06 юли 2011

Съзнанието

 .


Когато
съзнанието
е насочено
навън,
възникват
умът
и
светът.

Когато
е насочено
на­вътре,
то осъзнава
своя
Първоизточник
и се завръща
обратно
при
Непроявеното.Екхарт Толе

 .