24 август 2016

Евангелието на Махарши - Предисловие

В отговор на искреното желание на голям брой поклонници на Бхагаван Шри Рамана, отговорите на редовно задавани Нему въпроси бяха отпечатани под формата на книга със заглавието „Евангелието на Махарши” за благото на целия свят.

Тези въпроси хрумват постоянно на толкова много от нас и ние имаме вътрешен стремеж да открием отговорите им. Отговорите, дадени от Махарши, са същината на Божествената Мъдрост, тъй като са основани на Неговото пряко знание и пряк опит. Отговорите му са безценни за човек, който искрено търси истината.

Дълбоката истина на Адвайта, според която единствената реалност е абсолютното Себе или Брахман, никога не е била излагана толкова ясно, колкото на тези страници. Това е така, тъй като, от една страна, Бхагаван Шри Рамана говори на базата най-висшия опит, принадлежащ Нему, а от друга, тя изхожда от гледната точка на често срещаното разбиране на миряните, че ученикът търси да узнае Истината.

Истината е една и съща както за един, така и за всички, и Шри Бхагаван насочва задълбочения ученик към изследване и внимателно вникване в собственото му съкровено вътрешно преживяване, да потърси сам за себе си ядрото на собственото му съществуване - Сърцето, което е вечно тъждествено с Единната Върховна Реалност, на която всичко останало - видимо или познато - е просто проявление.

Всяка дума, произнесена от устните на Мъдреца, произхожда от есенцията на мъдростта в Упанишадите, на която самият Той представлява Върховно Въплъщение.

Преданият читател ще намери на тези страници практически съвети и ще придобие съзнанието, че неговата същностна природа е Божествена.

© Sri Ramanashramam


 .