18 май 2016

Скъпоценности


По "Скъпоценности от Бхагаван" -
мисли на Шри Рамана Махарши


Никой не може да излезе от взора на Върховното Присъствие. Понеже отъждествяваш Бхагаван с едно тяло, а себе си - с друго, ти откриваш две различни същности и говориш за напускане на това място. Където и да си, ти не можеш да ме напуснеш.
- - -
За Шри Рамакришна се казва, че е съзрял живот в боготвореното от него изображение на Кали. Този живот е бил доловен само от него. Жизнената сила се е появила благодарение на него. Това е била собствената му жизнена сила, която се е проявила като че ли извън него и го е привлякла към себе си. Ако изображението наистина беше живо, то трябваше да изглежда такова за всички. От друга страна, всичко е изпълнено с живот. Такава е истината. Много поклонници са имали изживявания, подобни на това на Шри Рамакришна.
- - -
Егото е „аз-а“ (англ. І), символът на кръста (+) е не на егото или зачеркване (+), разтваряне на низшия аз. Когато егото бъде разпънато и загине, това, което остава е истинската „Аз“ същност - Абсолютното Битие (Бог); „Аз и моят Баща едно сме“. Това знаменито събитие се нарича Възкресение. Богът Баща олицетворява Ишвара, Синът е Гуру, а Светият Дух е Атман.
- - -
В Библията се казва: „Бъди в покой и познай, че аз съм Бог“, Псалм 46. В Еклисиаст открих: "Има само едно и няма второ” и „Сърцето на мъдреца е откъм дясната ръка, а сърцето на глупеца е откъм лявата“.
- - -
Името Божие и Бог не се различават. Това се казва и в Библията: „В началото беше Словото и Словото беше с Бог и Словото беше Бог“.
- - -
Избягвай копнежа и отвращението. Не ангажирай прекалено ума със светски работи. Доколкото е възможно, не се бъркай в делата на другите хора. Да даваш на другите всъщност значи да даваш на себе си. Ако човек разбере тази истина, нима ще има дори един миг, в който да не дава?
- - -
Ако егото нарасне, всичко нараства. Ако егото се слее, всичко ще се слее. Колкото по-смирени сме, толкова по-голяма е ползата за нас.
- - -
Няма смисъл някой да започва да преобразява държавата или нацията, преди да преобрази себе си. Най-важното задължение на всеки човек е да осъзнае собствената си Истинска Природа. Ако след като направи това, той желае да преобрази държавата или нацията, е в пълното си право да започне такава реформа. Свами Рам Тиртха обяви: „Търсят се реформатори - но такива, които първо ще реформират себе си“. На този свят няма двама души, които да са еднакви или да действат по един и същ начин. Независимо колко усърдно се опитваме да премахнем външните различия, сигурно е, че те ще устоят. Единственият изход за всеки човек е осъзнаването на Истинската му Природа.
- - -
В Брихадараняка Упанишада се казва, че „Ахам” е първото име на Бог. В санскрит първата буква е „А“ а последната „Ха” и по този начин „Аха” включва всичко от началото до края. Думата Аям означава Това, което съществува себе-сияйно и самоочевидно. Аям, Атма и Ахам означават едно и също. По подобен начин стоят нещата и в Библията, където „АЗ СЪМ” се дава като първото име на БОГ.
- - -
Когато легнах с протегнати крайници и си представих сцената на смъртта, аз осъзнах, че тялото ще бъде отнесено и кремирано и въпреки това аз ще живея. Тогава някаква сила, наречи я атмическа или както пожелаеш, се надигна в мен и ме пое в обятията си. Чрез това аз се преродих и станах нов човек. След случилото се изгубих усещанията си за харесване и нехаресване и станах равнодушен към всичко.
- - -
От тишината се появи мисъл, от мисълта - его, а от егото - речта. И така, ако речта е ефективна, колко по-ефективен следва да е нейният източник?

= = =


© Sri Ramanashramam

.