11 септември 2017

Рамана Махарши - Спхурана, Свещени вибрации
Ученик: Моля, дайте ми повече подробности за Сърцето и неговите проявления.

Махарши: Сърцето е седалището на знанието и възелът на невежеството. Тo е представено във физическото тяло от отвор, по-малък от върха на топлийка, който винаги е затворен. Когато умът изпадне в състояние на кевала нирвикалпа, той се отваря, но след това отново се затваря. Когато се постигне сахаджа, той се отваря завинаги.
Възелът, който свързва неодушевеното тяло със Съзнанието, което функционира в него, е "възелът на невежеството". Ето защо, когато се разхлаби временно, както е в кевала нирвикалпа, няма осъзнаване на тялото. Аз усещах вибрациите на Сърцето, които приличат на тези на динамо, още в училище. Когато изпаднах в състояние на клинична смърт преди много години в Тируванамалай, всякакви обекти и усещания изчезнаха, с изключение на тези вибрации. Сякаш пред очите ми беше спуснат тъмен екран, който напълно отдели света от мен, но, разбира се, бях напълно осъзнаващ Себето, с неясното чувство, че някой плаче близо до мен. Това състояние продължи до момента, в който възвърнах физическото съзнание, когато почувствах нещо, което профуча от Сърцето към лявата част на гърдите ми и възстанови живота в тялото. Внезапен страх, внезапна радост или шок карат Сърцето да вибрира много силно, така че да може да бъде почувствано от всеки, който му обръща внимание. В противен случай това усещане се появява само в Самадхи.

У: Изследването "Кой съм аз" води ли до някоя точка в тялото?

М: Цялото Себеосъзнаване е свързано със самия индивид и следователно трябва да бъде изпитано с център някъде в тялото, като център на опитността.
Това е подобно на динамото на машината, което кара всички електрически компоненти да работят.
То не само поддържа живота на тялото и действията на всичките му части и органи, съзнателни и несъзнателни, но и връзката между физическите и по-фините нива, на които индивидът функционира.
Също като динамото, то вибрира и може да се усети от спокойния ум, който му обръща внимание. За йогите и търсещите то е известно под името Спхурана, което пулсира и просветва като "Аз"-"Аз", усещано от Съзнанието в естествено състояние.

У: Дали тази вибрация в Центъра се усеща едновременно с преживяването на Чистото Съзнание или преди или след него?

М: Те са едни и същи. Но Спхурана може да се почувства по един фин начин, дори когато медитацията е достатъчно дълбока и Чистото Съзнание е много близо, или при внезапен силен страх или шок, при който умът спира. То привлича вниманието върху себе си, така че умът на медитиращия, станал чувствителен, може да го осъзнае, да гравитира към него и накрая да се гмурне в Себето.

У: Какво е Спхурана (вид неописуемо, но осезаемо усещане в сърдечния център)?

М: Спхурана се усеща в отделни случаи, като страх, вълнение и т.н. Въпреки че съществува винаги и навсякъде, то все пак се усеща в определен център и при специфични ситуации.
Също така, то се свързва с предшестващи причини и се бърка с тялото. Докато е само и чисто, то представлява Себето. Ако умът се фиксира върху Спхурана и човек го усеща непрекъснато и автоматично, това е Реализация.
Спхурана е чисто. Субектът и обектът изхождат от него. Ако човекът погрешно се възприема като субект, обектите трябва да изглеждат отделени от него. Те периодично изчезват и се появяват, създавайки света, както и удоволствието на субекта от него. Ако, от друга страна, човек осъзнава себе си като екран, върху който субектът и обектът са прожектирани, не може да има объркване. Тогава човек може да наблюдава появяването и изчезването им, без това да смущава по никакъв начин Себето.

У: Каква е природата на Сърцето? Духовното Сърце бие ли? Ако не бие, тогава как може да бъде почувствано?

М: Това Сърце е различно от физическото сърце; биенето е функция на последното. Първото е седалището на духовната опитност. Това е всичко, което може да се каже за него. Точно както прожекционният апарат осигурява движеща сила на цялата система от светлини, вентилатори и т.н., така и оригиналната Първична Сила доставя енергия за биенето на сърцето, дишането и т.н.


Източник:  http://www.hridaya-yoga.com/hridaya-yoga-articles/sphurana/


 .