25 октомври 2010

Тайната е в даването


по Рон Смодермон, "Просветление"

Чуйте, истината е, че удовлетворението е достъпно за Вас тъкмо сега, без никакво "имане", или получаване. Тайната е в даването, не в получаването. Обаче има една уловка: ако давате, т.е. служите на другите, за да "получавате", това не е служене, то е просто пак "получаване", преправено да изглежда като даване, и не върши повече работа от откритото получаване.

За да постигнете истинско удовлетворение в живота, Вие трябва да се откажете да "получавате" и да "давате за да получите", което е същото. С други думи, за да живеете в състояние на удовлетворение, Вие трябва да се откажете от този, когото обикновено определяте като "себе си", и да станете този, който сте в действителност: Вашият истински Аз. В този процес на себеотдаване ще се сблъскате с факта, че начинът, по който сте водили живота си, не е функционирал добре, без значение колко "символи" сте насъбрали, за да докажете обратното. 

Повечето от нас са силно привързани към нашите символи и възприемат мисълта да се откажат от тях като твърде заплашителна. Под отказване от тях разбирам не да не ги имате, а да ги трансформирате така, че да бъдат не "Ваши", а да принадлежат на другите и да бъдат използвани в тяхна услуга. Да се отдадете не значи непременно да обеднеете. Да се отдадете на живота си означава да се откажете от важността на всички онези неща, които сте "придобили" и да признаете, че играта на живота е приключена и че Вие сте спечелили, дори ако "доказателствата" не са налице. Когато направите това, ще забележите, че сте удовлетворен и обогатен от което и да е отношение в живота си. Ще изпитвате радост от всяка работа, която вършите, и където и да живеете, то ще бъде мястото, от което сте доволен. Няма да е нужно да имате перфектните любовник, съпруга, дом, месторазположение, родители, деца, защото когато се отдадете Вие сте извън системата печалба/загуба и сте спечелили всички тези неща. Вашите идиотски "представи" за това как "би трябвало" да стоят нещата ще избледнеят и ще изчезнат и Вие ще престанете да бъдете пленник на мисълта, че сте по-добър или по-лош от който и да е друг (същото се отнася и за преценките Ви спрямо другите). Вашата способност да обичате ще бъде реализиран факт.

Когато се откажете от желанието да "получавате", обикновено става така, че Вашето обкръжение по странен начин започва да Ви дава всички онези неща, за които сте смятали, че искате да притежавате, обаче това вече не играе съществена роля понеже знаете, че сте тук не за да получавате, а за да давате и да служите.

Аз твърдя, че Вие не можете повече да отричате кой сте и че този, който сте в действителност, е даващият.


Вижте от същия автор: Кой съм аз? | ГласътКакво движи света | Пред стената | Майстор, който се упражнява или...


 .