10 април 2020

Вие не сте вашият ум


По "Силата на Настоящето" 
на Екхарт Толе

НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРЕПЯТСТВИЕ ПРЕД ПРОСВЕТЛЕНИЕТО

Какво означава просветление?

Един просяк седял край пътя повече от тридесет години. Един ден край него минал непознат. „Да имаш малко дребни?" - смънкал просякът, протягайки по навик старата си бейзболна шапка. „Нямам какво да ти дам" - отвърнал непознатият. После попитал: „Какво е това, върху което седиш?" „Нищо - отвърнал просякът. - Някаква стара кутия. Седя на нея, откакто се помня." „Поглеждал ли си някога вътре?" - попитал непознатият. „Не. Защо да гле-дам? Вътре няма нищо." „Я погледни" - настоял непознатият. Просякът с мъка успял да отвори капака. Удивен, невярващ и възторжен, той установил, че кутията е пълна със злато.

Аз съм този непознат, който няма какво да ви даде и който ви казва да погледнете вътре. Не в кутия, както в притчата, а още по-близо - вътре в себе си. Чувам ви да казвате: „Но аз не съм просяк." Просяк е всеки, който - дори и да има големи материални богатства - не е намерил своето истинско богатство, а то е струящата радост от Битието и дълбокият и непоколебим мир, който идва с него. Търсим извън себе си късчета удоволствие или себеосъществяване, одобрение, сигурност и любов, а носим в себе си съкровище, в което не само че е включено всичко това, но и то е безкрайно по-голямо от всичко, което светът може да ни даде.

Думата просветление извиква в съзнанието представата за някакво свръхчовешко постижение - и на егото му харесва да поддържа тази представа, но всъщност просветление е просто вашето естествено състояние на почувствано единство с Битието. То е състояние на свързаност с нещо неизмеримо и неразрушимо, нещо, което -почти парадоксално - сте по същество вие и въпреки това е много по-голямо от вас. То е да намериш истинската си природа отвъд името и формата. Неспособността да изпитате тази свързаност поражда илюзията за отчужденост - от вас самите и от околния свят. Възприемате се - съзнателно или несъзнателно - като изолиран отломък. Появява се страх и вътрешните и външни конфликти се превръщат в норма.

Обичам простото определение на Буда за просветлението - „край на страданието". В това няма нищо свръхчовешко, нали? Разбира се, като всяко определение, то е непълно. Казва ви само какво не е просветлението - не е страдание. Но какво остава, когато вече няма страдание? По този въпрос Буда мълчи и мълчанието му намеква, че ще трябва сами да разберете. Той използва негативно определение, за да не може умът да го превърне в нещо, в което да вярва, или в някакво свръхчовешко постижение -цел, която не ви е по силите да постигнете. Въпреки тази предпазливост, повечето будисти все пак вярват, че просветлението е за Буда, а не за тях - или поне не в този живот.

Използвате думата Битие. Може ли да обясните какъв смисъл влагате в нея?

Битието е вечният, неотменно присъстващ Единен Живот зад безбройните му форми, подвластни на раждането и смъртта. Но Битието е не само отвъд, но и дълбоко във всяка форма като нейна най-вътрешна невидима и неразрушима същност. Това означава, че е достъпно за вас във всеки момент като вашето най-дълбоко „аз", вашата истинска природа. Но не се опитвайте да го проумеете с ума си. Когато присъствате, когато вниманието ви е изцяло съсредоточено в Настоящето, Битието може да се усети, но никога да се разбере с ума. Да си възвърнем съзнанието за Битието и да пребиваваме в това състояние на „чувстване и осъзнаване" - това е просветление.

Когато говорите за Битие, Бог ли имате предвид? Aкo е така, защо не го кажете?

Думата Бог е опразнена от смисъл в резултат на хиляди години злоупотреба. Понякога я използвам, но пестеливо. Като казвам злоупотреба, имам предвид, че хора, които никога дори не са зървали царството на свещеното, безбрежната широта зад тази дума, я използват с огромна самоувереност, сякаш че знаят за какво говорят. Или пък излагат аргументи против нея, сякаш им е ясно какво отричат. Тази злоупотреба е породила абсурдни вярвания, твърдения и егоистични заблуди от рода на "Моят или нашият Бог е единственият истински, а твоят е фалшив", или пък прословутото изявление на Ницше: „Бог е мъртъв."

Думата Бог се е превърнала в затворено понятие, Още щом някой я произнесе, се създава мисловен образ, който вече едва ли е на белобрад старец, но все пак представлява мисловно изображение на някого или нещо извън вас и - да, точно така! - почти неизменно е от мъжки пол.
Нито Бог, нито Битие, нито която и да е друга дума може да дефинира или да обясни неизразимата действителност зад нея, затова единственият важен въпрос е дали думата помага или възпрепятства изживяването на онова, което назовава. Сочи ли тя отвъд себе си към тази трансцендентна реалност, или лесно се поддава на това, да се превърне просто в идея в ума ви, нещо, в което да вярвате, мисловен идол?

Думата Битие нищо не обяснява, но нима думата Бог обяснява нещо? Думата Битие обаче има преимуществото да бъде отворено понятие. Тя не свежда безграничното невидимо до някаква крайна реалия. Невъзможно е да си изградите за него мисловна представа. Никой не може да претендира за изключителни права върху Битието. То е самата ваша същност и ви е непосредствено достъпно като усещане на собственото ви присъствие, като осъзнаването, че „аз съм" предхожда представата „аз съм това или онова". Затова е малка стъпката от думата Битие до това, да изпитате Битието.

Каква е най-голямата npeчкa пред това, да изпитаме тази действителност?

Себеотъждествяването с вашия ум, което прави мисленето натрапчиво. Неспособността да спрем да мислим е ужасно нещастие, но ние не го съзнаваме, защото от него страдат почти всички, така че минава за нормално. Този непрестанен мисловен шум ви пречи да откриете царството на вътрешна тишина, неделима част от Битието.

Освен това ви създава фалшива умотворна самоличност, която хвърля сянка на страх и страдание. По-късно ще разгледаме това с повече подробности.

Философът Декарт смята, че е открил най-фундаменталната истина, казвайки прочутото: „Мисля, следователно съществувам." Всъщност той формулира най-фундаменталната грешка - отъждествяването на мисленето с Битието и на самоличността с мисленето. Натрапчиво мислещият - а това означава почти всеки човек - живее в състояние на видима отделност, в смахнат, сложен свят на непрестанни проблеми и конфликти, свят, който отразява нарастващата фрагментация на ума. Просветлението е състояние на цялост, на това да бъдеш „в единство" и -следователно - в състояние на покой. Да бъдеш едно с живота в неговата материализирана страна - света, - както и със своето най-дълбоко „аз" и нематериализирания живот - едно с Битието. Просветлението е не само край на страданието и на непрекъснатия вътрешен и външен конфликт, но и край на ужасното робуване на непрестанното мислене. Какво невероятно освобождение е това!

Отъждествяването с ума създава непрозрачна преграда от понятия, етикети, образи, думи, съждения и определения, която блокира всички истински взаимоотношения. Тя застава между вас и вас самите, между вас и другите хора, между вас и природата, между вас и Бога. Именно тази преграда от мисли създава илюзията за отграниченост, илюзията, че има вас и напълно отделното от вас „всичко друго". Но при това забравяте важния факт, че под нивото на физически видимото, на отделните форми, вие сте едно с всичко, което е. Като казвам „забравяте", имам предвид, че вече не можете да почувствате това единство като очевидна реалност. Една вяра може да ви носи утеха. Но само ако я изживеете, тя може да ви донесе освобождение.

Мисленето се е превърнало в болест. Болест е налице тогава, когато се наруши равновесието между нещата.

Например, няма нищо лошо в това, клетките да се делят и множат в тялото, но когато процесът продължи, пренебрегвайки нуждите на целия организъм, се получава болест. Внимание: умът е великолепен инструмент, ако бъде използван правилно. Но при неправилна употреба става крайно разрушителен. По-точно казано, вие не толкова използвате неправилно ума си, дори обикновено изобщо не го използвате. Той използва вас. Това е болестното. Вие си мислите, че сте вашият ум. Това е заблуда. Станали сте подвластни на инструмента.

Не съм съгласен. Вярно, като повечето хора, и аз мисля много безцелно, но все пак мога да направя избора да използвам ума си, за да постигали неща, и постоянно го правя.

Това, че можете да решите кръстословица, или да направите атомна бомба, не означава, че използвате ума си. Както кучето обича да дъвче кокал, така и умът обича да гризе проблеми. Затова попълва кръстословици и прави атомни бомби. Вие нямате никакъв интерес нито от едното, нито от другото. Нека ви попитам: можете ли да се освободите от ума си винаги, когато пожелаете? Знаете ли къде е копчето, с което се изключва?

Тоест съвсем да престана да мисля? Не, не мога, освен може би за миг-два.

В такъв случай вашият ум ви използва. Вие се отъждествявате с него несъзнателно, затова дори не знаете, че сте негов роб. Това е почти същото като да сте обсебени, но без да го знаете, и смятате себе си за това, което ви е обсебило. Свободата започва от осъзнаването, че не сте това, което ви е обсебило - не сте мислещият. Ако знаете това, ще можете да го наблюдавате. В момента, в който започнете да наблюдавате мислещия, се задейства по-високо ниво на съзнание. Започвате да осъзнавате, че отвъд мисълта се крие цяло царство от интелект, че мисълта е само мъничка част от него. Осъзнавате също, че истински важните неща - красотата, любовта, творчеството, радостта, вътрешния мир - се раждат отвъд ума. Започвате да се пробуждате.

КАК ДА СЕ ОСВОБОДИТЕ ОТ УМА СИ

Какво точно означава да „наблюдаваш мислещия"?

Когато човек отиде на лекар и каже: „Чувам глас в главата си", най-вероятно ще го насочат към психиатър. В действителност практически всички чуват такъв глас или няколко гласа в главата си, и то непрекъснато - това е неволният мисловен процес, за който не съзнавате, че притежавате властта да го спрете. Непрекъснати монолози или диалози.

Сигурно сте срещали „луди" хора по улицата, които непрестанно си говорят или мърморят нещо сами. Е, това не е особено различно от онова, което правите вие и другите „нормални" хора, само че вие не го правите на глас. Гласът коментира, прави предположения, съди, съпоставя, оплаква се, харесва, не харесва и така нататък. Той не е непременно свързан със ситуацията, в която се намирате в момента. Възможно е да повтаря близкото или далечното минало, или да репетира или гради възможни бъдещи ситуации. Често си представя как всичко се обърква и свършва зле - това се нарича тревога. Понякога към саундтрака вървят и визуални образи или „мисловни филми". Дори и гласът да говори по текущата ситуация, той я тълкува от гледната точка на миналото. Така е, защото той принадлежи към култивирания ум, който е резултат от всичко, което ви се е случило в миналото, както и от колективната културна мисловна нагласа, която сте наследили. Затова виждате и съдите за настоящето през очите на миналото и получавате една напълно изкривена картина. Нерядко този глас е най-лошият враг на човека. Много хора живеят с един инквизитор в главата, който непрекъснато ги напада и тормози, източва жизнената им енергия. Това причинява неописуемо нещастие, както и болести.

Добрата новина е, че можете да се освободите от ума си. Това е единственото истинско освобождение. Първата стъпка можете да направите още сега. Започнете възможно най-често да се заслушвате в този глас в главата си. Обърнете особено внимание на повтарящи се мисловни шаблони - онези стари грамофонни плочи, които може би въртите в главата си от години. Това имам предвид, когато говоря за „наблюдаване на мислещия". Иначе казано, слушайте гласа в главата си, бъдете там като наблюдаващо присъствие.

Когато слушате гласа, слушайте го безпристрастно. Другояче казано, не съдете. Не съдете и не заклеймявайте чутото, защото това би означавало, че гласът отново се е промъкнал във вас през задната вратичка. Скоро ще осъзнаете: ето тук е гласът, а ето ме мен, аз го слушам и наблюдавам. Това осъзнаване, че „аз съм", това усещане на собственото присъствие не е мисъл. То идва отвъд мисълта.

И така, когато се заслушате в една мисъл, вие осъзнавате не само нея, но и себе си като неин наблюдател. Повява се ново измерение на съзнанието. Докато слушате мисълта, усещате съзнателно присъствие - вашето дълбоко ,,аз" - зад или под повърхността на мисълта. Тогава мисълта губи властта си над вас и бързо притихва, защото вие вече не вливате енергия в ума, като се отъждествявате с него. Това е началото на края на неволното и натрапчиво мислене.

Когато една мисъл затихне, усещате прекъсване в мисловния поток - празнина от „немислене". Отначало тази празнина ще трае кратко - може би няколко секунди, но постепенно ще става по-дълга. Когато се появи, усещате нещо като безмълвие и покой вътре в себе си. Това е началото на вашето естествено състояние да се чувствате едно с Битието - състояние, обичайно засенчено от ума. След като се поупражнявате, усещането за неподвижност и мир ще се задълбочи. Всъщност то е бездънно. Ще почувствате и струйка радост, извираща дълбоко отвътре - радостта от Битието.

Това не е подобно на транс състояние. Ни най-малко. Тук няма загуба на съзнание. Точно обратното. Ако цената на покоя беше снижаване на съзнанието, а цената на тишината - загуба на жизнеността и будността, не би си струвало. В това състояние на вътрешна свързаност вие сте много по-будни, отколкото в състоянието на отъждествяване с ума. Присъствате изцяло. Освен това то повишава вибрационната честота на енергийното поле, което дава живот на физическото тяло.

Докато навлизате все по-дълбоко в това царство на немислене, както го наричат понякога на Изток, осъзнавате състоянието на чисто съзнание. В него усещате собственото си присъствие с такава сила и такава радост, че цялото възможно мислене, всички емоции, физическото ви тяло и целият външен свят стават сравнително маловажни в сравнение с него. И все пак, това не е егоистично състояние, напротив. То ви отвежда отвъд това, което преди сте смятали за ,,свое аз". Присъствието по същество сте вие, но същевременно то е неизмеримо по-голямо от вас. Това, което се опитвам да ви кажа, може би звучи парадоксално и дори противоречиво, но няма друг начин да го изразя.

Вместо да „наблюдавате мислещия", можете също да предизвикате пауза в мисловния поток просто като насочите фокуса на вниманието си към Настоящето. Просто се изпълнете с наситено съзнание за сегашния момент. Това занимание носи дълбоко удовлетворение. По този начин отклонявате съзнанието от мисловната дейност и образувате пауза от немислене, в която сте много будни и съзнаващи, но немислещи. Това е същността на медитацията.

Можете да упражнявате това в делничния си живот, като вземете което и да е рутинно действие, обичайно служещо като средство за постигането на определена цел, и му отделите цялото си внимание, така че то да стане цел само по себе си. Например винаги, когато се качвате или слизате по стълбите в дома си или в работата си, обръщайте голямо внимание на всяко стъпало, на всяко движение, дори на дишането си. Присъствайте изцяло. Или пък когато си миете ръцете, обръщайте внимание на всички сетивни усещания, свързани с това действие - на звука и усещането от водата, на движението на ръцете, на аромата на сапуна и т.н. Или когато се качвате в колата, след като затворите вратата, спрете за няколко секунди и наблюдавайте дишането си. Почувствайте тихото, но могъщо присъствие. Има един сигурен критерий за измерване на успеха ви в тези упражнения: степента на вътрешния мир, който ще изпитате.

И така, най-важната стъпка в пътуването ви към просветлението е да се научите да се отграничавате от ума си. Всеки път, когато създавате празнина в мисловния поток, светлината на съзнанието ви укрепва.

Може един ден да усетите, че се усмихвате на гласа в главата ви, както бихте се усмихнали на лудориите на дете. Това означава, че вече не вземате чак толкова насериозно съдържанието на ума си, тъй като усещането ви за идентичност не зависи от него.

ПРОСВЕТЛЕНИЕТО: ИЗДИГАНЕ НАД МИСЪЛТА

Мисленето не е ли решаващо за оцеляването ни на този свят?

Вашият ум е средство, инструмент. Има го, за да го използвате за определени задачи и когато задачите са изпълнени, да го прибирате. Аз бих казал, че около 80-90% от мисленето на повечето хора е не само повтарящо се и безполезно, но и поради нездравия си и често негативен характер е до голяма степен вредно. Наблюдавайте ума си и ще видите, че е така. То води до сериозно източване на жизнена енергия.

Това натрапчиво мислене всъщност е нещо, към което сте се пристрастили. Какво е характерното за едно пристрастяване? Много просто - вече нямате усещането, че е по силите ви да спрете. По-силно е от вас. Освен това ви създава фалшиво усещане за удоволствие - удоволствие, което неизменно се превръща в болка.

Защо се пристрастяваме към мисленето?

Защото се отъждествявате с него, тоест извличате чувството си за идентичност от съдържанието и действието на ума си. Защото вярвате, че ако спрете да мислите, няма да ви има. Израствайки, си създавате мисловна представа за това какво сте въз основа на възпитанието си в личен и културен контекст. Можем да наречем това въображаемо „аз" ваше его. То се състои от мисловна дейност и може да се поддържа единствено чрез постоянно мислене. Терминът его означава различни неща за различните хора, но когато аз го използвам тук, влагам в него смисъла на неистинско „аз", създадено от несъзнателното себеотъждествяване с ума.

За егото настоящият момент почти не съществува. За важни се смятат само миналото и бъдещето. Това обръщане на истината наопаки обяснява факта, че „его режимът" на ума е толкова нездрав. Той винаги се грижи да поддържа миналото живо, защото какво сте вие без миналото? Постоянно се проектира в бъдещето, за да си осигури оцеляването и да търси там някакъв вид освобождение или осъществяване. Казва: „един ден, когато стане това или онова, ще бъда добре, ще бъда щастлив, ще намеря покой". Дори когато егото привидно се занимава с настоящето, това не е настоящето, което то вижда: възприема го съвсем изкривено, защото го гледа през очите на миналото. Или пък свежда настоящето до средство за постигане на някаква цел, а тази цел винаги се намира в мисловното построение на бъдещето. Наблюдавайте ума си и ще видите, че този процес протича точно така.

Настоящият момент крие ключа към освобождението. Но докато сте вашият ум, не можете да намерите настоящия момент.

He иcкaм да загубя способността си да анализирам и преценявам. Нямам нищо против да се науча да мисля по-ясно, по-фокусирано, но не искам да губя ума си. Мисленето е най-ценният дар, който притежаваме. Без него щяхме да сме просто един от многото животински видове.

Надмощието на ума не е нищо повече от етап в еволюцията на съзнанието. Сега трябва да преминем спешно към следващия етап, иначе ще бъдем унищожени от ума, който се е превърнал в чудовище. По-късно ще говоря за това с повече подробности. Мисленето не е синоним на съзнанието. То е само една от неговите страни. Мисълта не може да съществува без съзнание, но съзнанието няма нужда от мислене.

Просветление означава да се издигнем над мисълта, а не да паднем обратно до равнището под мисълта - равнището на едно животно или растение. В просветленото състояние вие продължавате да използвате своя мислещ ум, когато ви е нужно, но много по-съсредоточено и ефективно от преди. Използвате го най-вече за практически цели, но сте освободени от неволния вътрешен диалог и във вас е тихо. Когато използвате ума си, особено когато трябва да се намери находчиво решение, преминавате на всеки няколко минути между мисленето и тишината, между мисленето и немисленето. Немисленето е съзнание без мисъл. Само така може да се мисли творчески, защото само така мисълта притежава реална сила. Сама по себе си, когато вече не е свързана с много по-широкото царство на съзнанието, мисълта бързо става безплодна, нездрава и разрушителна.

Умът е по същество машина за оцеляване. Нападение и отбрана срещу други умове, събиране, съхраняване и анализиране на информация - за това го бива, но изобщо не е съзидателен. Всички истински хора на изкуството, независимо дали го знаят или не, творят от територията на немисленето, от вътрешната тишина. След това умът придава форма на творческия импулс или прозрение. Дори големи учени са споделяли, че творческите им прозрения са настъпвали в моменти, когато умът се е смълчавал. Едно национално проучване на методите на работа на най-видните математици в Америка, включително Айнщайн, изненадващо показа, че мисленето „играе едва второстепенна роля в кратката и решаваща фаза на самия творчески акт" . Затова бих казал, че простата причина повечето учени да не са творци, е не, че не знаят как да мислят, а че не знаят как да престанат да мислят!

Не е заслуга на ума и мисленето чудото, че на земята има живот, нито създаването и поддържането на вашето тяло. Очевидно тук действа интелигентност, която е безкрайно по-голяма от ума. Как е възможно една-единствена човешка клетка с диаметър една хилядна част от инча да съдържа в своята ДНК указания, които биха изпълнили 1000 книги с по 600 страници всяка? Колкото повече научаваме за начина на действие на тялото, толкова повече осъзнаваме колко безбрежен е този действащ в него интелект и колко малко всъщност знаем. Когато умът възстанови връзката си с него, той се превръща в прекрасен инструмент. Тогава той служи на нещо по-голямо от себе си.

ЕМОЦИЯТА: РЕАКЦИЯТА НА ТЯЛОТО КЪМ УМА

Ами емоциите? Аз се заплитам в тях повече, отколкото в ума си.

Умът - в смисъла, в който аз използвам тази дума, - не е просто мисълта. Той включва и емоциите, както и всички несъзнателни мисловно-емоционални модели на реакция. Емоцията възниква там, където се срещат умът и тялото. Тя е реакцията на тялото към ума - или иначе казано, отражение на ума в тялото. Например една мисъл за нападение или враждебност ще предизвика натрупване на енергия в тялото, която наричаме гняв. Тялото се приготвя да се бие. Мисълта, че сте застрашени - физически или психически - кара тялото да се стегне и това е физическата страна на онова, което наричаме страх. Изследванията показват, че силните емоции дори предизвикват промени в биохимията на тялото. Тези биохимични промени представляват физическото или материалното изражение на емоцията. Разбира се, вие не винаги съзнавате своите мисловни шаблони и нерядко можете да ги осъзнаете единствено като наблюдавате емоциите си.

Колкото повече се отъждествявате с мисленето си, с онова, което харесвате и не харесвате, с преценки и тълкувания - с други думи, колкото по-малко присъствате като наблюдаващо съзнание, толкова по-висока ще бъде цената в емоционална енергия, независимо дали го съзнавате или не. Ако не можете да усещате емоциите си, ако сте откъснати от тях, в крайна сметка ще ги изпитвате само на физическо ниво, като физически проблеми или симптоми. През последните години беше написано много по този въпрос, затова е излишно да навлизаме в него тук. Един силен подсъзнателен емоционален модел може дори да се прояви в някакво външно събитие, което привидно настъпва случайно. Аз например съм забелязал, че хора, които носят в себе си много гняв, без да го съзнават и без да го изразяват, е по-вероятно да бъдат нападнати, словесно или дори физически, от други, изпълнени с гняв хора, при това без видима причина. Те имат силно излъчване на гняв, определени хора го усещат подсъзнателно и това задейства собствения им латентен гняв.

Ако ви е трудно да усетите емоциите си, започнете с това, да фокусирате вниманието си върху вътрешното енергийно поле в тялото си. Почувствайте тялото си отвътре. Това ще ви помогне да се свържете с емоциите си. Ще говорим за това подробно по-нататък.

Казвате, че емоцията е отражение на ума в тялото. Но понякога двете са в конфликт: умът казва „не", а емоцията казва „да", или обратното.

Ако наистина искате да опознаете ума си, тялото винаги ще ви даде правдиво отражение, затова се вгледайте в емоцията или още по-добре, почувствайте я в тялото си. Ако между двете като че ли има конфликт, мисълта е лъжата, емоцията е истината. Не окончателната истина за това кой сте, а относителната истина за състоянието на ума ви в този момент.

Несъмнено конфликтът между повърхностните мисли и несъзнателните мисловни процеси се среща често. Може би още няма да сте в състояние да извлечете дейността на несъзнателното в съзнателното под формата на мисли, но несъзнателното винаги ще се отразява от тялото във вид на емоции, а тях можете да осъзнаете. Да наблюдавате по такъв начин една емоция е по същество същото, като да се вслушвате или да наблюдавате една мисъл, както вече беше описано. Единствената разлика се състои в това, че мисълта е в главата, а емоцията има силна физическа съставка и затова се усеща най-вече в тялото. Така ще можете да позволите на емоцията да я има, без тя да ви контролира. Вие вече няма да бъдете емоцията, а наблюдателят, наблюдаващото присъствие. Ако се упражнявате в това, всичко несъзнателно във вас ще бъде извадено на светлината на съзнанието.

Значи да наблюдаваме емоциите си е също толкова важно, колкото и да наблюдаваме мислите си?

Да. Създайте си навика да си задавате въпроса: какво се случва в мен в момента? Той ще ви насочи в правилната посока. Но не анализирайте, просто наблюдавайте. Съсредоточете вниманието си навътре в себе си. Почувствайте енергията на емоцията. Ако няма емоция, задълбочете още вниманието си в енергийното поле на тялото си. Това е вратата към Битието.

Емоцията обикновено представлява усилен и енергизиран мисловен модел и поради нерядко огромния си енергиен заряд отначало е трудно да останете, да присъствате достатъчно, за да бъдете в състояние да я наблюдавате. Тя иска да ви превземе и обикновено успява - ако присъствието ви е недостатъчно. Ако бъдете увлечени в несъзнателно себеотъждествяване с емоцията поради недостатъчно присъствие - което е нормално, - емоцията временно става ваше „аз". Често се образува порочен кръг между мисленето и емоциите - те се подхранват взаимно. Мисловният модел си образува увеличено отражение под формата на емоция, а вибрационната честота на емоцията от своя страна го подхранва. Разсъждавайки за ситуацията, събитието или човека, възприемани като причина за емоцията, мисълта й придава енергия, която пък храни мисловния шаблон и т.н.

По същество всички емоции са разновидности на една първична и недиференцирана емоция, чийто произход се крие в загубата на съзнанието за това, кой сте вие отвъд името и формата си. Поради недиференцирания й характер е трудно да намерим название, което точно да опише тази емоция. „Страх" е близко определение, но освен непрекъснатото усещане за заплаха тя включва и дълбоко чувство за изоставеност и непълнота. Може би ще е най-добре да използваме дума, която е също така недиференцирана като тази базисна емоция, и да я наречем просто „божа". Една от основните задачи на ума е да се бори с тази емоционална болка или да я премахне, и това е една от причините за непрестанната му активност, но единственото, което той може да постигне, е временно да я прикрие. Всъщност колкото по-усилено се бори умът за премахване на болката, толкова повече тя се усилва. Умът никога не може да намери решението, нито може да си позволи да ви остави вие да го намерите, защото той самият е неделима част от „проблема". Представете си началник на полицията, който се опитва да залови подпалвач, като подпалвачът е самият началник на полицията. Няма да се освободите от тази болка, докато не престанете да извличате чувството си за идентичност от себеотъждествяването с ума, тоест от егото. Тогава умът ще бъде свален от власт и Битието ще се разкрие пред вас като вашата истинска природа. Да, знам какво ще ме попитате.

Щях да попитам: ами положителните емоции като любов и радост?

Те са неделими от естественото ви състояние на вътрешна свързаност с Битието. Възможно е да зърнете за кратко любовта и радостта, възможни са кратки моменти на дълбок покой, когато възникне празнина в мисловния поток. При повечето хора това става рядко и само случайно, когато умът се окаже „безмълвен" - заради нещо изключително красиво, поради крайно физическо изтощение или дори пред лицето на голяма опасност. Изведнъж настъпва вътрешно безмълвие. И в него се усеща едва доловима, но наситена радост, любов и мир.

Обикновено подобни моменти са кратки, тъй като умът бързо възобновява производството на шум, което наричаме мислене. Любовта, радостта и покоят не могат да разцъфтят, докато не се освободите от Властта на ума. Но тях аз не бих нарекъл емоции. Те се намират отвъд емоциите, на едно много по-дълбоко ниво. Затова трябва пълно да осъзнаете емоциите си и да се научите да ги усещате, преди да можете да изпитате скритото зад тях. Емоция означава буквално „смущение". Произлиза от латинската дума emovere, която означава „смущавам".

Любовта, радостта и покоят са дълбоки състояния на Битието, или по-точно три аспекта на състоянието на вътрешна свързаност с Битието. Като такива те нямат противоположности, защото корените им са отвъд ума, От друга страна, тъй като са част от дуалистичния ум, емоциите се подчиняват на закона за противоположностите. Това означава просто, че не можете да имате хубаво без лошо. Така в непросветленото, умотъждествено състояние, което понякога погрешно наричаме радост, се намира удоволствието - обикновено краткотрайната страна на постоянния цикъл болка/удоволствие. Удоволствието винаги се извлича от нещо извън вас, докато радостта възниква във вас самите. Същото нещо, което днес ви носи удоволствие, утре ще ви донесе болка. Нещото, което нерядко наричаме любов, може известно време да бъде приятно и вълнуващо, но то е свързано с пристрастяване и привързване - състояние на сериозен недоимък, което може много лесно да се превърне в своята противоположност. Много отношения на „любов", след като премине първоначалната еуфория, фактически се люшкат между „любов" и омраза, привличане и нападение.

Истинската любов не носи страдание. И как би могла? Тя не се превръща внезапно в омраза, истинската радост не се превръща в болка. Както казах, дори и преди просветлението – преди дa се освободите от ума си - можете да зърнете за кратко истинската радост, истинската любов и дълбокото вътрешно спокойствие, в което сте по-живи от всякога. Те са страни на вашата истинска природа, която обикновено е засенчена от ума. Но дори и в една „нормална" връзка на пристрастяване може да има моменти, когато може да се почувства наличието на нещо по-истинско и непокварено. Това обаче е само за кратко и скоро изчезва с намесата на ума. Може да ви се стори, че сте имали нещо много ценно и сте го загубили, а може и умът да ви убеди, че то е било само илюзия. Истината е, че не е било илюзия и че не можете да го загубите. Това е част от естественото ви състояние, което може да бъде прикрито, но никога унищожено от ума. Дори когато небето е натежало от облаци, слънцето не е изчезнало. То си е все там, от другата страна на облаците.

Буда казва, че болката и страданието възникват от Желанията и че за да се освободим от болката, трябва да прережем връзките на желанието.

Всички неустоими желания се свеждат до това, че умът търси спасение или себеосъществяване във външни неща и в бъдещето като заместител на радостта от Битието. Докато аз съм своят ум, аз съм тези желания, потребности, привързаности и неприязни, извън тях няма „аз", освен като някаква възможност, като неосъществен потенциал, като непокълнало още семе. В това състояние дори желанието ми да намеря освобождение или просветление е просто още едно желание за себеосъществяване или пълнота в бъдещето. Затова не се стремете да се освободите от желанията или да „постигнете" просветление. Присъствайте. Бъдете тук като наблюдатели на своя ум. Вместо да цитирате Буда, бъдете Буда, бъдете „пробуденият" - защото това означава думата „буда".

Болката владее хората от векове - още откакто са изгонени от рая, навлезли са в царството на времето и ума и са загубили съзнание за Битието. От този момент те са започнали да се възприемат като безсмислени отломки в една чужда за тях вселена, без връзка с Първоизточника или един с друг.

Болката е неизбежна, докато се отъждествявате със своя ум, тоест докато сте в духовно несъзнание.

Тук става дума най-вече за емоционалната болка, която е и първопричината за физическата болка и физическите заболявания. Недоволството, омразата, самосъжалението, вината, гневът, депресията, ревността и т.н. -дори и най-дребното раздразнение - всички те са форми на болката. А всяко удоволствие или емоционален подем съдържат в себе си семето на болката, тяхната неотменна противоположност, която след време ще се прояви.

Всеки, който някога е вземал наркотици, за да се „изстреля нагоре", знае, че „нагоре" неизбежно преминава в „надолу", че удоволствието се превръща в някакъв вид болка. Мнозина знаят също от собствен опит колко лесно и бързо една интимна връзка може да се превърне от източник на удоволствие в източник на болка. От една по-далечна перспектива двата полюса са двете лица на една и съща монета и са част от скритата болка, която е неотменима част от умотъждественото „его"-състояние на съзнанието.

Болката има две нива - болката, която си създавате сега, и болката от миналото, която продължава да живее в ума и тялото ви. Как да престанете да създавате болка в настоящето и как да премахнете миналата - за това искам да говоря сега.


Вижте също: Книгите на Екхарт ТолеСтатии за Екхарт Толе100-те най-влиятелни живи духовни личности.


 .