъл в съзнание, но глътката му останала парализирана и не можел нито да се храни, нито да пие... Започнали да го поддържат изкуствено - ден, два, седмица, докато накрая той повикал лекаря и тихичко му казал:

- Докторе, искам да си отида у дома!

- Това не може да стане - отвърнал лекарят. - Там няма условия да поддържаме живота ви.

- Знам, докторе, ала нищо от това.

- Как така?

- Така. Разбирате ли, аз целия си живот бях свикнал да усещам вкуса... Вкуса на храната, която приемах, на виното, което пиех, а сега накрая вие ме карате да живея по този неудобен, грозен, невъзпитан начин... Моля ви!

И го изписали.

И точно тогава пристигнало писмо, с което се удостоверявало, че Атанас Ангелов Дюлгеров е взел участие в редиците на Македоно-одринското опълчение през годините 1912-1913 и следва да му бъде отпусната пенсия. Подпис. Печат.

Настанили го на леглото под акварелите на Щъркелов. Старата добра Катя безпомощно се въртяла около него, а той заръчал да изпратят телеграми на сина и дъщерите и да ги помолят да дойдат. Те пристигнали на часа. Тогава той наредил да поканят приятелите. И те се стекли в дома му, много спретнато облечени, дори с вратовръзки. Стаята се изпълнила с мълчаливи хора.

- Разтеглете тази маса! Всички да могат да се съберат. Катя, искаш ли да постелеш бялата покривка!

- Сега, сега!

Той говорел тихо, но съвсем ясно.

- Имаме ли от луканката?

- Нямаме, отдавна нямаме.

- Знам, дайте каквото имаме! - После се обърнал към сина си. - Ще отидеш ли да наточиш от виното?

- Ще отида, тате.

- Само внимателно - казал бащата и замлъкнал изтощено.

Когато синът се върнал с две пълни кани, баща му направил знак да приближи. Сетне го възпрял, повдигнал ръка към стъкленицата, но я отпуснал. Синът обаче разбрал какво иска и поднесъл каната към светлината.

Бащата вперил поглед в червеното вино и поклатил одобрително глава.

- Да наливам ли? - престорено весело попитал синът и след като баща му кимнал, започнал да пълни чашите.

Хората се чукнали и понеже не идело да кажат: "Наздраве!" се задоволили с едно: - Хайде!..

Но нали от това вино като пиеш, забравяш и скръб и всяка печал.

Синът често слизал до избата и по бялата покривка се появили червени петна, и възпитаната тишина, която отначало притеснявала гостите, постепенно била прогонена. Гласовете се освободили. Яките се разкопчали, промъкнали се и шеги, и някой дори високо се засмял...

И тогава в един смълчан миг чули старият книжар да казва:

- Искате ли да изпеем една песен...

Хората за миг се сепнали. Били го забравили там на леглото. Спогледали се гузно и някой започнал: "Спаси Господи, люди твои...".

И тези от приятелите, които знаели думите на това песнопение, продължили: "Спаси Господи и благослови... православния български народ".

А старият книжар слушал със затворени очи и леко се усмихвал. Ето защо никой не може да каже кога точно е издъхнал.

Тази история е истинска. Сигурно заради нея така дълбоко ме развълнува години по-късно филмът на Данелия "Не тъгувай" с потресаващата сцена на погребалния обяд, който Серго Закариадзе приживе си бе устроил...


___________

* Моя милост е Атанас Ангелов Дюлгеров Втори, а преди три години се роди Атанас Ангелов Дюлгеров Трети.


 . 

20 май 2019

Митарства и смъртни грехове


Митарство (мъчнотия, спънка, пречка, препятствие; митнически пост, на английски: aerial tollhouse) е представа за прехода на душата към отвъдното след смъртта. В православната църква се свързва най-вече с апокрифа „Митарствата на блажена Теодора“, където се описват изпитанията на грешната душа, която преминава през различните (20 на брой, в някои местни традиции и повече) митарства, където бива изпитвана за различни грехове, извършени приживе. В тази представа демоните претендират за душата, като посочват нейните грехове, а ангелите са нейни застъпници, като напомнят на демоните за добрите дела и добродетелите ѝ (Уикипедия).

Стенопис с 20-те митарства има на една от външните стени на храма в Рилския манастир.


Двадесетте митарства са:

1. Греховете на словото: многословие, пустословие, празнословие, сквернословие, насмешки, кощунство, пеене на песни и страстни химни, безчинни възклицания, смях, кикот.

2. Лъжата: всяка лъжа, нарушение на клетва, излишно призоваване на Божието име, неизпълнение на обетите, дадени пред Бога, премълчаване на греховете пред духовника на изповед.

3. Клеветата: оклеветяване на ближния, осъждането му, унищожаването му, обезславянето му, ругатни, насмешки при забравяне на собствените прегрешения и недостатъци и невнимание към тях.

4. Чревоугодието: преяждане, пиянство, хранене без молитва, нарушаване на постите, сластолюбие, пресищане, пиршества - всички видове чревоугодие.

5. Леността: леност и нерадение (безгрижие) в служенето на Бога, оставяне на молитвата, тунеядство; наемници, изпълняващи задълженията си небрежно.

6. Кражбата: всякакво присвояване - грубо или благовидно, явно или тайно.

7. Сребролюбието и скъперничеството.

8. Лихварството: лихвари, рушветчии и присвоители на чуждото.

9. Неправдата: неправдиви съд, мярка, тежест и всички други неправди.

10. Завистта.

11. Гордостта: гордост, тщеславие, самомнение, самовъзвеличаване, непочитане на родителите, духовниците и гражданската власт, неподчинение и непослушание.

12. Яростта и гнева.

13. Злопаметността.

14. Убийството.

15. Магьосничеството: чародейство; прелъстяване; правене на отрови, заклинания и магии; призоваване на духове.

16. Блудството: всичко, което се отнася към тази сквернота: мисли, желания, дела; блуд на лица несвързани с тайнството на брака; наслада от греховете, сладострастни гледки; скверни осезания и докосвания.

17. Прелюбодеянието: несъхраняване на съпружеската вярност, блудни нападения на лица, посветили се на Бога.

18. Содомията: противоестествени блудни грехове и кръвосмещения.

19. Ересите: лъжливи мъдрувания, съмнения във вярата, отстъпления от православната вяра, богохулство.

20. Немилосърдието и коравосърдечието: немилосърдие, жестокост.


Седемте смъртни гряха и съответстващите им добродетели са:


ГряхДемонДобродетел
ПохотАсмодейЦеломъдрие
ЛакомияВелзевулЛишение
АлчностМамонЩедрост
ЛеностБелфегорТрудолюбие
ГнявСатанаТърпение
ЗавистЛевиатанДобродушие
ГордостЛуциферСмирение


Източник: Уикипедия


 . 

03 май 2019

Евангелските блаженства


Евангелските блаженства 
са изречени публично 
от Иисус Христос 
при Проповедта му на планината.

В Евангелие от Матей (Мат. 5:1-12) се казва:
Като видя народа, Иисус се възкачи на планината; и когато седна, учениците Му се приближиха до Него.
И Той, като отвори устата Си, поучаваше ги и казваше:

Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.
Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.
Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.
Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани.
Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии.
Блажени гонените заради правдата, защото тяхно е царството небесно.
Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каква и да е лоша дума заради Мене.
Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата; 
тъй бяха гонени и пророците, които бяха преди вас.

За разлика от Десетте Божи заповеди от Стария завет, в които бог Йехова заповядва какво НЕ трябва да се прави, в Евангелските блаженства Иисус ни учи как трябва да живеем, за да влезем в Небесното царство.

Впрочем, Проповедта на планината продължава със следните разтърсващи поучения (Мат. 5:13-48):

Вие сте солта на земята. Но, ако солта изгуби сила, с какво ще се направи солена? Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпче от човеците.
Вие сте светлината на света. Не може се укри град, който стои навръх планина.
Нито запалят светило и го турят под крина, а на светилник, и свети на всички вкъщи.
Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят Небесния ваш Отец.
Не мислете, че съм дошъл да наруша закона или пророците: не да наруша съм дошъл, а да изпълня.
Защото, истина ви казвам: докле премине небето и земята, ни една йота, или една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.
И тъй, който наруши една от най-малките тия заповеди и тъй поучи човеците, той най-малък ще се нарече в царството небесно; а който изпълни и поучи, той велик ще се нарече в царството небесно.
Защото, казвам ви, ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в царството небесно.
Слушали сте, че бе казано на древните: "не убивай; а който убие, виновен е пред съда".
Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, виновен ще бъде пред съда, а който каже на брата си: "рака", виновен ще бъде пред синедриона; а който пък каже: "безумнико", виновен ще бъде за геената огнена.
И тъй, ако принасяш дара си на жертвеника, и там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си там пред жертвеника и иди първом се помири с брата си, и тогава дойди и принеси дара си.
Помирявай се с противника си скоро, докле си още на път с него към съдилището, за да не би някак противникът ти да те предаде на съдията, а съдията да те предаде на слугата и да бъдеш хвърлен в тъмница;
истина ти казвам: няма да излезеш оттам, докле не върнеш и последния кодрант.
Слушали сте, че бе казано на древните: "не прелюбодействувай".
Аз пък ви казвам, че всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си.
И ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в геената огнена.
И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и я хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в геената.
Казано бе също: "ако някой напусне жена си, нека й даде разводно писмо".
Аз пък ви казвам: който напусне жена си, не поради прелюбодеяние, той я прави да прелюбодействува; и който се ожени за напусната, той прелюбодействува.
Слушали сте още, че бе казано на древните: "клетва не престъпяй, а изпълнявай пред Господа клетвите си".
Аз пък ви казвам: да се не кълнете никак: ни в небето, защото е престол Божий;
ни в земята, защото е подножие на нозете Му; ни в Йерусалим, защото е град на великия Цар;
ни в главата си се кълни, защото не можеш направи ни един косъм бял или черен.
Но думата ви да бъде: да, да; не, не; а каквото е повече от това, то е от лукавия.
Слушали сте, че бе казано: "око за око, и зъб за зъб".
Аз пък ви казвам: да се не противите на злото. Но, ако някой ти удари плесница по дясната страна, обърни му и другата.
И на тоя, който поиска да се съди с тебе и да ти вземе ризата, дай му и горната дреха.
И който те принуди да вървиш с него една миля, върви с него две.
Томува, който ти проси, давай, и не се отвръщай от оногова, който ти иска назаем.
Слушали сте, че бе казано: "обичай ближния си, и мрази врага си".
Аз пък ви казвам: обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви проклинат, добро правете на ония, които ви мразят, и молете се за ония, които ви обиждат и гонят,
за да бъдете синове на вашия Отец Небесен; защото Той оставя Своето слънце да грее над лоши и добри, и праща дъжд на праведни и неправедни.
Защото, ако обикнете ония, които вас обичат, каква вам награда? Не правят ли същото и митарите?
И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не постъпват ли тъй и езичниците?
И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец.


= = =

The Beatitudes

He said:

Blessed are the poor in spirit,
    for theirs is the kingdom of heaven.
Blessed are those who mourn,
    for they will be comforted.
Blessed are the meek,
    for they will inherit the earth.
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness,
    for they will be filled.
Blessed are the merciful,
    for they will be shown mercy.
Blessed are the pure in heart,
    for they will see God.
Blessed are the peacemakers,
    for they will be called children of God.
Blessed are those who are persecuted because of righteousness,
    for theirs is the kingdom of heaven.

Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you. . 

16 април 2019

Нотр Дам


Катедралата "Нотр Дам дьо Пари" или "Парижката Света Богородица"
е един от символите на Париж и Франция.


Имах щастието да я посетя на 1 и 2 април т. г.


Фотоалбум с 30 снимки можете да разгледате тук...


Снощи светът стана свидетел на опустошителен пожар, който унищожи голяма част от катедралата.Не намирам думи, с които да опиша болката, която изпитвам... . 

25 март 2019

100-те най-влиятелни живи духовни личности (2019 г.)Английското списание
Watkins Mind Body Spirit 

публикува за девета поредна година

Списък на 100-те живи
духовни личности,

оказващи най-голямо влияние

върху духовното развитие

на човечеството през 2019 г.
Ето оригиналния списък с имената на английски:

1 Pope Francis
2 Oprah Winfrey
3 Dalai Lama
4 Eckhart Tolle
5 Desmond Tutu
6 Rhonda Byrne
7 Edith Eger
8 Alejandro Jodorowsky
9 Neale Donald Walsch
10 Julia Cameron
11 David Lynch
12 Russell Brand
13 Sam Harris
14 Ken Wilber
15 Tony Robbins
16 Thich Nhat Hanh
17 Paulo Coehlo
18 Deepak Chopra
19 Teal Swan
20 Steve Taylor
21 Sadhguru (Jaggi Vasudev)
22 Gabor Maté
23 Arianna Huffington
24 Alice Walker
25 Matthew Fox
26 Fethullah Gülen
27 Brian Weiss
28 Brené Brown
29 Iyanla Vanzant
30 Bob Dylan
31 Elizabeth Gilbert
32 Gabrielle Bernstein
33 Byron Katie
34 Marianne Williamson
35 Sri Sri Ravi Shankar
36 Ruby Wax
37 Mooji
38 Ram Dass
39 Esther Hicks
40 Amma
41 Francis Chan
42 Robin Sharma
43 Don Miguel Ruiz
44 Jon Kabat-Zinn
45 James Lovelock
46 Erich von Däniken
47 Clarissa Pinkola Estés
48 Vandana Shiva
49 Rupert Sheldrake
50 Michael Bernard Beckwith
51 Rob Bell
52 Graham Hancock
53 Hamza Yusuf
54 Thomas Moore
55 Justin Welby
56 Martin Seligman
57 Richard Bach
58 Abdullah II of Jordan
59 Rowan Williams
60 Karen Armstrong
61 Alex Grey
62 Robert Thurman
63 Pema Chödrön
64 Ervin Laszlo
65 Prem Rawat
66 Andrew Weil
67 Richard Rohr
68 Daniel Goleman
69 Gary Snyder
70 Jack Canfield
71 Eben Alexander
72 Dan Millman
73 Daisaku Ikeda
74 Andrew Forrest
75 Anita Moorjani
76 Gregg Braden
77 Ajahn Brahm
78 Bruce Lipton
79 Stanislav Grof
80 Zainab Salbi
81 Daniel Pinchbeck
82 Robert Bly
83 Sherin Khankan
84 Jack Kornfield
85 Satish Kumar
86 Caroline Myss
87 Adyashanti
88 Starhawk
89 David Frawley
90 Elaine Pagels
91 Richard Rudd
92 Daniel J. Siegel
93 Tara Brach
94 Elizabeth Lesser
95 Lee Carroll
96 David Deida
97 James Redfield
98 Lorna Byrne
99 Vadim Zeland
100 Sharon Salzberg


Оригиналната публикация можете да прочетете тук...

Списъка на 100-те най-влиятелни живи духовни личности за други години можете да видите тук...


 .  

29 януари 2019

Спасението - призоваване, обръщение и новорождение


По "Християнско богословие"
на Милард Ериксън

Спасението се състои от три стъпки: призоваване, обръщение и новорождение. Чрез Светия Дух Бог приканва невярващия към спасение. Откликът на човека на този призив налага отвръщане от греха и насочване към вяра в Христос. Вярата включва и доверяване. Бог отвръща на тази готовност с обновяване на личността за нов живот в Христос. Като хора, ние можем само да застанем в благоговение пред Божието дело по нашето спасение и обновление като извисени духовни същества.

Следствия от призоваването, обръщението и новорождението

1. Човешката природа не може да бъде променена от социалните реформи или образованието. Трябва да се преобрази от свръхестественото дело на Триединния Бог.

2. Никой не може да предскаже или контролира кога и кой ще преживее новорождение. Това е изцяло Божие дело; дори обръщението зависи от Неговото ефективно призоваване.

3. Започването на християнския живот изисква от човека признаване на неговата собствена греховност и решимост да изостави егоистичния си начин на живот.

4. Спасителната вяра изисква коректно становище относно Божията природа и извършеното от Него дело. Правилното становище обаче не е достатъчно. Трябва да е налице също и активна всеотдайност на личността по отношение на Бога.

5. Обръщението на една личност може да бъде коренно различно от това на друга. Истински важното е да има искрено покаяние и вяра.

6. Новорождението не се чувства, когато се появи. Вместо това, то удостоверява своето присъствие чрез формирането на нова чувствителност по духовните въпроси, нова насока в живота и нарастваща способност да се следва Христос.


 . 

25 януари 2019

Блогът "Среща с духовното" стана на 10 години


Скъпи приятели,

Днес блогът "Среща с духовното" става на 10 години!

Първият ми пост беше "Безусловната любов" - на 25 януари 2009 год.

Към днешна дата в блога има 363 публика-ции и всички те съдържат ключовата дума ЛЮБОВ.

Следващи ключови думи (по брой използване) са: духовност (272), пробуждане (224), щастие (219), осъзнаване (195), присъствие (185), покой (176), радост (162), просветление (153), светлина (129) и т.н.

Това дава доста точна представа за съдържанието на блога.

Най-посещавани публикации в блога до днес са:

Луиз Хей - 101 мощни мисли за живот - 170000

Антоан дьо Сент-Екзюпери - Молитва - 52000

Петимата тибетци - 50000

Далай Лама - мисли - 36000

Петър Дънов, цитиран в разговор между Екхарт Толе, Уейн Дайър и Дийпак Чопра - 21500

Петър Дънов за прераждането и кармата - 20500

Карта на съзнанието - 18200

Индийски будистки учител обяснява как да победите негативното мислене в 5 прости стъпки - 16000

Не обръщайте внимание на това, което се случва - 13600


45 житейски урока - 13200 и т.н.

Общият брой показвания към този момент е 2 139 095 (броячът е в долния ляв ъгъл).

Дължа благодарност за основната част от трафика на Фейсбук (~75%) и Гугъл.

Във ФБ поддържам страница Среща с духовното, където поствам част от публикациите в блога.

Ще продължавам да пиша в блога "Среща с духовното" с радост - колкото време е отредил Той.

Сърдечно благодаря на всички читатели!


.