05 февруари 2013

Гаятри мантра


Гаятри мантра (наричана още Савитри) е най-почитаната мантра в индуизма. Някои също така смятат, че тя е и най-древната санскритска мантра. Състои се от префикса om bhur bhuvah svah [ом б'ур б'ува сва'а], формула взета от Аюрведа и стих 3.62.10 от Ригведа.

Гаятри мантра се състои от 14 думи или 24 срички.


ॐ भूर्भुवः॒ स्वः ।
तत्स॑वितुर्वरे॑ण्यं ।
भ॒र्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि। ।
धियो॒ यो नः॑ प्रचो॒दया॑त्॥ ।

Oṃ Bhūr Bhuvaḥ Svaḥ
Tát Savitúr Váreṇ(i)yaṃ
Bhárgo Devásya Dhīmahi
Dhíyo Yó Naḥ Prachodáyāt

ОМ БХУР БХУВАх СВАХа
ТАТ САВИТУР ВАРЕНЬЯМ
БхАРГО ДЕВАСЬЯ ДхИиМАХИ
ДХИЙО ЙО НАх ПРАЧОДАЯаТ

Нека святата и холистична Интелигентност (Дхимахи), която е Върховният Бог в съществуващата празнота (Бхарго Дева), проникне и взриви (Прачодаят) нашето ограничено разделно съзнание (Дхийо-Йонах), установено от нашето грубо и фино аз (тяло и ум), т.е. (Бхур-Бхувах-Свах). Интелигентността е изконният източник на всичко (Тат-Савитур), съдържаща (обхващаща) всичко (Варениям).

В свободен превод: О, Създателю на Вселената! Ние медитираме върху върховното Ти великолепие. Нека сияйната Ти сила осветява нашия интелект, унищожава нашите грехове и ни води по правия път. 

Смята се, че мантрата се отправя към богинята Гаятри, която е инкарнация на Богинята Сарасвати, съпруга на Бог Брахма, символизираща шакти или силата и знанието, чистотата и уменията. Сарасвати е богиня, покровителка на изкуствата, поетите, музикантите, както и композиторите. Под формата на Гаятри Деви, с благословията на Бог Брахма, се вярва че тя е дарила четирите Веди, или свещените книги на Индия, на човечеството. Богинята Гаятри е представена седяща в лотус. Тя има 5 лица, които представляват петте прани: прана, апана, вяна, удана и самана, както и петте елемента - татви: земя, вода, огън, въздух и етер - притхви, джала, теджа, ваю, акаша. Тя има 10 ръце, които носят 5-те айодхас или оръжия - шанкха - раковина, чакра - диск, камала - лотус, варада, абхая, анкуша, уджвала, рудракша мала.

Счита се, че ако тази мантра се изпълнява правилно, изчиства грешните постъпки. При правилно практикуване тя дава възможност на човек да навлезе в трансценденталните полета и да изживее върховното състояние на Бог. Но, за да се получи това въздействие на мантрата, е необходимо преди това да се постигнат качества на напълно балансирана личност, да се постигне абсолютна добронамереност, човек да живее изцяло по законите на майката природа. Гаятри мантра развива интелигентност, знание, мъдрост, разширява съзнанието. Гаятри се дава на децата в тяхната 8-ма година, когато те започват своето академично обучение.

Повтаряйки тази мантра, възприятието и вниманието са добри, паметта е силна, интелигентността нараства. За да развием осъзнаване, мъдрост и разбиране, е необходимо да се практикува Гаятри мантра по 24 пъти всеки ден.

По материали от Интернет


П. П. 2022 г.: Мантрите произлизат от Индия и са подходящи за вярващите от Изтока. Ние сме православни християни и предпочитаме Молитвата.


 .