15 февруари 2013

ТОВА


И Бог рече на Моисея:
Аз съм Оня, Който съм. 
(Изход 3:14)

На английски, в King James Version на Библията, текстът е:

And God said unto Moses, I AM THAT I AM.

Буквален превод: АЗ СЪМ ТОВА АЗ СЪМ.

Думата ТОВА, според мен, замества нещо, което не може да бъде изразено с думи (или да се мисли). Синоними, може би, са Бог, Първоизточник, Творец, Сий (Вечно Съществуващ)...

Интересно тълкуване на думата ТОВА се дава на Изток.

Във Веданта съществуват Четири Велики Изявления - Махаваки. Едната от тях е Tat Tvam Asi, което означава Ти си ТОВА.

Друг известен израз в индуизма е:

I am That; you are That; all this is That; and That's all there is.

Или в приблизителен превод:

Аз съм Това; ти си Това, всичко това е Това; или Това е всичко, което е.

Смисълът тук е, че Всичко е Едно Цяло и ние сме част от ТОВА Цяло.

 .