05 октомври 2011

Вие не сте мислещият


Свободата започва с разбирането, че вие не сте мислещият.

В момента, в който започнете да наблюдавате мислещия, се активира по-високо ниво на съзнание.

Започвате да осъзнавате, че отвъд мисълта има обширно царство от интелект, че мисълта е само мъничка част от него.

Осъзнавате също, че истински важните неща - красотата, любовта, творчеството, радостта, вътрешният мир - се раждат отвъд ума.

Започвате да се пробуждате.


 .