29 юни 2010

Курс на чудесата


Фондация за вътрешен мир

Официален сайт | Онлайн уроци | Текст на английски
Група "Курс на чудесата" във Facebook


Как е създаден

Началото на "Курс на чудесата" е поставено от решението на двама души да се обединят в името на една обща цел. Техните имена са Хелън Шукмън и Уилиам Тетфорд, професор по медицинска психология в Колежа по хирургия и медицина към Колумбийския университет в Ню Йорк. Няма значение кои са те, а единствено това, че техният опит показва, че с Бога всичко е възможно. Те не изхождат от духовни интереси. Взаимоотношенията им са били трудни и често напрегнати и личното и професионално утвърждаване и статус са били от значение за тях. Изобщо, те са възлагали твърде много на ценностите на света. Животът им не е в съзвучие с онова, което проповядва "Курсът на чудесата". Хелън, която е записала материала, описва себе си по следния начин:

"Психолог, преподавател, консервативна по убеждения и атеистка по вярване, аз работех в престижна и чиста академична среда. И тогава нещо се случи и постави началото на поредица от събития, които не бих могла да предвидя. Ръководителят на департамента, в който работех, изведнъж заяви, че не може да понася повече тези чувства на гняв и агресия, които се проявяваха в нашите взаимоотношения и завърши с това, че "трябва да има друг път". На свой ред аз се съгласих да му помогна да го открием. Очевидно този Курс е другият път."

Макар че намерението им е сериозно, те преживяват големи трудности при полагане основите на своето общо дело. Но те предават на Светия Дух своята "добра воля", която, както се казва в Курса все отново и отново, е достатъчна, за да Му позволи да използва всяка ситуация за Своите цели и да вложи в нея Своите възможности.

Имената на участниците в записването на Курса не са отбелязани на корицата, защото Курсът може и трябва да бъде самостоятелен. Той не трябва да се превръща в поредния култ. Неговата единствена цел е да предостави път, по който някои хора да бъдат в състояние да намерят своя Вътрешен Учител.

Какво представлява

Както показва заглавието му, Курсът е организиран изцяло така, че да бъде учебно средство. Състои се от три книги: Текст от 724 страници, Ръководство за учащи от 502 страници и Ръководство за учители от 94 страници. Редът, в който учащите избират да използват тези книги и начинът, по който ги изучават, зависи от конкретните им цели и предпочитания.

Учебната програма, предлагана от Курса, е внимателно замислена и обяснена стъпка по стъпка, както на теоретично, така и на практическо ниво. Тя набляга по-скоро на приложението, отколкото на теорията и повече на опита, отколкото на теологията. В Курса се подчертава специално, че "една универсална теология е невъзможна, но универсалната опитност е не само възможна, но и необходима" (Ръководство за учители, стр. 79). Въпреки че е християнски по същество, Курсът се занимава с всеобщи духовни теми. Той подчертава, че е един от пътищата на всеобщото духовно развитие. Съществуват и много други, от които настоящият се различава само по форма. Всички те извеждат към Бога накрая.

Книгата започва така:

Това е курс по чудеса. Той е задължителен курс. Само времето, когато го вземаш е доброволно. Свободна воля не означава, че ти можеш да установиш учебната програма. Означава само, че ти можеш да избереш какво искаш да вземеш в определен момент. Курсът не цели да учи значението на любовта, защото то е отвъд това, което може да бъде преподадено. Той цели, все пак, да премахне преградите към усещането на присъствието на любовта, което е твоето естествено наследство. Противоположното на любовта е страх, но каквото е всеобхватно не може да има противоположно. Този курс може следователно да бъде обобщен много просто по следния начин:

Нищо реално не може да бъде застрашено.
Нищо нереално не съществува.
Тук се крие Божият мир.

Ако проявявате интерес към тази книга, можете да посетите
Страница "Курс на чудесата" във Facebook и
Група "Курс на чудесата" във Facebook.

Вижте също  Статии за Курс на чудесата

Използвани са материали от Интернет. 


.

Дао


Дао или Даоизъм е древна китайска религия, възникнала преди повече от 2500 години. Според легендата по това време живял Лао Дзъ - мъдрец и философ, пазител на имперските архиви в древната столица Луоян. Огорчен от постоянния упадък на нравите по време на неспирните войни, Лао Дзъ решил да се оттегли на запад към пустинята. При прохода Ханку един от пазачите на заставата (името му е запазено - Ин Хси), знаейки за репутацията на Лао Дзъ като мъдър човек, го помолил да запише същината на учението си. Така възниква "Дао Дъ Дзин" ("Книга за Пътя и Постигането") - велик ръкопис, съставен от пет хиляди китайски йероглифа. Днес текстът съществува в хиляди варианти на превод, буквално на всички езици. Смята се, че това е може би най-превежданата книга в света след Библията.

В 81 кратки строфи "Дао Дъ Дзин" описва начин на живот, който е балансиран, морален и духовен - прозрения, валидни за всички аспекти на човешкия живот. Много учени смятат тази класическа китайска творба за изключителен образец на висш размисъл върху природата на съществуванието. И днес тя продължава да бъде ценен пътеводител за постигане на начин на живот, изпълнен с хармония, радост, покой и равновесие. Ето първата строфа:

Дао, което може да бъде описано,
не е вечното Дао.
Име, което може да бъде назовано,
не е вечното име.
Дао е едновременно именувано и безименно.
Безименното е първоизточникът на всичко;
именуваното е Майка на десетте хиляди неща.
Който не е изпълнен с желания, вижда тайнството;
който е изпълнен с желания, вижда само проявленията.
А тайнството е входът към разбирането на всичко.
 
Научих нещо повече за Дао от книгата на един от първите ми учители, американския писател Уейн Дайър "Промени мислите си, промени живота си. Мъдростта на Дао в действие!", преведена на български през 2009 г. Д-р Дайър посвещава една година на изследване на 10-тина различни преводи на „Дао Дъ Дзин", като пише кратко есе от 2-3 страници върху всяка строфа. Ето част от увода към книгата му:

"Един от многото дарове на "Дао Дъ Дзин" е, че обогатява ума, особено чрез начина, по който Лао Дзъ използва иронията и парадокса, за да ни накара да се вгледаме в живота. Ако сте убедени, че е редно да сте напористи, Лао Дзъ ви приканва да проумеете ценността на смирението. Ако смятате, че непрекъснато "трябва да се действа", той ви подсказва да обмислите не-действието. Ако мислите, че вкопчването е начин да придобиете желаното или необходимото - той ви съветва да се отпуснете и да се изпълните с търпение.

Но какво всъщност е „Дао"? Както ни разкрива първата строфа, ако го назовеш, ще го изгубиш, затова ето най-доброто тълкувание, което мога да предложа:

Дао е върховната реалност, всеобхватният Първоизточник на всичко. Дао няма начало или край, не прави нищо и същевременно дава живот на всичко в света на формата и границите, наречен „света на десетте хиляди неща"".

В книгата си „Мъдростта на Китай и Индия" д-р Лин Ютанг казва: „Ако в цялата източна литература има творба, която повече от всички останали заслужава да бъде прочетена, това според мен е "Дао Дъ Дзин" [на Лао Дзъ]... Това е едно от най-дълбоките произведения в световната философия..."

Д-р Уейн Дайър завършва предговора към книгата си с думите:

"Според мен през XXI век трябва да избираме лидери, които разбират важността на казаното от Лао Дзъ. Може би оцеляването на света зависи от това да приемем идеята, че понятията „враг" и „война" могат да престанат да съществуват, ако живеем в съгласие с Дао.

Изпращам ви любовта си заедно с мечтата си за един хармонизиран с Дао свят. Не знам дали има по-велика идея засягаща всички нас, цялата планета и дори Вселената". 

В публикацията са използвани материали от Интернет.

Вижте също:  Лао Дзъ - мисли

 . 

24 юни 2010

Силата на Настоящето


Екхарт Толе

За автора

Eкхapт Толе е роден в Германия, където прекарва първите тринадесет години от живота си. Завършва Лондонския университет, занимава се с научна работа в Кембридж. На двадесет и девет години дълбока духовна промяна фактически унищожава старата му самоличност и променя радикално хода на живота му. Следващите няколко години той посвещава на това, да разбере, интегрира и задълбочи промяната, която бележи началото на едно важно пътуване навътре в себе си.

През последните десет години той е съветник и духовен учител, който работи индивидуално и с малки групи в Европа и Северна Америка. От 1996 г. насам живее във Ванкувър, Канада. Чрез „Силата на Настоящето", превърнала се в световна сензация, бестселър No.1 на "Ню Йорк Таймс", преведена на 32 езика, учението му за първи път става достъпно за широката публика. Голям успех имат и следващите му книги "Гласът на покоя" и "Нова земя".

За книгата

За да се отправим на пътуване в „Силата на Настоящето", трябва да изоставим своя аналитичен ум и изкуствения, създаден от него „аз" - егото. Още от началото на първата глава се озоваваме бързо на една значително по-голяма надморска височина, където въздухът е по-лек. Това е въздухът на духовното. Пътуването обаче е едно предизвикателство. Екхарт Толе използва прост език и формата на въпроси и отговори, за да ни упъти. Самите думи служат като пътни знаци. Нови открития по пътя очакват мнозина от нас: ние не сме своят ум, ние можем да се измъкнем от психическата болка, истинската човешка сила може да бъде намерена само като приемем Настоящето. Научаваме също, че тялото всъщност е един от ключовете към състоянието на вътрешен мир, както и тишината и пространството около нас. Достъп можем да имаме навсякъде. Тези точки на достъп, наречени портали, могат да ни въведат в Настоящето - сегашния момент, където проблемите не съществуват. Именно тук намираме радост и успяваме да приемем истинското си „аз". Тук откриваме, че вече сме завършени, пълноценни и съвършени. Мнозина от нас ще установят, че най-голямата пречка пред осъзнаването на този факт са връзките ни, особено интимните. Но и тук сме на „нова територия" и нещата не са такива, каквито са ни се стрували преди. Научаваме, че взаимоотношенията ни също са портал към духовното просветление, ако ги използваме мъдро, тоест ако ги използваме, за да станем по-съзнаващи и следователно по-любящи човешки същества. Какъв е резултатът? Истинско единение с другите.

Ако можем да присъстваме изцяло и да предприемаме всяка своя стъпка в Настоящето, ако можем да почувстваме реалността на неща като „вътрешното тяло", „капитулацията", „прошката" и „Неизявеното", ще бъдем отворени за преобразяващото въздействие на „Силата на Настоящето".

Вие сте тук, за да позволите да се осъществи
божественото предназначение на Вселената.
Да, точно толкова сте значими!


Екхарт Толе 

Тази книга, препоръчана ми от случайна непозната от Интернет, е на път наистина да преобрази живота ми. Разбира се, трябва да добавя, че за нея ме подготви и Курс на чудесата.

Книгата излъчва енергия, така че ви съветвам да си я купите и да я държите на нощното си шкафче.

Вижте други книги от същия автор тук:  Книгите на Екхарт Толе

 . 
.