20 декември 2010

40


Когато загубим някого, сме в траур 40 дни.

Когато се роди дете, трябва да минат 40 дни, докато то бъде готово за живота на земята.

Когато се влюбим, трябва да изчакаме 40 дни, за да сме сигурни в чувствата си.

Потопът на Ной е продължил 40 дни и макар че водата е унищожила живота, в същото време тя е отнесла всичко нечисто и е дала на хората възможността да започнат наново.

Израилтяните скитали в пустинята 40 години, докато забравят робството.

Буда медитирал под смокинята 40 дни, преди да плучи просветление.

Исус останал в пустинята 40 дни и издържал на съблазните на дявола.

Мохамед бил на 40 години, когато бил призован за пророк.

В ислямския мистицизъм има 40 стъпала между човека и Бога.

Около четирийсетте всеки от нас получава нова задача, нов пропуск за живота...

По идея от "Любов" на Елиф Шафак.


 .