24 август 2016

Евангелието на Махарши - Книга 2 - Глава 2 - Садхана и Милост

Ученик: Според Адвайта последният стадий на Осъществяване е абсолютното Сливане с Божественото, Вишиштадвайта говорят за частично сливане, а поддръжниците на Двайта твърдят, че сливане въобще няма. Кой от всички тези възгледи следва да се схваща като правилен?
Махарши: Защо е нужно да се спекулира относно това, което ще се случи в бъдеще? Всички са съгласни, че „Аз”-ът съществува. Независимо към коя школа принадлежи, нека добросъвестният ученик първо открие какво е „Аз”-ът. След това ще остане достатъчно време да узнае повече за окончателното Състояние - дали „Аз”-ът ще се разтвори във Върховното Битие или ще остане отделен от Него. Нека не прибързваме със заключенията, а да поддържаме ума си отворен.
У: Но няма ли известно разбиране за окончателното състояние да бъде от полза поне за начинаещия?
М: Няма никаква полза да се опитваш да умуваш в настоящия момент какво ще бъде окончателното състояние на Реализация.
У: Защо така?
М: Защото това е неправилен подход. Твоето констатиране трябва да разчита на интелекта, който сияе единствено благодарение на получената от Себето светлина. Не е ли самонадеяно от страна на интелекта да съди за това, на което той самият е нищо повече от ограничено проявление, и от което извлича малкото светлина, която притежава?
Как е възможно интелектът, който никога не може да достигне Себето, да бъде достатъчно компетентен, за да установи характера на окончателното състояние на Реализация, та камо ли да умува за него? Това е все едно да се измери слънчевата светлина в нейния източник според качеството на лъчението на една свещ. Восъкът й ще бъде разтопен още преди тя дори да доближи слънцето.
Вместо да се отдаваш единствено на спекулации, посвети себе си тук и сега на търсенето на Истината, която е вечно в теб.