17 ноември 2014

Блаженство


от "Разговори с Шри Рамана Махарши"

Преданоотдаден: Как да получа Блаженство?

Шри Рамана Махарши: Блаженството не е нещо, което получаваш. От друга страна, ти винаги си Блаженство. Това желание е родено от чувството за непълнота. За кого е това чувство за непълнота? Изследвай.

В дълбок сън ти бе изпълнен с блаженство. Сега не си. Какво се вмъква между това Блаженство и сегашната му липса? Това е егото. Потърси неговия източник и открий, че си Блаженство

Няма нищо ново за придобиване. От друга страна, ти трябва да се отървеш от невежеството си, което те кара да си мислиш, че си друго освен Блаженство. За кого е това невежество? То е за егото. Проследи егото до източника му. Тогава егото изчезва и остава Блаженството. То е вечно.

Ти си Това, тук и сега...

Това е главният способ за разсейването на всички съмнения. Съмненията се появяват в ума. Умът е породен от егото. Егото израства от Себето. Открий източника на егото и Себето е разкрито. Само То остава.

Вселената е единствено проявеното Себе. Тя не е различна от Себето.

Разговор 106
= = =

Този пост се базира на книгата "Разговори с Шри Рамана Махарши". Вляво виждате корицата на американското издание. Тя включва цитат на известния американски духовен учител Кен Уилбър: "Разговори е живият глас на най-големия мъдрец на 20-то столетие".

© Sri Ramanashramam

Източник: Произведенията на Шри Рамана Махарши.

.