20 февруари 2020

Вътрешното тяло


Екхарт Толе - "Единение с живота"
по "Единение с живота" 
на 
Екхарт Толе 
 
Ние трябва да влезем в тялото, за да го преодолеем и да открием, че не сме това.

Приравняването с Аза на физическото, възприемано чрез сетивата тяло, което е обречено да остарее, да западне и да умре, рано или късно винаги води до страдание. Да не се отъждествявате с тялото не означава да го пренебрегвате, презирате или да престанете да се грижите за него. Ако то е силно, красиво и енергично, можете да се наслаждавате на тези му качества - докато ги има. Също така бихте могли да подобрите състоянието на тялото чрез правилно хранене и спорт. Ако не слагате знак на равенство между тялото и себе си, когато красотата избледнее, силата намалее или тялото стане негодно, това по никакъв начин няма да подкопае чувството за собствената ви стойност или идентичност. Всъщност, когато тялото започне да отслабва, непритежаващото форма измерение, светлината на съзнанието, може по-лесно да се прояви през избледняващата форма.

Егото възниква, когато усещането ви за Битието, за "Аз съм", което е съзнание без форма, се бърка с формата. Това е значението на отъждествяването. Това е забравяне на битието, първичната грешка.

Въпреки че отъждествяването с тялото е една от най-основните форми на егото, добрата новина е, че то най-лесно може да се преодолее. Ще го постигнете не като се опитвате да убедите себе си, че не сте тялото, а като пренасочите вниманието си от външната форма на тялото и от мислите си за него - красиво, грозно, силно, слабо, твърде дебело, твърде кльощаво - към усещането за живост вътре в него. Независимо как изглежда тялото ви отвън, отвъд външната форма то е интензивно живо енергийно поле.

Вдишайте съзнателно два или три пъти. Сега вижте дали можете да доловите усещането за живост, което насища цялото ви вътрешно тяло. Можете ли да усетите тялото си отвътре? Почувствайте за кратко конкретни части от тялото си. Усетете дланите си, после ръцете, стъпалата и краката. Можете ли да усетите корема, гърдите, врата и главата? Ами устните? Има ли живот в тях? След това отново осъзнайте вътрешното тяло като цялост. Първоначално може да искате да затворите очи при тази практика, но щом усетите тялото си, отворете очи, огледайте се и същевременно продължавайте да усещате тялото си. Възможно е да установите, че няма нужда да затваряте очите си и че всъщност можете да усетите вътрешното си тяло, докато четете тези редове.

Вътрешното ви тяло не е солидно, а пространствено. То не е физическата ви форма, а животът, който я оживява. То е разумът, който го е създал и го поддържа, същевременно координирайки стотици различни функции с такава изключителна сложност, че човешкият ум може да разбере само частица от нея. Когато осъзнаете вътрешното тяло, разумът започва за съзнава себе си. Това е неуловимият "живот", който никой учен не е успял да открие, защото този живот е съзнанието, което го търси.

Ако не сте запознати със съзнаването на "вътрешното тяло", затворете очи за момент и открийте дали има живот в дланите ви. Не питайте ума си. Той ще ви каже: "Не усещам нищо". Вероятно ще ви каже също: "Дай ми някаква по-интересна тема за размисъл". Така че вместо да питате ума си, насочете се направо към дланите. С това имам предвид да си дадете сметка за едва доловимото усещане за живост вътре в тях. То е там. Просто трябва да насочите вниманието си към него, за да го забележите. Първоначално може да почувствате леко гъделичкане, после усещане за енергия или живост. Ако задържите вниманието си върху дланите известно време, чувството за живост ще се засили. На някои хора дори не им се налага да затварят очи. Те ще успеят да усетят "вътрешните си длани", докато четат това. После се насочете към стъпалата си, задръжте вниманието си там за около минута, и започнете едновременно да усещате дланите и стъпалата. След това включете в усещането и други части на тялото - крака, ръце, корем, гърди и т. н., докато не почувствате вътрешното тяло като цялостно усещане за живост, разпространено в цялото тяло.

Онова, което наричам "вътрешно тяло", всъщност не е тяло, а жизнена енергия - мостът между формата и безформието. Създайте си навика да усещате вътрешното тяло възможно най-често. След известно време няма да ви се налага да затваряте очи, за да го почувствате. Вижте, например, дали можете да усетите вътрешното си тяло, докато слушате някого. Звучи почти като парадокс: Когато се свържете с вътрешното тяло, вие вече не се идентифицирате с тялото, нито с ума си. С други думи - вие вече не се отъждествявате с формата, а се отдалечавате от отъждествяването с формата и вървите към безформието, което можем да наречем и Битие. Това е същинската ви идентичност. Съзнанието за тялото не само ви закотвя в настоящия момент, то е и вратата за излизане от затвора на егото. Освен това укрепва имунната система и способността на тялото да се самолекува.

Във всекидневния си живот се старайте максимално да използвате съзнанието за вътрешното тяло, за да създавате пространство. Когато чакате, когато слушате някого, когато спирате, за да погледнете небето, дърво, цвете, партньора или детето си, същевременно усетете и живота вътре в себе си. Това означава, че част от вниманието или съзнанието ви ще остава без форма, а останалата част ще е на разположение на външния свят на формата. Винаги, когато "обитавате" тялото си по този начин, това ви служи като закотвяне в настоящия момент. Пречи ви да се изгубите в мислите, в емоциите или във външните ситуации.

Вашето физическо тяло, което е форма, се разкрива като непритежаващо форма, когато навлезете по-дълбоко в него. То се превръща във врата към вътрешното пространство. Въпреки че вътрешното пространство няма форма, то е интензивно живо. Това "празно пространство" е животът в неговата пълнота, непроявеният Източник, от който идва всичко проявено. Традиционната дума за този Източник е Бог.


Прочетете повече за  Книгите на Екхарт Толе

Вижте няколко  Статии за Екхарт Толе


 .