28 октомври 2010

Кой съм аз?


по Рон Смодермон, „Просветление”

Вие сте “другата” вселена, която позволява на физическата вселена да съществува и непрекъснато я наблюдава.

В следващите редове ще дадем краен и истински отговор на въпроса “Кой съм аз?”. По темата за самоличността цари голямо объркване. Ще споменем някои от неверните отговори, след което ще се обърнем към верните.

Хората много обичат да бъдат идентифицирани. Още в люлката те получват име, за да го носят през живота си с цел идентификация. Повечето от нас смятат, че името им казва достатъчно за това, което са те. Малко хора стигат дотам да поставят това под въпрос. Почти всеки мъж и всяка жена приема името си като представително за своята самоличност. След като тази тънкост веднъж е решена, по-нататък е лесно върху името да се трупат допълнителни дефиниции. Като следваща идва пол, после цвят на кожата, раса, религия, политическа партия, имущество, местожителство, обществено съсловие, мнения, преценки и друг “инвентар”. Не казвам, че нямате всички тези неща. Определено ги имате. Това, което казвам, е че те не са крайният отговор на въпроса кой сте Вие. Крайният отговор, между другото казано, е онзи, който придава на живота Ви удовлетвореност и способност да функционира добре. Временните отговори служат само на целта да изкарат Вас прав, а другите - неправи.

Нека за момент да пофантазираме. Представете си един огромен, прозрачен пластмасов чувал. Нека започнем да хвърляме в него всичко, което според Вас бихте могли да бъдете. Като начало да пъхнем вътре Вашата физика (тялото), след това името Ви, цвета на кожата, расата, религията, Вашето местоживеене, националност, всички Ваши дрехи, Вашите убеждения, мнения, преценки и т.н. Явно чувалът трябва да съдържа и Вашия разсъдък, тъй като той е много съществена част от онова, което вярвате, че сте.

Нека сега наблюдаваме чувала. Виждате ли го отчетливо? Ако сте забравили нещо, което вярвате, че сте, пъхнете го вътре. Много добре! Сега наблюдавайте чувала и отговорете на следния въпрос: кой наблюдава цялостта на това, което сте нарекли свой живот? Този безименен, безпространствен и безвременен наблюдател е единственият действителен, истински ВИЕ. Вие не сте съдържанието на своя житейски чувал. Вие сте неговият наблюдател и със сигурност съдържате всички тези неща. Но Вие не сте инвентарът – той просто е във Вас. Това безнещно нещо, това безместно място, съществуващо в безвременно време, е Контекстът.

Вие сте Контекстът на живота.

Вижте от същия автор: Тайната е в даването | ГласътКакво движи светаПред стената | Майстор, който се упражнява или...

 .