10 май 2011

:( -> :)


     война->мир
     омраза->любов
     обида->прошка
     съмнение->вяра
     отчаяние->надежда
     мрак->светлина
     тъга->радост


Инспирирано от Молитвата на Св. Франциск от Асизи


 .

1 коментар :