22 май 2014

Кой съм аз?


по Шри Рамана Махарши

Шри Рамана Махарши (1879-1950_год.) е индийски мъдрец, според някои и светец, прекарал живота си край свещения хълм Аруначала в южна Индия. Той излага философията на Веданта по прекрасен начин, не чрез книжовни знания, а чрез практическо преживяване. Неговите учения, предадени чрез всепоглъщащо 'Мълчание', въплъщават най-висшите идеали и най-далечните достижения на Божествена Реализация. Винаги да се търси скритата човешка божественост, винаги да има стремеж към живот в съзнание за безсмъртното Себе и да остане човек незасегнат свидетел на преходните фази от живота, потопен в това Върховно Мълчание - това е посланието на Махарши. Той не се е вълнувал от догми и религиозни предразсъдъци, защото е бил далеч отвъд тези светски ограничения. С него са живеели ортодоксални брахмински свещеници, мюсюлмани, християни, както и хора от най-нисшите касти в Индия. За него всички са били равни.

Основни произведения, които ни е оставил Бхагаван (както го наричат поклонниците му – означава духовна личност или полубог) са „Себеиследване-то“ и „Кой съм аз?“.

Кой съм аз?

- Не съм грубото тяло, съставено от седем вида тъкани (дхату): плазма, кръв, мускули, мастна тъкан, кости, костен мозък, репродуктивна течност;
- не съм петте органи на сетивата: сетивата за чуване, докосване, виждане, вкусване и обоняние, които схващат съответните обекти, т.е. звук, допир, цвят, вкус и мирис;
- не съм петте органи на действието: органите на речта, движението, хващането, отделянето и размножаването, които имат съответните функции, т.е. говорене, движение, хващане, отделяне и наслаждение;
- не съм петте жизнени дъха: прана, апана, самана, удана и вяна, които изпълняват съответно петте функции, т.е. дишане, отделяне, храносмилане, хранене и циркулация на кръвта;
- не съм дори и умът, който мисли;
- не съм също и незнанието (на дълбокия сън), в което остатъчните впечатления от обектите са латентни и където няма обекти и активности.

Ако не съм нито едно от тези, тогава “Кой съм аз?”

След отхвърлянето на всичко гореспоменато чрез “не това, не това”, Осъзнаването, което остава - Това съм Аз.

Каква е природата на Осъзнаването?

Природата на Осъзнаването е Съществуване-Съзнанне-Блаженство.

Кога ще се постигне Себереализация?

Когато светът, който е видяното е отстранен, ще се случи реализация на Себето, което е Свидетелят.

Следва кратко филмче "Кой си ти всъщност?", създадено от последовател на Махарши и хвърлящо светлина върху философията му.

© Sri Ramanashramam

Източник: Произведенията на Шри Рамана Махарши.

.