19 февруари 2015

Уединение


по "Разговори с Шри Рамана Махарши"

Ученик: Необходимо ли е уединение за джнани*?

Учител: Уединението е в ума на човек. Той може да е в най-оживената част на света и да поддържа покой на ума. Такъв човек е в уединение. Друг може да стои в гората, но все още да е неспособен да контролира ума си. За него не може да се каже, че е в уединение. Уединението е функция на ума. Човек, привързан към желанието, не може да намери уединение, където и да е. Непривързаният човек е винаги уединен. 

Ученик: Значи човек може да е зает с работа, като същевременно е свободен от желания и е уединен. Така ли?

Учител: Да. Работата, извършвана с привързаност е окова, докато работата, извършвана с непривързаност не влияе на извършителя й. Той е в уединение, дори докато работи.

Ученик: Казват, че има много светци в Тибет, които остават в усамотение и все пак са много полезни за света. Как става това?

Учител: Може и така да е. Себереализацията е най-голямата помощ, която може да се окаже на човечеството. Затова светците са полезни, въпреки че остават в горите. Но не трябва да се забравя, че уединението не е единствено в горите. Може да се случва дори и в градовете, насред най-оживените светски занимания.

Ученик: Не трябва ли тогава светецът да се смеси с хората и да им помага?

Учител: Себето е единствената Реалност. Светът и всичко останало не са реални. Реализираното същество не вижда света, като различен от себе си.

Ученик: Тогава реализацията на светеца води до издигане на човечеството без то да осъзнава това. Така ли е?

Учител: Да, помощта е неусетна, но тя е налице. Човечеството не съзнава това, но светецът действително помага на всички.

Ученик: А няма ли да е по-добре да се смеси с останалите?

Учител: Няма други, с които да се смеси. Себето е единствената Реалност.

Ученик: А ако има сто себереализирани хора няма ли да има но-голяма полза за света?

Учител: Когато казваш „Себе“ се има предвид неограниченото, но когато добавиш „хора“ към него, ти ограничаваш значението. Има само едно Безкрайно Себе.

Ученик: Да, да, разбирам: Шри Кришна е казал в Гита, че работата трябва да се изпълнява без привързаност и такава работа е по-добра от безделието. Това ли е карма йога?

Учител: Каквото е казано е дадено, за да задоволи различните темпераменти на слушателите.

Ученик: В Европа не се разбира, че човек в усамотение може да бъде полезен. Те си представят, че единствено човек, работещ в света, може да бъде полезен. Кога това объркване ще изчезне? Ще продължи ли европейският ум да гази в блатото или ще осъзнае истината?

Учител: Няма значение дали е Европа или Америка. Къде са те освен в ума ти? Осъзнай Себето и тогава всичко е осъзнато.

__________
* Себереализиран мъдрец; човек, който е постигнал осъзнаване чрез пътя на знанието.