22 ноември 2011

Автобиография в пет кратки частиПорша Нелсън,

популярната американска певица,

композиторка, актриса и писателка,

е автор на тази кратка автобиография.

Част първа
Вървя по улицата.
На тротоара има дълбока дупка.
Падам в нея.
Загубена съм... нямам надежда.
Не е моя вината.
Нужна ми е вечността, за да намеря изход.

Част втора
Вървя по същата улица.
На тротоара има дълбока дупка.
Правя се, че не я виждам.
Падам отново.
Не мога да повярвам, че съм на същото място!
Но не е моя вината.
Отново ми трябва много време, за да се измъкна.

Част трета
Вървя по същата улица.
На тротоара има дълбока дупка.
Виждам, че е там.
И пак падам в нея... това е навик.  
Очите ми са отворени, зная къде съм.
Аз съм виновна.
Измъквам се незабавно:

Част четвърта
Вървя по същата улица.
На тротоара има дълбока дупка.
Заобикалям я.

Част пета
Вървя по друга улица...


По материали от Интернет.

 .