15 май 2012

Снимки от Израел - Табха

Табха е местност на северния бряг на Галилейското езеро. Тук се намира Планината на Блаженствата, където Иисус произнася прочутата Си Проповед. За да отбележи това събитие, е построена осмоъгълната Църква на Блаженствата.

На големи стъклописи върху стените могат да се прочетат осемте Блаженства (Матей 5:3-10):
Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.
Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.
Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.
Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани.
Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии.
Блажени гонените заради правдата, защото тяхно е царството небесно.

Куполът на църквата олицетворява Царството Небесно.


На това място Иисус нахранил 5000 души с пет хляба и две риби.


Някъде тук, на брега на езерото, Иисус се е появил за трети път след Възкресението Си. Той обядвал заедно с учениците си и дал първенство на Симон Петър с думите: "Паси овцете ми."

60 снимки от Табха можете да видите тук. .