28 септември 2017

Какво търсят те?


По "Силата на Настоящето" 
на Екхарт Толе

В една от книгите си Карл Юнг разказва за разговор, който имал с американски индиански вожд. Вождът му казал, че според него повечето бели хора имат напрегнато изражение, втренчен поглед и жестоко поведение.

"Те винаги търсят нещо. Какво ли търсят? Белите винаги искат нещо. Винаги са притеснени и неспокойни. Ние не знаем какво искат те. Мислим, че са луди."

Скритият поток от постоянно притеснение, разбира се, е започнал много преди подема на западната индустриална цивилизация, но в западната цивилизация, която обхваща почти цялото земно кълбо, включително голяма част от Изтока, той се проявява в безпрецедентно остра форма. Вече го е имало по времето на Иисус, имало го е 600 години преди, по времето на Буда и още много преди това.

„Защо сте винаги тревожни? - пита Иисус учениците си. - Може ли тревожната мисъл да добави и един-единствен ден към живота ви?"

Буда учи, че корените на страданието са в постоянното искане и жадуване.

Съпротивата срещу Настоящето като колективна болест е присъщо свързана със загубата на съзнанието за Битието и образува основата на дехумани-зираната ни индустриална цивилизация.

Фройд впрочем също признава наличието на такъв скрит поток от притеснение и пише за него в книгата си "Цивилизацията и недоволните от нея", но не разбира какъв е истинският му корен, нито че е възможно освобождаването от него.

Тази колективна болест е създала една крайно нещастна и изключително агресивна цивилизация, която се е превърнала в заплаха не само за себе си, но и за живота на планетата изобщо.


 .