13 септември 2016

Шест супер-ефективни мозъчни упражнения, използвани от Стив Джобс

Всеки човек, чиято работа изисква интелект и креативност знае, че бързото и практично мислене е водещо, за постигане на успех. Трудно е, обаче, да бъдете винаги първи, колкото и да сте талантливи и надарени. Дори и да имате ума на Айнщайн, понякога се чувствате некомпетентни.

Самият г-н Творческо Мислене, Стив Джобс често е чувствал нужда да „срита“ ума си. Тук са споменати няколко техники на умствена гимнастика, които самият Джобс споделя с биографа си Уолтър Айзъксън:

"Ако просто седиш и наблюдаваш, ще видиш колко неспокоен е умът ти. Ако се опиташ да го успокоиш, става още по-зле, но с времето той се усмирява и когато утихне, можеш да чуеш по-фини неща - това е моментът, когато интуицията започва да разцъфтява, започваш да виждаш по-ясно и да присъстваш повече в Настоящето".

Малко преди смъртта си Джобс разкрива своя метод на медитация и споделя, че е използвал тази умствена практика в продължение на много години.

Специфична техника, наречена осъзнавана медитация, идва от Дзен Будизма и Даоизма.

Един от хората, които които знаят много за духовната одисея на Стив е добре известният автор и журналист Джефри Джеймс. Той си спомня, че разговарял с него по въпроса в началото на 90-те години на 20-ти век, обсъждайки приликите между Дзен и компютърното програмиране.

"В онези дни подобно нещо беше доста необичайно и екзотично - казва Джеймс - Дори и в този смисъл Джобс беше изпреварил времето си".

Нещата със сигурност са се променили оттогава.

Днес благотворните ефекти от медитацията са признати от водещи специалисти в областта на невронауките. Корпоративни гиганти като Google, General Mills, Target и Ford обучават служителите си да практикуват същите медитативни практики, които Джобс е открил за себе си преди десетилетия.

Изучавайки цитатите в книгите на Айзъксън, Джеймс е стигнал до извода, че медитативните техники на Джобс са много сходни с онези, които самият той някога е научил от един изключителен майстор на бойните изкуства - Ян Дзюнмин.

Следва есенцията на неговата техника в шест стъпки:

Стъпка 1
Седнете с кръстосани крака на тихо и спокойно място. Използвайте плоска възглавница, за да намалите напрежението в гръбнака. Започнете да си поемате дълбоко въздух.

Стъпка 2
Затворете очи и се опитайте да се концентрирате върху вътрешния монолог в ума ви, върху мислите, които не спират да подскачат в главата ви. Мисли за работата, неща, които сте гледали по телевизията, всички всекидневни дрънканици на вашия неспокоен „маймунски ум“. Не се опитвайте да го накарате да спре, поне не още. Просто наблюдавайте как скача от една тема на друга. Правете това упражнение по пет минути на ден, в продължение на една седмица.

Стъпка 3
Без все още да се опитвате да успокоите водовъртежа от мисли, опитайте да прехвърлите вниманието си към т.нар. "волски ум" - онази част от съзнанието, която е отговорна за спокойното и не прибързано мислене. "Волският ум“ просто наблюдава света около себе си. Не съди, не търси смисъл - просто гледа, слуша и усеща. Повечето хора дори не осъзнават неговото съществуване, въпреки че той може да се разкрие в моменти на силен шок, когато „маймунският ум” замлъква. Но дори когато оставаме под пълното влияние на "маймунския ум", непрекъснато обстрелвани от неговите заповеди, "волският ум" върши своята тиха, неспирна работа.

Стъпка 4
Докато постепенно започвате да влизате в досег със своя "волски ум", опитайте да поискате от него да забави активността на вашия "маймунски ум". Джефри Джеймс, например, използва следния метод:
Представете си как вашият „вътрешен вол“ върви бавно по селски път. Тази умствена картина би трябвало да ви помогне да усмирите „вътрешната маймуна“. Не очаквайте да заспи отведнъж. Маймуните са неспокойни по природа. И въпреки това скоро ще забележите, че тя става по-спокойна и създава по-малко суетня.

Стъпка 5
След като сте усмирили "маймунския ум", концентрирайте вниманието си върху вашия "волски ум".
Ако сте направили всичко както трябва, ще усетите, че дишането ви се забавя. Внезапно ще почувствате въздуха около себе си, който докосва кожата ви. Твърде възможно е дори да усетите как кръвта пулсира във вените ви. Когато отворите очи, светът ще изглежда неописуемо променен, обновен и дори някак странен. Например, може да възприемете прозореца просто като правоъгълник, изпълнен със светлина. Нещо, което не се нуждае отваряне или затваряне, почистване и ремонт. Нещо, което просто съществува - тук и сега. И нещо повече, ще възприемете себе си по нов начин - като съществуващи Тук и Сега!

Стъпка 6
Ще отнеме известно време, докато постигнете това състояние. Но, когато най-накрая успеете, ще откриете, че вече не забелязвате минутите, които отминават от момента, в който пуснете таймера до момента, в който натиснете бутона „стоп“. Постепенно, ден след ден, увеличавайте продължителността на медитациите.  Невероятно, но, без значение колко дълго ще продължават медитациите, веднъж постигнали по-високи нива на осъзнаване, няма да усещате как минава времето.

Редовна практика на осъзната медитация ви дава три важни предимства:

1. Ще се освободите от стреса. Житейските трудности няма вече да имат силата да нарушат равновесието ви.

2. Безсънието ще остане в миналото. Както свидетелства Джефри Джеймс, благодарение на редовната медитация, той има нужда само от две-три секунди, за да заспи.

3. Ще придобиете способността да мислите по-ясно и да виждате истинската ценност на нещата от живота.Източник: https://brightside.me/inspiration-tips-and-tricks/six-super-effective-brain-exercises-developed-by-steve-jobs-158405/


 . 

24 август 2016

Евангелието на Махарши

Съдържание

Предисловие

Книга 1 - Глава 1 - Работа и отрeчение
Книга 1 - Глава 2 - Тишина и уединение
Книга 1 - Глава 3 - Контрол на ума
Книга 1 - Глава 4 - Бхакти и джнана
Книга 1 - Глава 5 - Себе и личност
Книга 1 - Глава 6 - Себереализация
Книга 1 - Глава 7 - Гуру и Неговата Милост
Книга 1 - Глава 8 - Покой и щастие

Книга 2 - Глава 1 - Себеизследването
Книга 2 - Глава 2 - Садхана и Милост
Книга 2 - Глава 3 - Джнани и света
Книга 2 - Глава 4 - Сърцето е Себето
Книга 2 - Глава 5 - Мястото на Сърцето
Книга 2 - Глава 6 - Ахам и ахам-вриттиВижте също: Статии за Шри Рамана Махарши

© Sri Ramanashramam


 . 

Евангелието на Махарши - Книга 2 - Глава 6 - Ахам и ахам-вритти

Ученик: Какво възпрепятства безкрайната, неразграничена светлина на Съзнанието, възникваща от Сърцето, да се разкрие на аджнани?
Махарши: Точно както водата в съд отразява огромното слънце в ограничените рамки на съда, по същия начин васаните или скритите тенденции на човешкия ум, действащ като отразяващ посредник, улавят всепроникващата, безкрайна светлина на Съзнанието, възникваща от Сърцето и под формата на отражение изявяват явлението, наречено ум. Виждайки само това отражение, аджнани е заблуден с вярването, че той е крайно същество, джива.
Ако умът се обърне навътре чрез изследване в източника на ахам-вритти, васаните биват унищожени, а в тяхно отсъствие отразяващият посредник, умът, също изчезва, погълнат от светлината на единствената Реалност, Сърцето.
Това накратко е всичко, което е нужно да знае един аспирант. Неговото задължение се състои в искрено и еднонасочено изследване в източника на ахам-вритти.
У: Но колкото и да се стреми, той е ограничен до ума в будно състояние. Как е възможно такова изследване, проведено само в едно от трите състояния на ума, да унищожи целия ум?
М: Изследването на садхака в източника на ахам-вритти, без съмнение, започва в будното състояние на ума. Не може да се каже, че неговият ум е унищожен. Но самият процес на Себе-изследване ще покаже, че трите състояния на ума, както и тяхното редуване или трансмутация, принадлежат към света на явленията, който не може да засегне неговото интензивно вътрешно изследване.
Себе-изследването е действително осъществимо само чрез интензивна интровертност на ума. Това, което в крайна сметка бива осъзнато в резултат от изследването в източника на ахам-вритти, е самото сърце като неразграничената светлина на Чистото Съзнание, в което отразената светлина на ума бива изцяло погълната.
У: Тогава за джнани има ли разлика между трите състояния на ума?
М: Как е възможно да има такава разлика, когато самият ум е разтворен и изгубен в светлината на Съзнанието?
За джнани всичките три състояния са еднакво нереални. Но аджнани е неспособен да възприеме това, защото за него мерилото за реалност е будното състояние, докато за джнани мерилото за Реалност е самата Реалност. Тази Реалност на Чисто Съзнание е вечна по силата на своята природа и следователно е еднакво присъстваща по време на това, което ти наричаш будуване, сънуване и дълбок сън. За онзи, който е едно с тази Реалност, няма нито ум, нито неговите три състояния, и следователно нито интровертност, нито екстровертност.
Неговото състояние е състояние на вечна будност, защото той е буден за вечното Себе; неговото състояние е състояние на вечно съновидение, защото за него светът не е повече от постоянно повтарящо се съновидение; неговото състояние е състояние на вечен дълбок сън, защото той е завинаги лишен от телесно съзнание.

© Sri Ramanashramam


 .