10 януари 2012

Съществува ли прераждане?


по КУРС НА ЧУДЕСАТА, 
Ръководство за учители

Във върховния смисъл на думата прераждането е невъзможно. Не съществува нито минало, нито бъдеще и идеята за раждане в тяло както веднъж, така и много пъти е безсмислена. Прераждането не може да бъде истина в реалния смисъл. Нашият единствен въпрос трябва да бъде: „Полезна ли е тази концепция?". А това, разбира се, зависи от начина, по който се прилага. Ако се използва, за да укрепи разбирането за вечната природа на живота, тя наистина е полезна. Има ли друг въпрос, свързан с нея, който да хвърли светлина по пътя? Както с много други вярвания и с нея може жестоко да се злоупотреби. Дори и най-малката злоупотреба може да доведе до прекалено задълбочаване в миналото и дори може би гордост от него. В най-лошия случай това води до инертност в настоящето. Между двете крайности съществува потенциал за много и различни заблуди.

Прераждането не би следвало при никакви обстоятелства да бъде проблем, с който да се занимаваме сега. Ако то е отговорно за някои от трудностите, с които човек се сблъсква сега, неговата задача отново ще бъде само да избегне тези трудности в настоящия момент. Ако той полага основите за един бъдещ живот, пак би трябвало да работи върху спасението си единствено тук и сега. 3а някои хора в тази концепция има известна утеха и ако тя ги окуражава, нейната стойност е самоочевидна. Сигурно е обаче, че пътят към спасението е открит, както за тези, които вярват в прераждането, така и за онези, които не вярват. Следователно, тази идея не може да се разглежда като съществена за настоящата учебна програма. Винаги съществува известен риск, когато се гледа на настоящето през призмата на миналото. Винаги съществува нещо добро в мисъл, която утвърждава идеята, че животът и тялото не съвпадат.

Онова, което е важно в този курс, винаги остава едно и също - тъкмо сега ти се предлага пълно спасение и ти можеш да го приемеш сега. Това е твоята единствена отговорност. Изкуплението може да се сравни с пълно освобождаване от миналото и липса на интерес към бъдещето. Небето е тук. Няма друго място. Небето е сега. Няма друго време. Никое учение, което не води към това, не е от значение за Божиите учители. Всички вярвания биха насочили към това, ако бъдат изтълкувани правилно. В този смисъл може да се каже, че истината им е в тяхната полезност. Всички убеждения, които водят до прогрес, трябва да бъдат уважавани. Това е единственият критерий, който изисква този курс. Нищо повече от това не е необходимо.

Книгата Курс на чудесата

Статии за Курс на чудесата


 .