27 май 2015

Какво движи света


по Рон Смодермон, "Просветление"

Вие сте носителят на най-мощния инструмент, познат във Вселената.

Знаете ли, действително изглежда така, като че ли хора определят хода на събитията в света, нали? Искам да кажа, изглежда сякаш президенти контролират изпълнителните органи на правителствата, диктатори командват на своите територии, треньори имат думата по спортните площадки и т.н. Но я се попитайте дали наистина е така? И ако е така, от какво се състоят техните решения?

От друга страна изглежда, че организациите, институциите и правителствата наистина са управляващите фактори. Те контролират паричното обръщение и на пръв поглед вземат големите решения, имащи дълбоко въздействие върху живота на много хора. Обаче запитайте се дали не можем да намерим зад всичко това нещо още по-фундаментално, нещо, което управлява президенти, диктатори, треньори, организации, институции и правителства? Дали няма нещо общо за всички тях, нещо, което ги командва и просто ги използва като инструмент, за да прояви себе си? Ако можехте да идентифицирате нещо по-фундаментално, лежащо в основата на всичко това, тогава не бихте ли имали силата да управлявате президенти, институции и пр.?

Поблъскайте си за момент главата върху това. Искам действително да получите чувството, че живеете в свят на илюзии и че наистина не знаете какво движи Вашия свят и света изобщо, освен ако разбира се не знаете отговора. Бих искал да знаете, че нищо от гореизложеното не е правилният отговор. Нито едно от горните неща не е дори и близо до това, което движи света. Коректният отговор е бил познат на хора като Христос, Карл Маркс и Томас Джеферсън, да споменем само някои. Какво са знаели тези тримата за начина, по който функционира света? Нещо, което Вие не знаете, но ако знаехте, бихте могли да започнете да упражнявате своята потенциална мощ върху света?

Те са знаели, че идеи движат света. Не хора и институции, а идеи. А! Тук има някаква загадка, нали? Хора, които генерират идеи, не се превъзнасят и възхваляват. В този свят на договорености се възпяват хората, които превръщат идеите в дела. И сега ще Ви кажа най-голямата тайна: хората, произвеждащи идеи, също не движат света – самите идеи го правят. Така хората с идеи са само материалната форма, чрез която идеите намират израз в света. Идеите не са материални. Значи това, което движи света, не е материално, или физическо. Когато се откажете да търсите не само слава, но и физическо въплъщение на това, което движи света, Вие ще можете да преживеете своето могъщество в този свят. Понякога хората прекарват цял живот в гонитба на илюзии.

За да се прояви в света, идеята се нуждае от място за пребиваване. Просто е така, че индивидуумът е единственото възможно местожителство на идеи. Затова ако осъзнавате някоя идея, на която искате да дадете израз в света, Вие трябва да й предадете необходимите форма и интенция, за да може тя да получи достъп до единственото възможно място за пребиваване на идеи - индивидуумите. Щом веднъж идеята получи адекватен достъп до индивидуумите, единственото, което може да настъпи, е нейното проявяване във физическата вселена. Нищо не съществува, без да е било помислено. Когато достатъчно хора станат носители на една идея, започва процес, неумолимо водещ до нейното осъществяване. Няма нищо невъзможно за една идея, чието време е дошло, т.е. идея, обладала адекватен (достатъчен) брой индивидууми. Демократично правителство, духовно движение, избирателно право за жените, човек на Луната, край на гладната смърт, войните и престъпността, всичко това е постигнато или постижимо. Но всяка идея изглежда невъзможна, преди да бъде осъществена; след това разбира се става възможна.

Бих желал да започнете да получавате представа и чувство за своето могъщество. Вие сте носител на най-мощния инструмент, познат във Вселената: идеята. Ще можете да осъществявате идеи дотолкова, доколкото сте в състояние да изчистите разсъдъка си от мнения, позиции и преценки и по такъв начин да бъдете просветлен. Враговете на идеите са точно тези разсъдъчни структури, които изброих току що. Чрез тях Вие блокирате израза на своята сила в този свят. И Вие го правите, никой не Ви го причинява. Вашата способност и готовност да носите една идея е най-прецизната мярка за просветление, съществуваща на тоя свят. Когато бъдете способен и готов да носите идеи, Вие можете да станете и проводникът, през който те текат. Но само ако сте готов да се откажете от мисълта, че сте някакси по-важен понеже изглежда, че идеите идват от Вас. Те не идват от Вас, а през Вас. 

За да могат идеите да идват през Вас, трябва да изчистите разсъдъка си от инвентар. 

Вижте от същия автор: Кой съм аз? | Тайната е в даването | ГласътПред стената | Майстор, който се упражнява или...


 .