29 юни 2010

Курс на чудесата


Фондация за вътрешен мир

Официален сайт | Онлайн уроци | Текст на английски
Група "Курс на чудесата" във Facebook


Как е създаден

Началото на "Курс на чудесата" е поставено от решението на двама души да се обединят в името на една обща цел. Техните имена са Хелън Шукмън и Уилиам Тетфорд, професор по медицинска психология в Колежа по хирургия и медицина към Колумбийския университет в Ню Йорк. Няма значение кои са те, а единствено това, че техният опит показва, че с Бога всичко е възможно. Те не изхождат от духовни интереси. Взаимоотношенията им са били трудни и често напрегнати и личното и професионално утвърждаване и статус са били от значение за тях. Изобщо, те са възлагали твърде много на ценностите на света. Животът им не е в съзвучие с онова, което проповядва "Курсът на чудесата". Хелън, която е записала материала, описва себе си по следния начин:

"Психолог, преподавател, консервативна по убеждения и атеистка по вярване, аз работех в престижна и чиста академична среда. И тогава нещо се случи и постави началото на поредица от събития, които не бих могла да предвидя. Ръководителят на департамента, в който работех, изведнъж заяви, че не може да понася повече тези чувства на гняв и агресия, които се проявяваха в нашите взаимоотношения и завърши с това, че "трябва да има друг път". На свой ред аз се съгласих да му помогна да го открием. Очевидно този Курс е другият път."

Макар че намерението им е сериозно, те преживяват големи трудности при полагане основите на своето общо дело. Но те предават на Светия Дух своята "добра воля", която, както се казва в Курса все отново и отново, е достатъчна, за да Му позволи да използва всяка ситуация за Своите цели и да вложи в нея Своите възможности.

Имената на участниците в записването на Курса не са отбелязани на корицата, защото Курсът може и трябва да бъде самостоятелен. Той не трябва да се превръща в поредния култ. Неговата единствена цел е да предостави път, по който някои хора да бъдат в състояние да намерят своя Вътрешен Учител.

Какво представлява

Както показва заглавието му, Курсът е организиран изцяло така, че да бъде учебно средство. Състои се от три книги: Текст от 724 страници, Ръководство за учащи от 502 страници и Ръководство за учители от 94 страници. Редът, в който учащите избират да използват тези книги и начинът, по който ги изучават, зависи от конкретните им цели и предпочитания.

Учебната програма, предлагана от Курса, е внимателно замислена и обяснена стъпка по стъпка, както на теоретично, така и на практическо ниво. Тя набляга по-скоро на приложението, отколкото на теорията и повече на опита, отколкото на теологията. В Курса се подчертава специално, че "една универсална теология е невъзможна, но универсалната опитност е не само възможна, но и необходима" (Ръководство за учители, стр. 79). Въпреки че е християнски по същество, Курсът се занимава с всеобщи духовни теми. Той подчертава, че е един от пътищата на всеобщото духовно развитие. Съществуват и много други, от които настоящият се различава само по форма. Всички те извеждат към Бога накрая.

Книгата започва така:

Това е курс по чудеса. Той е задължителен курс. Само времето, когато го вземаш е доброволно. Свободна воля не означава, че ти можеш да установиш учебната програма. Означава само, че ти можеш да избереш какво искаш да вземеш в определен момент. Курсът не цели да учи значението на любовта, защото то е отвъд това, което може да бъде преподадено. Той цели, все пак, да премахне преградите към усещането на присъствието на любовта, което е твоето естествено наследство. Противоположното на любовта е страх, но каквото е всеобхватно не може да има противоположно. Този курс може следователно да бъде обобщен много просто по следния начин:

Нищо реално не може да бъде застрашено.
Нищо нереално не съществува.
Тук се крие Божият мир.

Ако проявявате интерес към тази книга, можете да посетите
Страница "Курс на чудесата" във Facebook и
Група "Курс на чудесата" във Facebook.

Вижте също  Статии за Курс на чудесата

Използвани са материали от Интернет. 


.